Logo Loading

Bildiri

Bildiri

Kosova Demokratik Türk Partisinin 25 Mart 2007 tarihli Merkez Yönetim Kurulu toplantısında, Başkan Ahtisaari Paketinde yapılan değişiklikler ve diğer güncel gelişmeler görüşüldü.

Martti Ahtisaari’nin son değişikliklerle hazırlanmış olan Genel Kapsamlı Kosova Statüsü Anlaşma Önergesi, Balkanların bu bölgesinde istikrarın sağlanmasında, Kosova’da demokratik bir devletin oluşması ve yeni hukuki yasal düzenlemelerin yapılması için temel esasları içerdiği vurgulandı.

Bu Önergenin ertelenmeden, BM Güvenlik Konseyi tarafından gündeme alınıp onaylanmasına ihtiyacın varolduğu belirtildi.

Ahtisaari’nin Genel Kapsamlı Kosova Statüsü Anlaşma Önergesinin kabul edilmesiyle, Anayasa ve temel yasalara yansımasıyla beraber, toplulukların ve dolayısıyla Türk topluluğunun varlığı, dili, kültürü, eğitimi ve diğer ulusal niteliklerinin korunması için gereken teminatın sağladığı vurgulandı.

Toplantının devamında, toplumun birlik ve beraberliği korunması, partinin daha verimli çalışması amacıyla, parti teşkilatlanmasında yeni icraatların yapılması kararları alındı.

25.03.2007
KDTP Merkez Yönetim Kurulu