Logo Loading

Genel Başkanımız Himayesinde, Türk Dernekleri İle Parti Merkezimizde İstişare Toplantısı Düzenlendi

Genel Başkanımız Himayesinde, Türk Dernekleri İle Parti Merkezimizde İstişare Toplantısı Düzenlendi
Bu akşam Genel Başkanımız ve Bölgesel Kalkınma Bakanımız Fikrim Damka himayesinde, Kosova’da faaliyet gösteren Türk dernekleri ile Parti merkezimizde bir istişare toplantısı düzenledi.
Toplantıya Milletvekillerimiz Fidan Brina Jılta, Enis Kervan, Genel Sekreterimiz Varol Bekteş ve parti temsilcilerimiz katılım sağladı.
Kosova çapında davetli Türk derneklerin katıldığı toplantıda;
📌Başbakanlık topluluklar ofisinde Türk toplumuna ayrılan fonlardan Türk derneklerimizin faydalanamaması üzerine, Parti olarak Başbakanlık ofisi ve Kosova Cumhuriyeti Başbakanına resmi yazı ile tepki gösterilmesinin ardından Türk sivil kuruluşlarımızın da bu yönde hareket etmesi,
📌 Başbakanlık topluluklar ofisi ve Kültür Bakanlığında sivil toplum kuruluşları projelerinin desteklenmesi,
📌 Derneklerin mevcut durumları ve yaşadıkları sıkıntılar,
📌 Nüfus sayımları ve dernekler platformu ile örgütlenerek yapılacak çalışmalar,
📌 Prizren Ortakol Gençlik Merkezi’nin toplulukların kullanımına verilmesi hususunda adım atılması,
konuşulan konular arasında yer aldı.
Gerçekleşen toplantı sonunda bu toplantıların belli aralıklarla devam ettirilmesinin sorunların çözülmesinde önemli rol oynayacağına, özellikle nüfus sayımları konusunda derneklerin bir platformda birleşerek birlik ve bütünlük içerisinde toplumumuzun çıkarları doğrultusunda elbirliğiyle çalışmasına zemin hazırlanması gerektiğinin altı çizildi.