Logo Loading

8. Dönemin İlk Başkanlar Kurulu Topantısı Gerçekleştirildi

8. Dönemin İlk Başkanlar Kurulu Topantısı Gerçekleştirildi

Parti tüzüğünün 36. Maddesine dayanarak Genel Başkanımızın daveti üzerine parti genel merkezinde biraraya gelen başkanlık kurulu 8. dönemin ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Genel Başkanımız Fikrim Damka’nın başkanlığında gerçekleşen toplantı, “Kosova’da Yaşanan Güncel Siyasi Gelişmeler” ve “Parti Çalışma Takviminin Oluşturulması” başlıklı gündem maddeleri çerçevesinde devam etti. Erken genel seçimler sonrasında başlayan ve partimizin de yapıcı bir rol üstlendiği hükümet kurma sürecinde kaydedilen aşamaların ayrıntılarını başkanlık kurulu üyeleriyle paylaşan genel başkanımız, yapıcı rolümüzü sürdürmemizin gerekliliğine vurgu yaparak, bu konuda başkanlık kurulu ve parti teşkilatından destek talebini dile getirdi. Sürecin devamında parti şubeleri ve merkezi organlar ile koordineli bir şekilde devam edilmesi konusunda başkanlık kurulu üyeleri ortak görüşlerini beyan ettiler.

2020 yılın çalışma takvimin oluşturulması konusunda şube başkanları söz alarak, parti merkezinin ve şubelerin yapması gerektiği faaliyetler hakkında fikirlerini dile getirdiler. Ortaya atılan fikirler çerçevesinde Ocak ayının ikinci haftasına kadar çalışma takviminin son halini alması için çalışmaların hızlandırılması kararlaştırıldı.

Genel Başkan Damka, başkanlık kurulu toplantılarının, tüzüğün öngördüğü şekilde ayda iki defa olmak üzere periyodik şekilde devam edeceğini belirterek toplantıya son verdi.

Kosova Demokratik Türk Partisi
Genel Merkez