Logo Loading

05 Kasım 2006 tarihli KDTP Merkez Yönetim Kurulu Toplantısından Bildiri

05 Kasım 2006 tarihli KDTP Merkez Yönetim Kurulu Toplantısından Bildiri

KDTP Merkez Yönetim Kurulu 05 Kasım 2006 tarihinde Priştine Şubesi Ofisinde sıralı toplantısını gerçekleştirdi.

Toplantının gündeminde güncel gelişmeler ve iki toplantı arası etkinlikler yer aldı.

KDTP Genel Başkanı Sn. Mahir Yağcılar ve diğer KDTP yetkililerinin tarafından, iki toplantı arası gerçekleştirdiği görüşmeler, yazışmalar ve diğer etkinliklerden bilgiler verildi.

Bunların arasında özelikle UNMIK şefi Joakim Rücker, ABD Kosova özel temsilcisi Frank Wisner, AGİT Misyon Şefi Werner Wnendt görüşmelerinden detaylı bilgiler verildi.

İki toplantı arasında Kosova Meclisinde Dil yasasının kabul edilme süreci ve diğer gelişmeler aktarıldı. Ayrıca dil yasasının UNMİK Şefi Rücker tarafından imzalığını ve bu yasanın Türk Toplumunun beklentilerinin tamamen karşılamamasına rağmen mevcut duruma göre bir kazanç ve ilerleme olduğunu ve bu süreç içinde KDTP olarak üstüne düşen görevi yerine getiridiği, ortak düşüncesi kabul edildi.

Önümüzdeki dönemde bu yasa hükümlerine bağlı Türklerin yaşadığı belediyelerde Türk Dilinin resmi kullanımda olması için gerekli işlemlerin başlatılması ve bir komisyonun kurulması ve bu komisyona gerekli çalışmalar ve yazışmalar için yetkiler verildi.

Toplantının devamında, Kosova ve Türk topluluğunun geleceği için önemli olan yeni Anayasa konusu da ele alındı. Anayasa çalışma grubuna Türk uzman ve siyasetçilerinin de dahil edilmesi için gereken çalışmaların yapılması, ayrıca KDTP bünyesinde geniş bir çalışma grubun kurulması ve bu grup çalışmalarına Dernek, Sivil Toplum Örgüt Temsilcileri ve uzmanların da dahil edilmesi kararı alındı. Bu komisyon çerçevesinde hazırlanacak olan yeni Kosova’nın marş ve bayrağıyla ilgili çalışmalarının da dahil edilmesi ve bu çalışmalara bir an önce başlaması kararı alındı.

Toplantıda görüşülen diğer konular arasında:

Yanova vataşlarının istemleri üzerine Yanova KDTP şubesinin kurulmasına, şimdilik ise ofisin faaliyete geçmesi ve deneme çalışmalarına başlama kararı alındı.

Gelecek yıl için bütçenin hazırlanmasına yönelik ön hazırlıkların yapılması kararı.

Şubelerin etkinlikleri ile ilgili KDTP Merkezine sıralı yazılı raporların sunulması ve ayrıca KDTP’nin web sayfasına iletilmesi.

KDTP tüzüğüne dayalı Şubeler tarafından değişiklik önerilerinin bir ay içinde iletilmesi ve gelecek yılı başlangıcında gereken Tüzük değişikliklerin yapılması girişim kararı alındı.

Şube başkanları ve Genel Başkanın diğer şube yönetim kurulu toplantılarına katılması ve Şube çalışmalarını takip edilmesi. Bu faaliyeti ilk olarak Vuçitrın şubesinden başlayarak gerçekleştirilmesi kararı alındı.

Sağlık bakanlığı ile ilgili gelişmeler de ele alınarak ilk elden bilgiler alma açısından gelecek toplantı için Sağlık Bakanlığı danışmanlarının bilgi ve rapor sunmaları önerisi kararı alındı.

Toplantının devamında diğer genel güncel ve Partinin daha iyi çalışmalarıyla ilgili diğer bazı konular ele alındı ve görüşüldü.