Logo Loading

Belediye gündeminden

Belediye gündeminden

Prizren Belediyesi Ulusal Topluluklar Komitesi, Belediye Meclisi KDTP Üyesi Adnan Yağcılar başkanlığında dün toplı. Toplantıda, geçen yıl yayınlanan UNMIK yönetmeliği gereğince belediye bütçesinden en azından 23,8’lik bir oranın sayıca azınlık topluluklara ayrılması ve bunun 2003 yılı içerisinde ne derece gerçekleştirildiği konusu görüşüldü.

Konuyla ilgili sunulan raporu değerlendiren komite üyeleri, Prizren Belediyesinin sayıca azınlık topluluklara yönelik gerekli yatarımlar için bütçeden memnun edici bir ora para ayrıldığını dile getirdiler. Ulusal Topluluklar Dairesi tarafından da sunulan raporun özetli bir şekilde değerlendirilmesinin yapıldığı toplantıda, bu dairenin de azınlıklara yönelik 2003 yılında belediye bütçesinden ayrılan 21’lik bir oranı memnun edici bir oran olarak değerlendirdiği vurgulı. Ayrıca söz konusu raporun gelecek toplantılarda daha detaylı görüşülmesi kararlaştırıldı.

Komite üyeleri, bu oranla Prizren Belediyesinin azınlıkların da topluma entegre edilmesi için gerekli startları gerçekleştirmede çaba sarf ettiğini, medyada sadece Sırpların göz önünde bulundurulmasıyla startların yerine getirilmediği ilişkin görüşlerin de yanlış olduğu öne sürüldü.

Söz konusu toplantıda görüşülen bir diğer konu da, 2004 yılı takvimindeki dini bayramla ilgili tatil günleriydi. Dini bayramların birinci günü tatil ilan edilmesi konusunu görüşen komite üyeleri, bayramın ilk günün hafta sonu günlerinden birine denk gelmesi üzerine tatilin haftanın ilk çalışma günü yapılmasını oy birliğiyle kabul ettiler.

Ulusal Topluluklar Komitesinin dün düzenlenen toplantısında oy birliğiyle karar alınan konular Prizren Belediyesi Meclis toplantısında gündeme getirilip rapor olarak sunulması bekleniyor.

Belediyenin mali ve siyasi komitesi toplı

26 Ocak Pazartesi günü Prizren Belediyesi Mali ve Siyasi Komitesinin toplantısı yapıldı. Prizren Belediyesinde uygulanan gayri menkul vergileri derecesinin yeniden onaylanması için bu yöndeki karar önerisi görüşüldü. Mali ve siyasi komitesindeki KDTP Temsilcisi Ercan Şpat’ın önerisi üzerine, mecliste şimdiden bir komisyon kurulup gayri menkul vergilerinin hesaplığı bölgelerin yeniden saptanması yönündeki teklifi kabul edildi.

Belediyede Türkçe çevirmen sıkıntısı

Savaştan sonra Kosova’da Türklerin yaşadığı yerlerde Türk Dilinin “belediye seviyesinde” resmi olarak eşit haklı kullanımı üzerine yayınlanan 200045 sayılı UNMIK düzenlemesi uygulanışının somut örneği sadece Prizren Belediyesinde yaşanıyor. Belediye seçimlerinde KDTP’nin LDK partisiyle yaptığı koalisyon anlaşması ile belediyede iktidarda yer alan ve yönetimini paylaşan KDTP üyelerinin girişimleriyle bunun örnekleri daha da çoğaldı. Fakat bugüne kadar Belediyedeki Türkçe çevirmen sıkıntısı hala çözülemedi. Prizren Belediyesinde Türkçe çevirmen için açılan konkura baş vurup işe kabul edilen kimi adayların daha sonra ortaya çıkan özel çalışmaları yüzünden işten ayrılmasıyla, kimilerinin de Türkçe-Arnavutça tercüme yetersizliğiyle bu sorun güncelliğini korumaya devam ediyor. Yaptığımız görüşmede

Türkçe çevirmen eksikliği yüzünden meclis ve diğer komisyon toplantılarında sıkıntı yaşadıklarını belirten belediyedeki görevli KDTP üyeleri, Türkçe-Arnavutça’yı iyi bilen vataşlarımızın bu konuda daha duyarlı olup konkura katılmalarını istediler.