Logo Loading

KDTP MERKEZ MECLİS SEÇİM KONFERANSI PRİŞTİNE’DE 28 Mayıs 2006 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİ

Toplantıyı açan Sn Nercivan Cota, Divan başkanlığı adaylarını önerdi ve oy birliği ile Divan Başkanlığına Ercan Şpat, diğer divan üyeleri Arif Bütüç, Nercivan Cota, Faruk Sungur, Sadettin Adiller ve tutanakçılar olarak Enis Subi ile Mevlüde Bırvenik seçildi. Divan Başkanı Ercan Şpat ilk olarak Gündemi açıklayarak oylamaya sundu.

Oylama sonucu oy birliği ile şu Gündem maddeleri kabul edildi:

 • Genel Başkanın açılış konuşması
 • Misafirlerin Selamlama konuşmaları
 • Ara
 • Şube Başkanlarının seçimlerle ilgili raporları ve Genel Başkan aday önerileri
 • Meclis ve yönetim Kurulu üyelerinin onaylanması
 • Genel Başkan için oylama şeklinin belirlenmesi
 • Genel Başkanın çalışma ve mali raporunu sunması
 • Raporla ilgili Tartışmalar
 • Genel Başkan için Oylama
 • Tüzük ve denetim komisyonları üyelerinin önerilmesi ve seçilmesi
 • Genel Başkanın açılış konuşması

Genel Başkan Sn. Mahir Yağcılar, Parti Meclisi Üyelerini, misafirleri, basın ve yayın mensupları selamladıktan sonra açılış konuşmasında:

KDTP Kosova’da tek Türk partisi olarak Kosova Türk Toplumunun savunucusu, sesi ve adresidir. Kendi örgütlenme şekli ve üyelerinin çalışmalarıyla aynı zama yeni Kosova’nın mimarıdır. Kosova’nın geleceği ve Kosova’nın çıkarları için çaba harcayan bir partidir. Demokrasi ilkelerine ve kurallarına saygı sayarak, Kosova siyasi sahnesinde önemli rol oynamaktadır. Sorulara, demokratik yöntemlerle çözüm getirmektedir. Kosova’da sıkça sözü edildiği çok etniklik, çok kültürlük ve çok dillilik mozaiğinin en önemli ve vazgeçilmez parçalarından biridir.

Savaştan, 1999 yılından sonra bu konferans KDTP’nin dördüncü seçim Konferansı oluyor. Kosova’da serbest hareket, entegrasyon ve düşünce özgürlüğünün varolduğunu bu toplantımızın Priştine Merkezinde yapılması en iyi bir şekilde kanıtlamaktadır.

Parti seçimlerini iki yılda bir gerçekleştiriyoruz Kanuni yükümlülüğümüzü yerine getirmekle birlikte seçimlerle Partimize yeni güç ve yeni enerji kaynaklarını katmak istiyoruz, Yeni ufuklar açmak istiyoruz…

İzin buyurun bu vesileyle, bugüne kadar Partimize gönül verenlere, Partimizde Partimiz için çalışanlara, başta şube başkanları olmak üzere, gençlik kollarımıza, kadın kollarımıza tek sözle tüm üyelerimize teşekkürlerimi arz edeyim. Kosova enstitülerin kurulmasında bizleri de safhalarına katan LDK ve AAK da ki siyasi ortaklarımıza da teşekkür etmeyi borç biliyorum. Bizleri her zaman anlayışla karşılayan, ilişkilerimizi hiçbir zaman zedelenmeyen muhalefetteki dostlarımıza da teşekkür etmek istiyorum . Bütün bu soylu ilişkiler ve işbirlik , Kosova siyasi sahnesinde ve Kosova’nın geleceği için çalışan KDTP’nin niteliklerinde yatmaktadır. KDTP’nin niteliği demokrasi, işbirlik ve örgütlü çalışmaktır. KDTP’nin varoluşu ve faaliyetleri, Kosova’da ki siyasi gelişmeler açısından önemlidir. Kosova bağımsızlığı yolunda ve Kosova devletinin kurulmasında, partimizin desteği önemli ve karar verici olmuştur. İlk ve ikinci parlamento seçimlerinden sonra Kosova’da demokratik enstitüler KDTP oyları sayesinde kurulmuştur, demokrasi ve etnik yelpazesi sağlanmıştır. Bu çalışmalar sırasında temsilcilerimiz tarafından Türk toplumunun çıkarları hiçbir zaman kenara atılmamış ve haklarımızdan taviz verilmemiştir.

Kosova statüsünün belirlenmesi, Kosova’da ki Arnavut çoğunluğuna önemli olduğu kadar diğer topluluklar için de önemdendir. Kosova’nın istikrarlığı bölgenin istikrarlığı demektir. Etnik Topluluklar için güven ve istikrarlık demektir. Bundan dolayı herkesin eşit ve huzur içinde yaşaması için Kosova statüsünün bir an önce çözülmesi son derece büyük önemdendir. Kosova’nın bugünlere kadar gelmesinde KFOR, UNMIK, AGİT ve Uluslararası Misyonlar destekleri de unutulmalıdır. Tüm bu kurum ve kuruluşlara da Kosova ve ayrıca Türk Toplumu adına teşekkür etmek istiyorum.

Uluslararası toplumu çoğu kez Arnavut ve Sırp toplumuna tüm dikkatini çevirmesine ve diğer etnik toplulukları ihmal etmesine rağmen bu kurum ve kuruluşların Savaştan sonra toplumların entegrasyonu için çok değerli çalışmalar yaptığını söylemek lazım.

Amacımız, gelecekte de bu yolda devam etmek, Arnavut ve Uluslararası toplumu ile iş birlik içerisinde yolumuza devam etmektir . Gelecek dönemde, Arnavut toplumu ve liderlerinden daha fazla anlayış ve geniş yüreklilik beklemekteyiz. Özellikle de dil hak ve kullanımında; eğitim, kültür ve istihdam alanlarında daha fazla anlayış beklemekteyiz. Uluslararası toplumundan da bu dönemde diğer etnik toplulukların isteklerine, bizim isteklerimize daha duyarlı olmalarını ayrıca beklemekteyiz.

KDTP’nin çalışma anlayışı hakları savunmak, istemek ve almaktır. Bunu yaparken de hiçbir çeşit demokrasi süreç ve gelişmelere engel olmamaktır

KDTP, Kosova’nın ve Kosova Türk Toplumunun geleceğini düşünerek herkese daha iyi bir yaşam ortamının sağlanılmasını istiyor. Bu çerçevede nihai statü görüşmeler için platformunu hazırlamış ve beklentilerini belirtmiştir. O beklentiler de, Kosova Meclisinde kabul edilen Rezolusyonu desteklemek ve bu çerçevede Kosova’nın statüsüyle birlikte Türk toplumu statüsünün çözümlenmesi istemi çerçevesindedir..

Kosova’nın; hukuki, adaletli, güvenli ve serbest hareket özgürlüğüne dayalı çok etnikli bir devlet yapısına sahip olmasını istiyoruz.

Yeni Kosova Anayasasında Türk dili ve yazısının eşitliğini, Türklerin yaşadığı yerlerde Türk dili ve yazısının merkezi ve yerel düzeyde eşitliliğinin tanınmasını , Türk dilinde eğitim haklarının devam etmesini, şartların iyileşmesini beklemekteyiz. Türk toplumunun, Kosova Türk topluluğunun iletişim alanındaki asgari gereksinmelerinin karşılanması doğrultusunda devlet destekli günlük bir bağımsız Türkçe gazetenin yayınlanması; kamu medya kuruluşu olan RTK da Türk dilinde haber, eğitim, kültür, gençlik, çocuk ve diğer konulu programların hazırlanması ve zaman hacminin artırılmasını istiyoruz.

Kosova Türk Toplumu mensuplarına Türkiye Cumhuriyeti ile işbirliğin ve özel ilişkilerin kurulması için imkanların tanınmasını istiyoruz.

Kamu kurumlarda her düzeyde istihdam edilme hakların ve kontenjanların tanınması, kamu hizmetleri, ekonomik yatırımlar ve sosyal etkinlikler alanlarında tüm toplumlara eşit fırsatların tanınmasını istiyoruz.

Yerel yönetim reformunun Avrupa startlarına göre devam etmesi ve tam anlamıyla gerçekleştirilmesini istiyoruz. Bu çerçevede Mamuşa Belediyesi Pilot projesine her yönlü desteğin sunulmasını bekliyoruz.

Kosova’nın tarihi ve kültürel mirası sayılan ve değişik halk ve etnik grupların geçmişleriyle bütünleşen tarihi ve kültürel eserlerin koruma altına alınmasını istiyoruz.

İstemekte de kalmayıp bu yönde her türlü desteğimizi de sunmak hazırlığımızı bildiriyoruz.

Bu ve diğer beklentiler ancak ortak ve örgütlü çalışmayla gerçekleşebilir ve sağlanılabilir.

Sayın Meclis üyeleri bütün bunları gerçekleştirmek için güçlü ve örgütlü parti için gerek vardır, en iyi kadrolar için ihtiyaç duyulmaktadır. Bundan dolayı en iyi seçimimizi yapalım, Şubelerle başlattığımız bu işi Bugün Merkez Seçiminde tamamlayalım. Bu seçimlerden daha büyük bir birlik ve beraberlik sağlayarak çıkalım. Kaderimizi kendimiz çizelim, Kosova’yı, Toplumumuzu ileriye götürelim. Bunu bizden Kosova halkı , bunu bizden Kosova Türkleri bekliyor. Beklentilere cevap verelim ve bu işi bildiğimiz en iyi şekilde , başarıyla sonuçlayalım.

Hayırlı seçimler dilerken bir daha hepinizi en derin saygılarımla selamlıyorum.

Misafirlerin Selamlama konuşmaları

Selamlama Konuşmasında ilk sözü alan Sağlık Bakanı Sn. Sadik İdriz, Vakat Koalisyonu adına KDTP Merkez Meclis Seçiminin hayırlı olasını diledikten sonra konuşmasında, KDTP savaş sonrası, siyasette büyük başarılara imza attı, Türk toplumunun haklarını koruduğu gibi Kosova’da ki diğer toplumların da haklarını savunucusu oldu ve bunu beraber çalıştığımızdan dolayı çok iyi biliyorum. Boşnaklar ve Türkler Kosova’da birlik ve beraberlik içinde oldular, aynı sorunlara sahip odlular ve Boşnaklarla Türkleri birbirinden ayıran unsur “yarım dil” farkıdır. KDTP şu anki kadrolara yenilerini ekleyerek daha da güçlenecektir.

Sn. Sadik idriz, herkese başarılar diledi ve çalışmaların devamını temenni ederek konuşmasını bitirdi.

Türkiye Eş Güdüm Şefi Sn. Volkan Türk Vural: Sizler kendi şubelerinizde kendi seçiminizi demokratik bir şekilde gerçekleştirdiniz, şimdi KDTP ‘nin yeni oluşumunu sağlayacaksınız. Burada Türk temsilcilerinin yanı sıra yabancı ve diğer Kosova toplumunun temsilcilerinin yer alması Kosova’nın multietnik bir yapıya sahip olduğunun bir göstergesidir ve Türkiye Cumhuriyeti bunu desteklemektedir. Türk toplumu bu topraklarda yüzyıllarca var oldu ve her zaman uzlaştırıcı görevini üstlenmektedir. şimdi bu görevi KDTP yerine getirmektedir. KDTP kurumsallaşması gerekmektedir. KDTP’nin kurumsallaşması, Kosova statüsünün belli olacağı bu dönemde, soydaşlarımızın toplum içinde ki yerini güçlendireceği gibi siyasi varlıklarının devam ettirmesini sağlayacaktır. Bölge ve yerel seçimlerde birlik ve beraberlik içinde olmanız gerekecektir. Çünkü birlikten güç doğar.

Türkiye Cumhuriyetinin her zaman yanınızdadır ve yardıma hazır olduğunu bilin.

Kosova Liberal Parti Başkanı ve Milletvekili Gjergj Deday: Bizler ortak yaşamımızın ne kadar önemli olduğu bilen bir partiyiz. Kosova’nın multietnik bir yapıya sahip olması Gökkuşağı gibidir. Gökkuşağını muhteşem güzelliği sahip olduğu farklı renklerden dolayıdır. eğer gökkuşağı bir renkten oluşsaydı bu kadar güzel olmaz ve insanları büyülemezdi.

Şube Başkanlarının seçimlerle ilgili raporları ve Genel Başkan aday önerileri

Ara verildikten sonra toplantıya devam edildi ve Şube başkanları şube raporlarını sundular.

İlk olarak KDTP Prizren Şubesi Raporunu, Prizren Şube temsilcisi Sn. Adnan Yağcılar sundu.

Raporda: KDTP Prizren Şubesinde seçimleri 30.04.2006 tarihinde yapılmıştır. Seçimlerde 360 oy kullanılmıştır ve Merkez meclisine Şu adaylar seçilmiştir:

Mahir Yağcılar
Ergin Kala
Ercan Şpat
Recep Rada
Fikrim Damka
Altay Suroy Recepoğlu
Nuran Malta
Orhan Volkan
Enis Kervan
Adnan Yağcılar
Erol Şişko
Hamit Boynik
Yasemin Kovaç
Enis Subi
Güner Ureya
İsmail Kovaç
Filiz Lika
Arzu Vırşevsa
Bülent Kırle
Durmiş Şinik
Ayla Şahin

KDTP Prizren Şubesi birinci toplantısında Şube Başkanı olarak Sn. Ercan Şpat seçmiştir.

Merkez yönetimine kuruluna ise:

Mahir Yağcılar
Ercan Şpat
Recep Rada
Adnan Yağcılar
Nuran Malta
Altay Suroy
İsmail Kovaç

KDTP Prizren Şubesi olarak Mahir Yağcıları KDTP Genel Başkan adayı olarak önerdi.

Mamuşa raporunu, Mamuşa Şube Başkanı Sn. Rifat Krasniç sundu.

Raporda: KDTP Mamuşa Şubesinde seçimler 29042006 tarihinde yapılmıştır. Seçimlerde 668 oy kullanılmıştır ve Merkez meclisine Şu adaylar seçilmiştir:

Rifat Krasniç
Arif Bütüç
Cavit Mazrek
Hakki Taç
Cafer Morina
Çamil Mazrek
Mehmet Mazrek
Erol Morina
İsak Krüezi
Hilmi Şala
Vedat Morina
Agim Morina
Fuat Taç
Yatulah Mazrek
Tarkan Mazrek
Abdülhadi Krasniç

KDTP Mamuşa Şubesi birinci toplantısında Şube Başkanı olarak Sn. Rifat Krasniç seçmiştir.

Merkez yönetimine kuruluna ise

Rifat Krasniç
Arif Bütüç
Cavit Mazrek
Fuat Taç
Cafer Morina

KDTP Mamuşa Şubesi olarak KDTP Prizren Şubesinin aday olarak göstermiş olduğu Sn. Mahir Yağcıları desteklediklerini bildirdi.

KDTP Priştine Şubesi raporunu, KDTP Priştine Şube Başkanı Sn. Nevzat Hüdaverdi sundu.

Raporda: KDTP Priştine Şubesinde seçimler 14052006 tarihinde yapılmıştır. Seçimlerde 118 oy kullanılmıştır ve Merkez meclisine Şu adaylar seçilmiştir:

Nevzat Hüdaverdi
Hilmiye Kursan
Enver Baki
Enver Nobırda
Erol Şilek
Nercivan Cota
Zümrüt Süleyman
KDTP Priştine Şubesi birinci toplantısında Şube Başkanı olarak Sn. Nevzat Hüdaverdi seçmiştir.

Merkez yönetimine kuruluna ise:

Enver Baki
Hilmiye Kursan
Enver Nobırda

KDTP Priştine Şubesi olarak, KDTP Prizren Şubesinin aday olarak göstermiş olduğu Sn. Mahir Yağcıları desteklediklerini bildirdi.

KDTP Gilan Şubesi raporunu, KDTP Gilan Şube Başkanı Sn. Celal Mustafa sundu.

Raporda:

KDTP Gilan-Dobıçan şubesinde seçimler 07052006 tarihinde yapılmıştır. Seçimlerde 164 oy kullanılmıştır ve Merkez meclisine Şu adaylar seçilmiştir:

Sadettin Adiller
Levent Gaş
Refike Sülçevci
Halit Gaş
Necmettin Selman

KDTP Gilan Şubesi birinci toplantısında Şube Başkanı olarak Sn. Celal Mustafa seçmiştir.

Merkez yönetimine kuruluna ise:

Sadettin Adiller
Levent Gaş
Refike Sülçevci

KDTP Gilan Şubesi olarak, KDTP Prizren Şubesinin aday olarak göstermiş olduğu Sn. Mahir Yağcıları desteklediklerini bildirdi.

KDTP Mitroviça Şubesi raporunu, KDTP Mitroviça Şube temsilcisi Sn. Adnan Köroğlu sundu

Raporda:

KDTP Mitroviça Şubesinde seçimler 12052006 tarihinde yapılmıştır. Seçimlerde 35 oy kullanılmıştır ve Merkez meclisine Şu adaylar seçilmiştir:

İsmet Yusuf
Sabriye Terziç
Selim Buzol

KDTP Mitroviça Şubesi birinci toplantısında Şube Başkanı olarak Sn. Ergin Köroğlu seçmiştir.

Merkez yönetimine kuruluna ise:

Necat Baliç
Hamdi Zekeriya

seçilmişlerdir

KDTP Mitroviça Şubesi, KDTP Prizren Şubesinin aday olarak göstermiş olduğu Sn. Mahir Yağcıları desteklediklerini bildirdi.

Son Olarak Vıçitırna Şubesi raporunu KDTP Vıçitırna Şubesi Başkanı Sn. Arif Kera sundu.

Raporda:

KDTP Vıçitırna Şubesinde seçimler 06052006 tarihinde yapılmıştır. Seçimlerde 63 oy kullanılmıştır ve Merkez meclisine Şu adaylar seçilmiştir:

Arif Kera
Reyhan Lapaştica
Abdullah Sungur
Hadika Abdurahman
Ardian Gaş
Faruk Sungur
Fevzi Kera

KDTP Vıçitırna Şubesi birinci toplantısında Şube Başkanı olarak Sn. Arif Kera seçmiştir.

Merkez yönetimine kuruluna ise:

Arif Kera
Enver Dubovci

seçilmişlerdir.

KDTP Vıçitırna Şubesi olarak, KDTP Vıçitırna Şubesinin Şube Başkanı Arif Kera’yı KDTP Genel Başkan adayı olarak öneriyoruz.

Meclis ve yönetim Kurulu üyelerinin onaylanması

Şube Başkanlarının raporlarını sundukları şube seçimlerinde seçilen Yönetim ve Meclis Üyeleri ile Merkez Yönetim seçilen üyelerinin onaylamaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildiler.

Genel Başkan için oylama şeklinin belirlenmesi;

Genel başkan için oylama şeklinin belirlenmesinde önce Gilan Şubesi Başkanı ve Mamuşa Şubesi Başkanı oylamanın açık olmasını için teklif getirdiler. Divan Başkanlığı bu önerilerden sonra, başkanlık seçim şekli için oylamaya gidilmesine karar verdi. Oy çokluğu ile başkanlık seçim şeklinin açık oylama olası kabul edildi.

Genel Başkanın çalışma ve mali raporunu sunması

Kürsüye Çıkan KDTP Genel Başkanı Mahir Yağcılar. İki seçim arasındaki parti çalışmaları ile ilgili raporu sundu.

Raporda:

Son KDTP Seçim Konferansı 25 Nisan 2004 tarihinde Prizren’de gerçekleştirilmiştir. Bugünkü toplantı, iki yılda bir yapılan Seçim toplantılarının devamıdır. Bu dönem, genel olarak ikinci parlamento seçimlerini, Kosova Meclisinin ikinci dönemini ve Kosova için nihai statü görüşmeleri sürecini kapsamaktadır.

Değerli Meclis üyeleri,

25 Nisan 2004 KDTP Seçim Konferansından sonra bildiğiniz gibi tüm çalışmalarımız Parlamento seçimleri hazırlıkları ve seçimlerin gerçekleştirilmesine yönelikti. KDTP MYK, parti tüzüğümüze uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmiştir.

İlk önce Milletvekili listelerini, ondan sonra da seçim takvimi ve kampanyasını oluşturduk. Kampanyamız, Parti şubelerimizin bulunduğu tüm merkezlerde aktif bir şekilde ve yüksek katılımla gerçekleştirilmiştir. Kampanya esnasında basın ve yayın organları aracılığıyla da her potansiyel seçmenimize ulaşmaya çalıştık. Bunun karşılığında da Parlamento seçimlerinde, Seçimlere katılan partiler arasında oy oranını yükselten nadir partilerden bir olduk. Bunun neticesinde, partimize ayrılmış iki salyeden başka bir milletvekilliği daha kazanmış olduk. Seçim öncesinde ve kampanya esnasında bazı üyelerimizin listelerden memnun olmayışı ve yürüttükleri parti aleyhtarı faaliyetlere rağmen, Parti olarak son Parlamento seçimlerinden başarıyla çıktık. Elbette ki bu olumsuzluklar yaşanmamış olsaydı, daha büyük bir başarıya imza atar, dördüncü milletvekilimizi de Meclis’e göndermiş olurduk. Seçimlerden sonra, bu ve bu gibi olaylara katılan kişilere yönelik gerekli tedbirleri alarak, kendilerini Partimizden ihraç ettik. Böyle bir kararla, ihlallere göz yummayacağımızı ve KDTP olarak belli bir düzen içinde çalıştığımızı göstermiş olduk.

Kişisel çıkarların, Parti çıkarlarımızın önüne geçmesine müsaade etmeyeceğiz. Gelecekte bu konular üzerinde tüm üyeler ve bilhassa şubeler MYK kararlarına daha saygılı olmalıdırlar. KDTP’nin Kosova siyasi sahnesinde daha iddialı ve başarılı olması için, sözümüzün daha çok dikkate alınması için, oylarımızı, dolayısıyla gücümüzü artırmalıyız. Bu ancak birlik ve beraberliğimizi sağladığımız takdirde mümkün olacaktır. Aksi yönde hareket etmenin bedeli ise başarısızlık ve hüsrır.

Değerli Meclis üyeleri, Genel Seçim sonuçlarının ilan edilmesinin ardından hemen Hükümet kuruluş arayışında bizler de bulunduk. Ortada kilit partilerden biri olarak görülmekteydik ve ilk anlaşmamıza göre Sağlık Bakanlığı makamını sağlamıştık. Maalesef adayımız Dr.Sadettin Adiller son a Bakanlık makamından vazgeçince, Boşnaklarla kurduğumuz ortak 6+ parlamenter grubundan Sayın Sadik İdrizi’yi Sağlık Bakanlığı görevine teklif ettik. KDTP olarak bu gelişmeden sonra Kültür Spor ve Gençlik Bakan Yardımcılığı için sayın Ergin Köroğlu’nu belirledik. Son hükümet değişikliklerinde ise Adalet Bakan Yardımcılığına sayın Altay Suroy’un seçilmesini sağladık. Sağlık bakanlığında anlaşmaya göre üç siyasi danışmanımız yer almaktadır. Kosova Meclisinde etkimizi artırmak amacıyla belirttiğim 6+ Parlamento Grubunun ilk yıl şefliğini yürüterek, bu yıl da Kosova Meclis Divan Başkanlığında Kosova Türk topluluğunu ve diğer toplulukları temsil etmekteyim. Bu grubun kuruluşu sayesinde milletvekilimiz Rıfat Krasniç Tarım, Orman, Çevre Koruma ve Planlama Meclis Komisyonu Başkanı olmuş, milletvekilimiz Nuran Malta ve ben, diğer grup temsilcileriyle birlikte, Meclisin tüm diğer komisyonlarında yer almış bulunuyoruz. Bu grup sayesinde çok önemli toplantılar ve görüşmelere katılmaktayız. Nice ki Temas grubu, NATO, UNMIK, Marti Athisari ekibi ve Viyana görüşmeleri ve diğer toplantı ile görüşmeler…

Bu iki yıl içerisinde Parlamento’daki çalışmalarımız genellikle yasama ve diğer Meclis çalışmaları alanında bulunmaktaydı. Kanunlar açısından bizim için en önemli elbette ki Dil yasasıdır. Bu yasa üzerinde çok uzun ve nitelikli çalışmalar yaptık, zira bu bizim için hayati önem taşımaktadır. Başka deyişle tüm anlayış ve yapıcılığımızı bu yasa üzerine ve sonuçlarına göre kurmaktayız. Bu yasadan ortaya çıkacak hususlara bağlı olarak ileride tutumlarımız belirlenecektir. Amacımız ve bu yasadan beklentimiz, Platformumuzda da belirttiğimiz gibi yüzdeliklerin kaldırılmasıdır. Yani, yüzdelikler hiçbir çeşit kabul edilemez. Bu konuda tek bir noktada uzlaşabiliriz. O da, kazanılmış hak olarak Türklerin yaşadığı Belediyelerde Türk dilinin resmiyetinin tekrar tanınmasıdır. Bundan dolayıdır ki bu yasa bir yıldan fazla kabul edilmemektedir. Yüzdeliği içeren her tür formüle kesinlikle karşı olduğumuzu her defasında vurguladık. Gelecek dönemde Topluluklar Danışma Kurulu ve Viyana görüşmelerinde dil yasası üzerinde de durulacaktır. Ancak taleplerimizin karşılanması durumunda dil yasasına kabul oyu vereceğimizi bildirmek isterim. Meclis’teki diğer çalışmalarımız eğitim ve kültür mirası ve diğer kanunlar ile partilere finans payının belirlenmesinde etkimiz büyük olmuştur. Diğer Meclis çalışmalarında ve hükümet gözlemciliğinde de öneri ve görüşlerimiz dikkate alınarak, incelenmiştir.

Şimdiye dek Kosova Parlamentosu’nda görüşülen her konuda aktif rol alarak görüşlerimizi ve önerilerimizi ortaya attık. Bu çerçevede, Kosova Meclisinde Bağımsızlık Deklarasyonunun kabul edilmesinde de önerilerimizle aktif bir şekilde yer aldık.

Kosova nihai statü görüşmeleri sürecinde ve alınacak tüm kararlarda bizlere de gereken yerin verilmesini ısrarla vurguladık. Bunu yaparken de gelişmeleri ve bazı siyasi açmazları da dikkate alarak yapıcı davranmaya çalıştık. Yapıcı davranırken, özellikle Kosova Türk Topluluğunun çıkarlarını zedeleyecek her tür girişim karşısında mücadele vereceğimizi beyan ettik. Bu çerçevede Kosova Meclisinde merhum Başkan Rugova’nın kurduğu müzakere ekibini tek bir amaçla destekledik, o da Kosova’nın müzakere sürecinin aksamamasıydı. Kamuoyuna “engelleyici” hissini vermek istemedik. Bunu yaparken de isteklerimizden vazgeçmedik ve Kosova gelişmeleri dışında kalmak istemediğimizi her defasında vurguladık. Girişimlerimiz sonucunda Viyana görüşmelerine katıldık, Topluluklar Danışma Kurulu’nda aktif bir rol oynadık. Ayrıca BM Baş Müzakerecisi Ahtisari ve Yardımcısı Rohan, ABD özel temsilcisi Büyükelçi Wissner, Avrupa Birliği temsilcileri ve diğer üst düzey uluslararası temsilciler ile temaslarda bulunduk. Başka bir deyişle, müzakere sürecinde dolaylı bir şekilde de olsa yer alma fırsatını bulduk. Tüm ekiplerde doğrudan yer almamız, Kosova adına çok olumludur; bu durum ayrıca topluklara güven hissi vermektedir. Maalesef bunu Kosovalı Arnavut liderler tam olarak kavrayamadılar. Biz, Kosova’da kendi topluluklarımızın haklarının savunucusu olmak isterken, Viyana görüşmelerinde Kosova’nın savunucuları da olmak istiyoruz. Çünkü Kosova da bizim vatanımızdır, çünkü Kosova’nın da bize ihtiyacı vardır.

Kosova’da güncel konularından biri olan Yerel yönetim Reformu çerçevesinde de çalışmalarımız bulunmaktadır. Biz, Yerel yönetim Reformunu Avrupa Startlarına göre, her Kosova vataşına daha iyi hizmet olarak görüyoruz ve bu reformun tam anlamıyla gerçekleştirilmesini beklemekteyiz. Her yeni belediyeye aynı yetkilerin verilmesini ve hizmetlerin sağlanmasını beklemekteyiz; “bu çerçevede büyük şehirler içerisinde birkaç belediye birimlerinin kurulması gerekir” diye düşünüyoruz. Yani şehirler ve köy birimleri ayrılmalıdır. Pilot proje olarak Mamuşa’nın bu statüyü kazanması için büyük emek verdik ve bu statüyü kazıktan sonra, Kosova Kurumları ve Uluslararası toplumun tam desteğiyle Mamuşa’nın “başarılı bir belediye” notunu almasını istiyoruz. Şimdiki çalışmalar ve Mamuşa Belediyesi Başkanı ile Belediye Meclis üyelerinin başarılı çalışmaları bunun en doğru kanıtıdır.

Saygı değer KDTP meclis üyeleri,

Bu dönemde Parlamento dışı etkinliklerimiz de gerçekleştirilmiştir. Bunların en önemlileri Kosova için Startlar konusunda aktif rol almamızdır. Bu çerçevede AGİT işbirliği ile AGİT Kosova Misyonunun eski Başkanı ve dönemim Kosova Başbakanının da katılımıyla bir konferans düzenledik. Bunun dışında dernek ve toplum temsilcilerimizle beraber, Dil yasası ve diğer önemli konularda genişletilmiş toplantılar düzenledik. Bu yılın başlangıcında da Kosova Türk toplum temsilcileri ve dernek başkanlarının katılımıyla Kosova Nihai Statüsü görüşmeleri konusunda Kosova Türk Toplumu platformunu hazırladık.

Belediyeler çalışmalarında ilerlemeler bulunmaktadır, fakat gelecek dönemde bu konuda bilhassa Priştine Belediyesi ve diğer belediyelerde çerçevesinde daha fazla beklentilerimiz bulunmaktadır.

Parti çalışmalarına gelince, Partide de önemli gelişme ve açılımlar olmuştur. Kosova Meclisi’nde temsil edilen partiler ile ilişkilerimiz en üst seviyelere ulaşmıştır. Şubelerde çalışmalar ve örgütlenmeleri profesyonel halini almaya başlamıştır. Yine de biz bu ilerlemelerle yetinmeyeceğiz. Gelecek dönemde parti daha da profesyonelleşecek ve kurumsal kimliğini geliştirecektir. Bu iki yıl içerisinde her şube ofisine İnternet bağlantısı ve devamlı sekreterlerin çalışmaları sağlanılmıştır. İnanıyoruz ki gelecek dönemde partinin örgütlenmesi ve yeni tüzüğün yazılmasıyla bu eksiklikler iyice giderilecektir. Bu dönemde tüm şubelerde Kadın kolları ve gençlik kollarının çalışmaları da hız almıştır. Bu gelişmelerin önemini vurgularken, gençlerimize ve bayanlarımıza bu çalışmalarından dolayı ayrıca teşekkür etmeyi borç biliyorum.

Her partinin temel amacı genişleme ve büyümedir. Biz de bu konuda gelecek dönemde daha ciddi adımlar atmalıyız. Bu arada Yanova’da şube kurma girişimlerimiz sürüyor. Diğer bölgelere de açılmamız gerekir diye düşünüyorum. Bu arada Yanova’lı dostlarımızı bir daha selamlamak ve tebrik etmek istiyorum.

Parti olarak Merkez sayım ve Seçim Komisyonlara temsilcilerimizin atanmasıyla, hem seçimler hem de sayımlar konusunda ilk elden bilgileri alıp gereken hazırlıkları zamanında yapmaya imkanımız olmuştur. Sayımlar konusunda çalışmalar yaptık, ancak gelecek dönemde bu konuda daha ayrıntılı çalışmalar yapmamız gerekecektir. Zira sayım neticeleri çok acı veya tatlı olabilir. Bu konuyu oldu bittiye bırakamayız

Eğitim konusu bizim için her zaman güncel ve hayati niteliktedir. Tüm zorluklara rağmen ilk kitapların basılması, Priştine Üniversitesinde kontenjanların ve Türk dilinde iki bölümün devam etmesi, yeni sınıfların açılması ve uygun şartlar içerisinde eğitimin yapılması bizim için hayati önemi taşımaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Üniversitelerinde bursların devam etmesi bizim için ayrıca hayati önemdendir. Maalesef bu yılki şartname kuralları ve uygulamaları hepimizi derinden sarsmıştır. Gelecek yıl bu gibi uygulamaların asıl Kosova’da Türk eğitiminin korunması için olmalıdır, çünkü ancak böyle buradaki varlığımızı ve özelliklerimizi koruyabiliriz.

Bu iki yıl içerisinde Türkiye Cumhuriyeti ile Kosova arasındaki ilişkilerde ilerlemeler kaydedildi; ancak Parti olarak bu konuda daha fazla beklentilerimiz olduğunu söylemek istiyorum. Parti ile birebir çalışmalar, Kosova Meclisindeki milletvekilleri ve diğer yegane temsilcilerimizle daha iyi bir iletişimin kurulması gereklidir.

KDTP’nin Mali raporuna gelince, Partimizin 2004 yılındaki toplam geliri 43.539,45 Euro olurken harcamalar 42.773,45 Euro tutarındadır. 30.174,45 Euro Kosova Bütçesinden sağlanırken, 1.107,50 Euro üyelik, 12.347,50 Euro ise bağışlardan sağlanmıştır.

2005 yılında ise Merkez bütçeden 47.544,58 ve geçen yıldan kalan 766,00 Euro dışında üyeliklerden 1.585,00 Euro toplam 49.895,58 Euro sağlanmıştır. Toplam harcamalar ise 49.683,15 Euro olarak görülmektedir. Kalan 214,43 Euro bu yılın bütçesine aktarılmıştır. Mali raporlar MYK toplantılarında da görüşülüp kabul edilmiştir. Ana kalemler ve harcama miktarları ekte bulunmaktadır.

Bu arada 14 MYK toplantısı da gerçekleştirilmiştir.

Saygıdeğer Meclis üyeleri tüm bu çalışmalar ancak sizlerin desteğiyle gerçekleştirilmiştir. Gelecek dönem daha kritik ve daha önemli olacaktır. Kosova’yı bağımsızlık beklemektedir, bu bağımsızlıkta gereken yeri almak istiyorsak daha fazla çalışmamız gerekecektir. Daha fazla istemlerde ve istemenin yöntemlerini bilmeliyiz, fırsatlardan yararlanmalıyız, ama en başta güçlü olmalıyız. Bu güç ancak çalışmakla elde edilir. Parti seçimleri ve genel seçimler bu gücün asıl kaynağıdır. Bu kaynağı temiz tutalım, bu kaynağı koruyalım, çünkü bu bizim varlığımızı sürdürmemiz ve güçlenmemiz için büyük önem taşımaktadır. Bir daha bugüne kadar tüm şube başkanlarımız ve temsilcilerimize, milletvekili ve belediye meclis üyelerimize, gençlerimiz ve bayanlarımıza, tüm üye ve sempatizanlarımıza teşekkürlerimi sunarım, bu seçimlerin hem halkımıza hem Kosova’ya hayırlı olmasını dilerim.

Raporla ilgili Tartışmalar

Raporla ilgili tartışmaya Mamuşa Şube Başkanı ve Milletvekili Rifat Krasniç, Gilan Şube Başkanı Celal Mustafa ve Priştine şube Başkanı Nevzat Hüdaverdi Katıldılar.

Raporla ilgili yapılan tartışmalardan genel olarak olumlu değerlendirmeler çıkmış, daha çok ileride yapılması gerekenler üzerinde görüş beyan edilmiştir.

Genel Başkan için Oylama

Parti Genel Başkanlığı için yapılan açık oylamada Mahir Yağcılar, Arif Kera karşısında üyelerin büyük çoğunluğunun desteğini almış ve yeniden Genel Başkanlığa seçilmiştir.

Tüzük ve denetim komisyonları üyelerinin önerilmesi ve seçilmesi:

KDTP Merkez Meclisi, Tüzük Komisyonuna beş, Denetim Komisyonuna ise üç üye seçmiştir. Tüzük Komisyonuna: Altay Suroy, Hamit Boynik, Nevzat Hüdaverdi, Hadika Abdurahman ve Arif Bütüç. Denetim Kuruluna ise: İsmail Kovaç, Fuat Taç ve celal Mustafa oy birliği ile seçildiler.

Tüzük ve denetim kurulu seçildikten sonra toplantı sona erdi.