Logo Loading

BMGSÖT UNMIK şefi Hari HOLKERİ’ye “Kosova için Startlar” dokumanıyla ilgili gönderdiği mektup

KDTP Genel Başkanı Mahir YAĞCILAR’ın BMGSÖT UNMIK şefi Hari HOLKERİ’ye “Kosova için Startlar” dokumanıyla ilgili gönderdiği 16.01.04 tarihli mektup.

Sayın Holkeri,

“Kosova için Startlar” dokumanı hazırlanmasında bizlere de verdiğiniz önemden dolayı, öncelikle teşekkür etmek istiyoruz.

İnanıyoruz ki bu Dokuman aynı zama hem Türk hem de Boşnak toplumunun ivedilikle ve daha başarılı bir biçimde yeni demokratik Kosova’nın entegrasyonuna yardımcı olacaktır.

Türk ve Boşnak toplumu olarak, bu Dokumanın gerçekleşmesi için her katkıyı sunmaya hazırız. Dokumanı inceledikten sonra, sizlerden bir daha bazı açıklamalar ve görüşler almak isterdik. Nice ki:

– Dokumanın gerçekleşmesinde bize hangi ödev ve görevler düşmektedir, yani Startların gerçekleşmesi için bizim neler yapmamız gerekir,

– Dokumana bağlı olarak hangi görev ve ödevler veya Startlar, bize karşı gerçekleşmesi gerekir.

“Kosova için Startlar” Dokumanın incelenmesinden sonra, fark ettiğimiz, 6 sayfa III Start, Hareket özgürlüğü başlığı altında olan Dilin serbest kullanımında ki olan 4 paragraf (Belediye be bakanlıklar binalarının iç ve dış yerlerinde resmi işaret yazıları tüm resmi dillerde belirtilmeli) ve 5 paragraf (Sokak, şehir,kasaba,köy,yol ve kamu yer isimleri Arnavutça ,Sırpça ve o yerde yaşayan sayıca yeterli büyüklükteki topluluk dillerinde belirtilmeli), 200045 UNMIK Yönetmenliğinin 9 Bölümünün 9.3 ve 9.4 paragrafına aykırılıktır. Dileğimiz, bu Dokumanın UNMIK kanun ve yönetmenliklerine göre bize karşı yeni kısılmalar getirmemesidir.

Kosova Meclisi tarafından çok sayıda getirilen kanunlardan ve sizin 26 imzaladığınız kanundan sonra, maalesef halen hiçbir kanun Türkçe ve Boşnakça dilinde basılmamıştır. Oysa Anayasal Çerçevenin 9 Bölümü ve 9.1.51 maddesine göre tüm ilan edilmiş kanunlar Arnavutça, Sırpça, İngilizce, Boşnakça ve Türkçe basılmalıdır.

Dokumanın ve Startların gerçekleşmesi için kurulan çalışma gruplarında bizim temsilcilerimize de yer verilmesini beklemekteyiz.

Bu önemli Dokumanın üzerinde var olan düşüncelerimizi ve görüşlerimizi en iyi biçimde paylaşmak amacıyla, en kısa bir sürede sizinle görüşme talebinde bulunmaktayız ve tarafınızdan bu konu üzerinde kabul etmenizi rica ediyoruz.

Saygılarımızla.

KDTP G.Başkanı
Mahir YAĞCILAR
Prizren 16.01.04