Logo Loading

KDTP MYK TOPLANTI BİLDİRİSİ

KDTP Merkez Yönetim Kurulu’nun (MYK) 26 Ekim 2008 tarihinde Prizren’de gerçekleştirdiği toplantısında güncel siyasi gelişmeler, Parti Programı taslağı ve çeşitli diğer konular görüşüldü.

Toplantıya MYK üyeleri dışında, KDTP Genel Başkan yardımcıları, şube başkanları, KDTP Genel Sekreteri ve Prizren Belediye Başkan Yardımcısı da hazır bulundu.

Gündem önerisine Fikrim Damka’nın 23 Nisan Kosova da Türk Toplumunun resmi bayramı kutlamaları ile ilgili kurulun kurulması önerisi eklenerek, önerilen gündem oy çoğunluğu ile onaylandı.

KDTP Priştine Şube Başkanı Nevzat Hüdaverdi’nin gündemle ilgili itirazı ve önerisi MYK tarafınca oy çoğunluyla kabul görmeyince, Nevzat Hüdaverdi ve MYK üyesi Ömer Keçi toplantıyı terk ettiler.

Birinci gündem noktası ile ilgili Genel Başkan Mahir Yağcılar, Topluluklar Bakan Yardımcısı Rifat Krasniç, KDTP milletvekilli Enis Kervan, Genel Başkan Yardımcısı ve Mamuşa Belediye Başkanı Arif Bütüç tüm şube başkanları ve MYK üyeleri güncel gelişmeler konusunda bilgiler verdiler.

Tartışmalar devamında KDTP MYK üyeleri aşağıdaki tutumlar üzerinde kararları aldılar: KDTP nin örgütlenmesi, MYK toplantılarının sıralı takvime göre her şubede yapılması.Tüm şubelerde kadın kolları ve gençlik kollarının kurulması, seçimlerin yapılması ve merkezi düzeyde bu kolların örgütlenmesi. Tüm şubelerde üyeliklerin yenilenmesi ve üyelik veri tabanlarının güncelleştirmesi. Resmi evrakların alınmasında Türk dili ile ilgili sorunların tespit edilmesi, yeni verilen kimlik formlarında ibarelerin ve isimlerin yazılmasında, yasalara uygun Türkçe karakterlerin kullanılması ve aranması konuları vurgulandı. Nüfus sayımları ile ilgili tüm şubelerde nüfus sayım komisyonların kurulması ve merkezi düzeyde koordinasyonun sağlanması için merkez nüfus sayım komisyonun önerilmesi. Bu çerçevede bir eylem planının oluşturulması ve halkın bilinçlendirilmesi gerekliliği vurgulanmıştır. Eğitim alanında mevcut olan sorunlarımızın takibi için şubelerde ki eğitim komisyonlarını koordine edecek merkez eğitim komisyonun kurulması. Eğitimde, okuyan öğretmen ve öğrenci istatistiklerin oluşturulması ve ihtiyaç tespitlerinin öğrenci azalmalarının araştırılıp önlemlerin alınması, Kosova Eğitim Bakanına bir heyetin sorunlar hakkında kapsamlı bir rapor sunması ve eğitim müfettişlerimizin atanması gerekliliği vurgulandı. ODTÜ kampusü ve Mamuşa da Süleyman Demirel Üniversite kampüsünün kuruluma girişimlerinin desteklenmesi. Prizren Eğitim Fakültesinde bölüm değişikliği projesinin hazırlanması.

Kültür faaliyetlerin artırılması için tüm dernek ve sivil toplum örgütleri ile işbirliğinin devamının artırılarak sağlanması, Kosova devleti tarafında projelere destek sunulması için koordinasyonun sağlanması. Türk Kültür Merkezlerinin kurulması ve Kosova çapında profesyonel bir Türk Folklor Ekibinin ve profesyonel Türk Tiyatronun kurulmasının desteklenmesi.

Devlet organlarına, polis kontenjanlarına soydaşlarımızın alınması. Yönetici mevkilere de Türklerin gelmesi için geniş kapsamlı bir kadro politikasının oluşturulması.

Ekonomi alanında yeni yatırımların gerçekleşmesi için teşviklerin sağlanması, Türkiye- Kosova Ticaret Odası ve ESNAF derneği ile işbirliği artırılarak , Türk yatırımcılarını Kosova’ya yönlendirmek . TIKA ile işbirliğinin devam edilip ortak projelerin hazırlanması.

Prizen belediyesinde yeni kabul edilen ve Toplulukların hemfikir olmadığı, logo itirazlarının takip edilmesi ve yasal olanakların kullanılması. Önümüzde ki yıl gerçekleşecek yerel seçimlere tüm şubelerin hazırlıkları başlatmaları ve halkı bilinçlendirmeleri, anket ve analizlerin, sosyal faaliyetlerin artırılması çalışmaların sürdürülmesi.

Gündemin ikinci noktasında Program taslağı üzerinde prensipte tartışıldıktan sonra ve birinci gündem maddesiyle bağlı olduğundan dolayı, şube ve MYK üyeleri tarafınca önerilerin sunmaları istenildikten sonra, ileri bir tarihte Çalışma Programının kabul edilmesi konusunda uzlaşı sağlanıldı.

Toplantının devamında 23 Nisan Kosova Türk Toplumu Bayramı kutlamaları için örgütleme kuruluna Mahir Yağcılar, Arif Bütüç, Fikrim Damka, Ferhat Derviş, Zeynelabidin Usatibo, Refike Sulçevci, Bekim Karaci, Aluş Bikliç ve daha sonra belli olacak Vuçıtırn’dan bir kurul üyesi seçildi.

Toplantının son bölümünde KDTP şubelerinde verilen çeşitli belgelerin, ödeneklerin ve alınacak üyelik aidatların düzene getirilmesi açısından MYK tarafından yönetmeliğin hazırlanmasının gerekliliği olduğu ortaya atıldı.

KDTP-MYK adına
Genel Başkan
Sn.Mahir Yağcılar