Logo Loading

BİLDİRİ

Kosova’da Türkçe eğitimin sorunları

Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı Mahir Yağcılar ve KDTP Prizren Şubesi yetkilileri, eğitim sorunlarıyla ilgili Kosovalı Türk eğitim görevlileri ve diğer aydınlarla 12 Haziran 2006 tarihinde bir danışma toplantısı düzenlemiştir. Kosova’daki Türk eğitim sorunlarının ele alındığı toplantıda, başlıca kaygıların bir bildiri ile kamuoyuna duyurulması uygun görülmüştür.

Özellikle altı çizilen ve üzerinde durulması gereken konular şöyle sıralanmıştır:

1.Türkiye’deki üniversitelerde devlet burslusu olarak öğrenim görmek isteyen öğrenciler için Seçme ve Yerleştirme Sınavı (TCS-2006 ) yapılmış, ancak bu yılki uygulama önceki yıllardan farklılık arz ederek, amaçtan sapma görüldüğü sonucuna varılmıştır. Gelecek yıllarda bu durumun tekrarlanmaması için gerekli düzenlemeler yapılmasının önemi vurgulanmış ve konunun Türkiye Cumhuriyeti makamları ile görüşülüp, daha doğru mecralara çekilmesi ihtiyacı üzerinde görüş birliğine varılmıştır. Bu yapılırken, Kosova gerçekleri dikkate alınarak, başta Kosova Demokratik Türk Partisi olmak üzere Kosova’daki tüm Türk unsurlarının görüşlerine başvurulması gerektiği özel olarak vurgulanmıştır. Kosova Türk eğitimine zarar verecek her tür uygulamaya son vermek için, Türkiye Cumhuriyeti yetkili organlarının bu husustaki düzenlemelerini gözden geçirerek mevzuatta Kosova’ya özel bir değişiklik yapılmasının önemi dile getirilmiştir. Ayrıca, TCS sınavına yapılan başvuruların titizlikle incelenmesi, dolayısıyla kuşku uyıracak her tür durumun ve olası usulsüzlüklerin ortadan kaldırılması için önlemlerin alınması gerektiği ifade edilmiştir.

2.Kosova Eğitim Bilim ve Teknoloji Bakanlığı’nda Türk eğitimine ilgi ve hassasiyetin artırılması için merkezi düzeyde Türkçe eğitim sorumlusunun görevlendirilmesinin ve Türk Eğitim Masası’nın oluşturulmasının önemi vurgulanmıştır. Kosova Türk eğitimiyle ilgili keyfi davranılmaması ve bu konuda her tarafın duyarlı olması gereğinin altı çizilmiştir.

3.Kosova’nın diğer yerlerinden (Priştine, Gilan, Mitroviça vs) Türk öğrencilerinin Priştine Üniversitesi bünyesindeki Prizren Eğitim Fakültesi sınıf öğretmenliği bölümüne ilgi gösterip öğrenimlerini bu kurumda sürdürmeleri için teşvik yollarının aranması özellikle vurgulanmış, bu konuda başarı sağlanması durumunda sınıf öğretmenliği alanında uzun vadede kadro açığının kapatılacağı belirtilmiştir.

4.Vuçitırn şehri başta olmak üzere, farklı yerlerde Türk dilinde okul öncesi eğitim yapacak kurumların açılması gereği vurgulanmıştır..

5.Prizren’de bu yıl açılması planlanan özel bir üniversitenin kurucularının KDTP’den işbirliği talebi de değerlendirilmiştir. KDTP ve Kosova Türk topluluğu bu konudaki girişimleri memnuniyetle karşılamış ve Kosova toplumunun eğitimine ve kalkınmasına katkıda bulunacak bu tür kurumların öneminin altını çizmiştir. KDTP, yeni kurulacak olan özel üniversite ile her konuda görüşüp, doğru yapıldığına inığı işlerde fikri konularda gereken yardımı ve manevi desteğini esirgemeyeceğini beyan etmiştir.