Logo Loading

KDTP Prizren Şubesi 2015-2019 Çalışma Raporu

KDTP Prizren Şubesi 2015-2019 Çalışma Raporu

Giriş

2015 yılında bu yana partimizin şube başkanı olarak görev yapmaktan duymuş olduğum memnuniyetimi öncelikle paylaşmak istiyorum. Genç yaşıma rağmen bana güvenip destek olan başta parti üyelerimiz olmak üzere, onun akabinde oluşturulan meclisteki üyelerimize de teşekkürü bir borç biliyorum.

Dört yıllık zaman diliminde Yönetim Kurulu arkadaşlarımızla birlikte, toplumda temsil gücünün artırılması, partinin kurumsallaşması, teşkilatlanması başta olmak üzere; eğitimde öğrenci sayısının artırılması, Türkçe’nin resmiyetinin uygulanması, istihdam gibi toplumsal beklentilere cevap bulmaya çalışılmıştır.

2015 – 2019 yıllarını kapsayacak şekilde hazılanmış olan bu rapor, ana hatlarıyla şube başkanı olarak belirlediğim vizyonun bir yansıması niteliğinde olacağı gibi, Şube bünyesinde kurulan komisyonların başkanlarının raporları ise ek olarak ileride daha geniş hatlarıyla yapılan çalışmaları yansıtacaktır. Resmi talepte bulunmama rağmen halen bütün komisyonların raporlarını sunamadıklarından dolayı, bu rapor altında başkanlığını yapmış olduğum şube yönetiminin üzerinde durduğu ve başarılı olduğu noktalara parmak basmaya çalışacağım.

 

Temsil gücünün artırılması

Temel çalışma prensiplerimizin başında, toplumumuzun yerel yönetimde daha güçlü bir şekilde temsil edilmesi yer almıştır. Şube başkanlığını devraldığım 2015 yılında son seçim sonuçlarına göre partimiz, Prizren Belediyesinde iki meclis üyesi ile temsil edilme hakkı kazanmıştır. Yeni yönetim kurulunun oluşturulmasını takiben, çoğunluğu gençlerden oluşan yeni ekibin öncelikli hedefi, temsiliyet gücünün artırılması olarak belirlenmiştir. Bu hedefe ulaşılması adına parti teşkilatının yenilenmesine ağırlık verildiği gibi, partiye küskün olanların tekrar süreçlere dahil edilmesi için yoğun bir çalışma sarfedilmiştir.

Cumhurbaşkanı’nın yasal yetkisi çerçevesinde 22 Ekim 2017 tarihinde yerel seçimleri ilan etmesi, şube yönetiminin ilk defa yerel seçimde boy göstermesine vesile olmuştur. Seçim sürecinin ilanıyla birlikte şube yönetimi sıkı çalışmaları neticesinde, kurulan seçim platformu ile partimizi başarıya taşıyacak olan adaylık sürecine yoğunlaştırılmıştır. Seçim platformunun ilke olarak temelinde temsiliyet gücünün artırılmasını belirlerken; şeffaf belediyecilik, sosyal refahın artırılması, ekonomik kalkınmanın sağlanması, sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması, eğitimde kalitenin artırılması gibi noktalar da özellikle vurgu yapmıştır. Aday belirleme sürecinde büyük bir titizlikle toplumun beklentilerine cevap vermek amacıyla parti listesinde her alandan yeni yüzlere yer verilmeye çalışılmıştır. Çoğunluğu gençlerden oluşan listedeki adaylar, seçilmekten çok, toplumsal birlik ve beraberliğin sağlanması ile temsil gücünün artırılması adına gönüllü olarak sürece katılım göstermiştirler. Geçen seçim dönemlerine kıyasen bu seçim döneminde diğer partiler Prizren’deki realiteye uyarak, Türk toplumunun bazı bireylerini ya da Türkçe konuşan kenttaşları listelerine ekleme taktiğini uygulaması, partimizin oylarını alma stratejisine başvurdukları görülmüştür. Fakat, parti teşkilatımızın da desteğiyle yoğun bir kampanya döneminden sonra açıklanan seçim sonuçları bu çalışmaların meyveleri bizlere sunmuştur. Geçen seçim döneminde parti olarak 3600 civarında oy almışken; bizlerin yönetimindeki seçimlerde 4506 oy alarak, parti tarihinin en yüksek oy potansiyeline ulaşılmıştır. Bu oylar da beraberinde üç meclis üyeliği getirdiği gibi, koalisyon anlaşması sonucunda yerel yönetimde Ekonomi ve Finans Müdürlüğü ile Turizm ve Ekonomik Kalkınma Müdürlükleriyle temsil edilme başarısı yakalanılmıştır. Bunun yanı sıra belediye bünyesinde Türk toplumunun bazı komisyonlarda da temsil edilmesi sağlanmıştır.

Yönetimde bulunduğumuz dönem içinde de yapılan genel seçimlerde, şube yönetimi olarak vermiş olduğumuz 16 milletvekili adayıyla sürece katkı sağladığımız gibi, oyların yüzde 60’ının da Prizren’den çıkması bu konudaki ciddiyetimizi ve başarımızı açıkça gözler önüne sermektedir.

 

Halkla Buluşma

Parti yönetimi olarak üzerinde en çok durduğumuz diğer önemli bir olgu da, üyelerimizle bir araya gelerek, arada var olan kopuklukların giderilmesi olmuştur. Bu noktada altının çizilmesi gereken diğer önemli bir nokta da, partiye karşı var olan kırgınlık ve küskünlükler varlığıdır. Genç nesil olarak, bu konunun ciddi bir sorun teşkil etmesi sebebiyle, bu konunun çözümü için, üzerine gidilmesi yönünde karar alınmıştır. Bunun önüne geçmek adına çeşitli sebeplerden dolayı partiden uzaklaşmış olan aileler tespit edilerek, onların kapıları tek tek çalınarak var olan memnuniyetsizlikler dinlenerek, toplumsal birlik ve bütünlük paydası altında birleşilmenin gerekliliği üzerinde durulmuştur.

Bu yönde atılan adımları semt ve mahallelerdeki toplantılarımız da izlemiştir. Yeni yönetim olarak, temel amacımızın toplumda var olan bölünmenin önüne geçilmesi vizyonumuz üzerinde durularak, bundan böyle karar merciinin tabana indirilerek, kararların tartışılmasından sonra alınması prensibi benimsenmiştir. Yapılan toplantılarda halkın beklentileri dinlenerek, yönetim olarak kendi önceliklerimiz ve sorumluluklarımız belirlenmiştir. Halkın ayağına gitme ve onların kapılarını çalma stratejisi kısa süre içinde başarı göstererek, yıllardan beri partiye uğramayan üyelerimizin parti etkinliklerine katılımlar sağladıkları görülmüştür; bunun yanında partiye yeni üye olanlar ile güncelleme yapanların sayısındaki artış da gözle görülür bir düzeye ulaşmıştır.

Karar alma mekanizmalarına halkın da katılım sağlayabilmesi için Parti ofisimizde “çay sohbetleri” adı altında etkinliklere yer verilerek, halk ile parti arasında var olan kırgınlıkların önüne geçilerek, birlik ve beraberlik yolunda önemli aşamalar kat edilmiştir. Yapılan genel ve yerel seçimlerde yaşanan oy artışı da izlenen bu stratejinin başarısının bir yansıması niteliğinde olduğu görülebilmektedir.

 

Mahalle ve Semtlerde Teşkilatlanma

Partinin bu yönde bugüne kadar bir çalışmasının bulunmaması üzerine, yapılan istişareler neticesinde mahalle örgütlenmelerine gidilmesi yönünde karar alınmıştır. Bu karar neticesinde Türk Toplumunun yoğun olarak yaşadığı semtlerde toplantılar yapılarak, öneriler neticesinde partimizin gönüllü temsilcileri seçimi yapılmıştır. İlgili toplantılarda hem toplumumuzun beklentileri dile getirilmiş hem de ileride atılması gereken çalışmalarla ilgili bilgi alışverişinde bulunulmuştur.

Parti tüzüğünde değişiklikler yapılamadığından dolayı temsilciler gönüllü temsilci olarak kalmaya devam etmiştir. Bunun yanında resmi olarak tüzükte yer verilmemesine rağmen gönüllü temsilciler olarak bu süreçte partiye hizmet vermiş kişiler, gözle görülür etkiler doğruduklarını da söylememiz gerekmektedir. Elbette Parti Tüzüğümüzün teşkilatlanma kısmına mahalle ve semt teşkilatlanmalarının eklenerek, resmi nitelikli bir boyut kazandırılması, partimizin büyümesi ve politikalarının gelişmesi bakımından ciddi katkıları olacaktır. Bu konuda yeni yönetim ciddiyetle durması gerektiği gibi seçim süreçlerinin herkesi kucaklayacak şekilde yapılması gerekmektedir.

Belediyelerde ilk defa demokratik bir şekilde yapılmasına karar verilen muhtarlık seçimi sürecinde parti olarak ciddi başarılar kaydedilmiştir. Türk toplumun yoğun olarak yaşadıkları semtlerde parti olarak ciddi çalışmalar yapılarak, savaş sonraki dönemde ilk defa muhtar, muhtar yardımcısı veya muhtarlık üyelikleri kazanılmıştır. Bu da parti yönetimi olarak belirmemiş olduğumuz teşkilatlanma noktasında önemli bir mesafe taşı olmakla birlikte, Türk toplumunun her seviyede temsil edilmesinin önemli bir göstergesini de yansıtmıştır.

 

Eğitim

Yeni yönetim olarak üzerinde en çok durduğumuz konulardan biri de toplumumuzun temel direklerinden biri olarak gördüğümüz Türkçe dilinde eğitim olmuştur. Türkçe eğitimde kalitenin yükseltilmesi başta olmak üzere, öğrenci sayısının artırılması, okullarda sınıfların modernizasyonu, eğitim araç – gereçlerinin temini temel çalışma alanlarımız arasında yer almıştır.

Gençlerimizin ve öğrencilerimizin bilime, teknolojiye, gelişmeye, yeniliğe ve değişime açık, yaratıcı, üretken ve erdemli, ülkeye ve topluma yararlı insanlar olarak gelişmesine katkıda bulunmak için göstermiş olduğumuz çabalarımızın neticesinde:

  • Ana sınıf öğrencilerinin var olan kitap sorununun önüne geçilmesi adına, öğretmenler tarafından ortak bir çalışmanın ürünü olarak çıkan kitabın basımı üstlenilmiş ve öğrencilerimize ücretsiz olarak dağıtılmıştır.
  • İlkokul kayıtlarında öğrenci sayısının düşmemesi için çok sayıda girişim içinde de olunmuş olup potansiyel aileler bu çerçevede ziyaret edilerek, çocukların Türkçe eğitime kaydetmeleri için yoğun bir kampanya yürütülmüştür.
  • Gerek Prizren Belediyesi, gerekse de Türkiye kurum ve kuruluşlarıyla parti yöneticilerimizin girişimi neticesinde okullarda sınıf koşullarının modernleşmesi konusunda ciddi çalışmalara imza atılmıştır. Türk öğrencilerin derslerini gördükleri sınıflar, Avrupa standartlarına ulaştığı gibi bu konuda halen bazı okullarda kısmen eksiklikler bulunmaktadır. Görev ve sorumluluğumuz da bu kalan eksikliklerin de üstesinden gelerek, öğrencilerimize daha iyi bir şartlar yaratmaktır. Bu modernleşme çalışmalarına vesile olan bütün parti temsilcilerimize ve destek olan kurum ve kuruluşlara da teşekkürü bir borç biliyoruz.
  • Parti yönetimi olarak da yıllar içinde en çok mücadele içinde olduğumuz diğer önemli bir konu da ortaokullardaki kayıt süreci olmuştur. Mevcut öğrenci potansiyelini de göz önünde bulundurduğumuz zaman Prizren’de var olan dört devlet okulunda (Fen Lisesi – Sosyal Lise, Sağlık Lisesi, Ekonomi Lisesi ve Teknik Lise) var olan Türkçe sınıflara öğrenci dağılımları konusunda ciddi sıkıntılar yaşanmıştır. Lise eğitimine devam etme noktasında öğrencilerinin çoğunun seçimini Fen Lisesi endeksinde yapmaları diğer sınıfların öğrenci bulma konusunda sıkıntı yaşanmalarına neden olmuştur. Sınıfların kapanmaması adına okul temsilcileriyle bir dizi görüşme yapılarak, öğrenci dağılımlarında bir düzen kurulmaya çalışılmıştır.
  • Öğrencilerimizin var olan araç ve gereç konusunda eksikliklerin önüne geçilmesi adına da Türkiye Cumhuriyeti bünyesinde var olan kardeş belediyelerimizden de bu konularda destek talebinde bulunularak, bu açığın kapatılması çalışılmıştır.
  • Prizren belediyesi bünyesinde Belediye Temsilcilerinin de sürece dahil olmasıyla birlikte her yıl üniversite öğrencilerine yönelik burs çalışmaları yürütülerek, başarılı öğrencilerin bundan yararlanmaları sağlanmıştır.
  • Şube olarak, halkımızın Türkçe dilinde eğitimi tercih etmeleri adına, Türkçe’nin cazibesini artıracak çalışmalarda bulunarak, bu süreçte ailelerin öncelikli olarak Türkçe dilinde eğitimi seçmelerinin önemi ve yararları hususunda bilinçlendirmeye çalıştık.

 

Sosyal yardımlaşma ve istihdam

Sosyal devlet ilkesine inanan ve ilke olarak kabul eden partimiz, bu ilkesi doğrultusunda kendi gücü çerçevesinde ihtiyaç sahiplerinin yanında olmuş, destek olabilecekler ile birlikte çalışmıştır. Bu süreçte ihtiyaç sahiplerinin belirlenmesinde hiçbir ayrım gözetilmemiş; ihtiyaç sahibi olmaları esas olarak göz önünde bulundurulmuştur.

Ülke ekonomisinde var olan istihdam açığı ve sosyal destek ve yardımın eksikliği Türk toplumunu da derinden etkilenmiştir. Belediye temsilcilerimizle birlikte özellikle İş ve Sosyal Güvenlik Müdürlüğü ile Topluluklar Dairesi bünyesinde toplumumuzun bireylerinin beklentilerine cevap bulunmaya çalışıldığı gibi; gıda yardımı, yakacak desteği, inşaat malzemelerinin tahsisi gibi beklentilere cevap verilmeye çalışılmıştır.

Ayrıca Türk Kızılay’ı ile birlikte kurban bayramlarında kurban eti yardımı yanısıra, diğer dönemlerde gıda, hijyen, giyecek kolileri de temin edilerek, toplumumuzda ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmıştır.

 

Parti ofisinin yenilenmesi

Yönetim Kurulu olarak ilk kez görevi devraldığımız süreç içerinde belirlemiş olduğumuz hedeflere ulaşmak adına parti ofisinin yenilemesi üzerinde durulmuştur. Temsil ettiğimizi toplumumuza yaraşır ve daha iyi şartlarda misafirlerimiz karşılayabileceğimiz bir ortam oluşturabilmek adına yoğun bir çaba ve çalışma sarfedilmiştir. Daha sağlıklı ve ferah çalışma ortamın yaratılması için kollar sıvanarak, parti ofisi baştan yaratılmıştır. Gönüllü üyelerimiz desteği ile var olan eksiklikler giderilerek, ofis farklı bir çehreye kavuşturulmuştur. Bu çerçevede destek sunan bütün üyelerimize de buradan bir daha teşekkürü bir borç biliyorum.

 

Parti Gençlik Kolları

Şubemize kayıtlı ve 18-32 yaş aralığında üyelerimizden oluşan Şube Gençlik Forumu, belediye çevresinde parti şubemizin amaçlarını, ilkelerini, programını, politikalarını ve görüşlerini gençlerimizle paylaşmak, en etkili şekilde yayılmasını sağlamak ve benimsetmek için çaba sarf etmiştir.

Toplumunun en temel dinamiği olan gençlik de şube yönetimi olarak en çok değer verdiğimiz noktalar arasında yer almıştır. Parti Tüzüğümüzde de yer verilmiş olması açısından, gençlik kollarının oluşturuması ile; partimizin genç nesillere ve onların fikirlerine vermiş olduğu öneme ve desteğin açık bir yansımasıdır. Bu gün partimizin altında seçime katılan gençlerin sayısını göz önünde bulundurursak, çıkan sonuçta partimizin, şubemizin, gençlik kollarımızın azimli çalışmaları ve bu doğrultuda yürütülen doğru politikalarımızın bir ürünü olarak karşımıza çıkmaktadır. 2017 yerel seçimerinde elde edilen sonuçlar da bunun açık bir yansıması niteliğini taşımaktadır.

Başkanlık sürecim boyunca, parti çalışmalarında ve komisyonlarında, teşkilatlanma birimlerinde gençlerimizin ve gençlik kollarının söz hakkına ve fikirlerine önem verilmiş; özellikle halka açık oturumlarda gençlerimizin katılımlarına özen gösterilmiştir. Gençlerimizin partimizde daha etkin olması ve politik alanda etkinliklerinin artmasının da bu döneme rastlaması elbetteki tesadüf değildir. Parti çatımız altında türlü vesileler ile özgüven ve tecrübe kazandırılan genç arkadaşlarımız; hem sosyal alanda, hem siyasal ve idari alanlarda, hem de mesleki bilinç ve beceriler konusunda kazanımlar elde edilmiştir.

Toplumumuzun ve parti üyelerimizin, partinin gençleşmesi gerektiği taleplerine verilen en nicelikli ve nitelikli cevap; bugün partimizde aktif olarak yer alan gençlerin sayıları ve kendileri olmuştur.

 

Parti Kadın Kolları

Parti tüzüğü ve programı doğrultusunda etkinlikler geliştirerek, üyeler arasında partinin amaçları, ilkeleri, görüşleri ve politikalarını yaymak, beğendirmek ve benimsetmek amacıyla kurulan kadınlar koordinasyon kurulu, Şubemizin hem genel hem de yerel seçimlerindeki çalışmalarında yer almıştır.

Şubemize kayıtlı olan veya şubemizin etkinliklerine katılan kadınlar, fikirlerini ve isteklerini Şube Yönetim Kurul toplantılarımızda da paylaşmış, Şube Yönetim Kurulu’na karşı sorumluluğunu layıkıyla yerine getirmiştir.

Kadınlar, Türk toplumunda özel bir yere sahiptir. Kosova Demokratik Türk Partisi’nde kadının sesi gür ve hürdür.  Kadın haklarının ve toplumsal yaşamda etkinliğinin azami düzeyde tutulması adına, parti, gerekli çalışma ve teşvikleri yerine getirmiş; demokratik ilkeleri münasabetiyle göstermiş olduğu hassasiyet neticesinde, parti olarak örnek bir profil olabilmeyi başarmıştır. Şube başkanlığı dönemimde gerçekleşen genel ve yerel (belediye) seçimlerinde kadın aday sayısının yüksekliği de bu hassasiyet ve samimiyetimizin bir neticesidir.

Parti olarak, kadınların gücünü her zaman ve yerde gördük. Seçim dönemlerinde veya partimizin tüzükte belirlemiş olduğu ilke ve amaçlarına uygun olarak toplumsal diğer faaliyetlerde kadınlarımız da yer almış, partimize yeri doldurulmaz katkılar sağlamışlardır.

Parti yönetimi olarak kadınların siyasete etkin olarak katılımını sağlamak ve teşvik etmek de önceliklerimiz arasında yer almıştır. Bu çerçevede Kadın Kollarının çalışmaları teşvik edildiği gibi bu çerçevede çok sayıda etkinliğe de öncülük edilmiştir. Kadın Kollarının, kadınlara ve toplumumuza yönelik gerçekleştirdikleri faaliyetler ve bu çalışmalarındaki ciddiyet ile takdire şayan neticeler alınmıştır.

Kadın üyelerimizin parti içindeki etkinliği ile siyasal ve idari alandaki temsiliyetlerini göz önünde bulundurduğumuzda, partimizin ve şubemizin bu alanda göstermiş olduğu gayreti ve hassasiyeti de görmemiz mümkündür.

 

Finans

Prizren Şubesi olarak, şubenin gelir kaynaklarını genişletmek ve artırmak konusunda çalışma alanımız bulunmasına karşın, partinin merkez kurumları tarafından şubeye herhangi bir bütçe sağlanmamıştır. Şubenin var olan genel giderleri Merkeze bağlı finans sorumlusu tarafından karşılandığından, şubenin ibra edebileceği herhangi bir finansal raporu bulunmamaktadır. Bu konuyu iyi bilmelerine rağmen, medyada şube yönetimine yönelik karalama kampanyasında bulunan parti yetkililerimizi hayretle takip ettiğimizi ifade ederken, onlardan beklentimizin tüzük gereği kendilerinin sunmaları gereken raporları sunarak kamuoyunu aydınlatmalarıdır.

 

 Sonuç

Parti Tüzüğü’nün 59. maddesine istinaden 2015 yılında gelmiş olduğum KDTP Prizren Şubesi başkanlığım süresince, Partimizin ve temsil ettiğimiz toplumumuzun yüksek menfaatlerini gözeterek çalışma arkadaşlarımla birlikte, görevimizi en iyi bir şekilde ifa etmeye çalıştık.

Tüzük ve merkezi kademelerin almış olduğu kararların icrasını ve bu icranın yürütülmesini gözeterek, yerindelik denetimini gerçekleştirmeye özen gösterdim. Parti örgütlerinin, kamu kurum ve kuruluşlarının, basın ve yayın kuruluşlarının, kamu yararına kurulmuş örgüt ve derneklerin stratejik çalışmalarının gerçekleşmesi ve parti itibarının artırılması için yoğun bir enerji harcadık. Partimizin Prizren Belediyesi sınırları içinde en iyi şekilde temsil edilebilmesi adına çalışmalar ve örgütlenmelerde yer aldık. Belediye çevresi içinde ekonomik, sosyal, eğitim, kültürel, iletişim ve diğer sorunları inceleyerek; bunların çözüme ulaşmasını sağlayacak adımları attık veya denetçisi olmaya özen gösterdik. Sivil toplum kuruluşlarımızın sorunlarını ve isteklerini dinleyip, gerekli idari, ekonomik ve stratejik adımların atılmasına ön ayak da olduk.

Bu güne dek partimize ve toplumumuza sunmuş olduğumuz hizmet ve çalışmaların bir özeti niteliğinde olan bu rapor, elbette komisyonların ve diğer çalışma gruplarının hazırlayacakları çalışma raporu ile pekiştirildiğinde, şubemizin çalışmalarını daha geniş çerçeveden değerlendirebilme imkanına ve bakış açısına sahip olunacaktır.

Yönetimim süresince, idari anlamda benimsediğim ilkelerin başında şefafflık, samimiyet, tüzük ve parti politikalarına bağlılık ve karar almada demokratik ilkelere bağlılık olmuştur. Halkımızın her kesimi bu dönemde seslerini ve düşüncelerini partinin her kademesine ulaşmalarına ön ayak olunmuştur. Partimize gelemeyenlerin yanına giderek; dertlerini dile getirmede çekince gösterenlerin halini hatırını sormayı da ihmal etmedik. Gücünü halktan alan, halkın partisi olduğu için yine halk ile bütünleşen ve büyüyen bir parti imajını geri döndürmeye çalıştık. Doğru siyaset ve kararların toplumu/toplumları birbirine yaklaştıracağına ve dahası bütünleştireceğine de bu dönemde şahit olduk. İnanan bir toplumun ve onu temsil eden siyasi partinin neleri başarabileceğini de gördük.

Parti Tüzüğümüzün ve Şube Meclisimizin bana vermiş olduğu yetkinin sonuna gelirken; her düşündüğümüzü gerçekleştiremesek de, bu güne dek gerçekleştirebildiklerimize baktığımda, önümüzde gurur duyabileceğimiz bir sonucun mutluluğunu yaşadığımız da ifade etmek istiyoruz. Belirlediğimiz bazı hedeflere ulaşılmaması konusunda kendimize bir öz eleştiri yapmamız gerektiği gibi; özellikle son dönemde parti içinde, parti tüzüğü başta olmak üzere, alınan parti kararlarına uyulmamasından kaynaklı oluşan kurumsal kriz, doğrudan parti genelinde olduğu gibi şube çalışmalarına da olumsuz etki etmiştir. Bu olumsuzluklar başta parti teşkilatlanması olmak üzere yönetim olarak belirlediğimiz hedefleri hayata geçiremememize neden olmuştur.

Ve nihayetinde, başkanlık görevim boyunca sürçü lisan ettiysem affınıza sığınıyor, istemeden gönül kırdıysak, gönül alamadıysak, hakkınızı helal etmenizi diliyor, hayal kırıklığı yaşattıysam, gençliğime vermenizi diliyor, anlayışınıza sığınıyorum. Kalın sağlıcakla…