Logo Loading

KDTP Priştine Şubesi Yönetim Kurulu’ndan Bildiri

KDTP Priştine Şubesi Yönetim Kurulu, 30 Kasım 2006 tarihinde düzenlemiş

olduğu toplantıda, son iki toplantı arası döneme damgasını vuran politik gelişmeler değerlendirildi. Toplantının ana konusunu güncel ve politik gelişmeler oluşturdu. Toplantıda güncel politik konular değerlendirilirken alınan önemli kararlar da toplantıyı etkiledi.

KDTP ve Priştine Şubesi adına gerçekleştirilen çalışma ve etkinlikler konusunda Yönetim Kurulu üyeleri bilgilendirilip şube organlarının ileriye yönelik ödevleri belirlendi.

Bu bağlamda, geçenlerde yürürlüğe giren Diller Kullanımı Yasası’nın

Priştine belediyesi düzeyinde başarıyla uygulanabilmesi yolunda Şube adına yürütülmesi tasarlanan belirli etkinliklerden söz edildi.

Toplantının devamında da; bir önceki toplantıdan devralınan bir takım ödevleri gerçekleştirmek üzere, şube organlarının 2 yıllık çalışma programının kesin şekli de kabul edildi.

Ayrıca Yönetim Kurulu’na bağlı beş komisyonun yapısı da kesinleşti.

Toplantı esnasında geçenlerde Kosova Türk Taburu Görev Kuvvet Komutanlığı, Türkiye Kızılay Örgütü ve KDTP işbirliğiyle Kosova’ da ihtiyaç sahibi 1000 aileye yönelik gıda ve un yardımı kampanyası çerçevesinde KDTP Priştine Şubesi’nin operatörlüğünü yaptığı, ihtiyacı olan 100 aileye yönelik yaptıkları gıda ve un yardımı eylemi değerlendirildi. Başarılı olarak değerlendirilen yardım eylemi çerçevesinde, Yönetim Kurulu’na bağlı Yardım ve Dayanışma Komisyonu’nun uygulamaya soktuğu “Sosyal kart formu”’da desteklendi. Uygulamayla birlikte ihtiyaç sahibi ailelerin sosyal görünüm fotoğrafı çekilerek oluşturulacak olan bilgi bankası sayesinde değişik kademeli sosyal grupların ortaya çıkacağı da belirtildi.

Bu sınıflandırma sayesinde günümüze nazaran daha etkili ve adaletli yardım ve dayanışma eylemlerinin örgütlenmesi için olanakların sağlanacağı da vurgulandı.

Toplantıya katılanlar, söz konusu komisyonun bu yaklaşımını desteklemekle birlikte, eylemlerin daha başarılı ve etkili olabilmesi doğrultusunda fiili katkılarını

esirgemeyeceklerini de bildirdiler.

Toplantının sonlarına doğru KDTP’nin tüzüğünde yapılması gereken değişiklikler konusunda Priştine Şubesi Yönetim Kurulu kendi tutumunu belirtti. Yapılması gereken işin kaliteli ve kalıcı olabilmesi amacıyla; yapılması önerilen sayısı bir hayli kabarık değiştirgeleri hazırlamak yerine tüzüğün yeniden hazırlanmasının daha doğru olacağı görüşüne varıldı.

Toplantının sonunda, Merkez Yönetim Kurulu çerçevesinde parti tüzüğüne dayalı gerçekleştirilmesi gereken belirli kadro atamaları da görüşüldü. Konuyla ilgili Priştine Şubesi’nin tutumu da belirlendi.

Toplantının sonucunda da kesinleşen kararlar ise şunlar:

– Dil Kullanımı Yasası’nın Priştine belediyesi düzeyinde uygulanmasıyla ilgili Şube’nin ödevleri belirlendi.

– Şube organlarının 2 yıllık çalışma programı ve Yönetim Kurulu’na

bağlı beş komisyonun yapısı kesinleşti.

– Yardım ve dayanışma komisyonunun uygulamaya soktuğu sosyal kart formu destek altı.