Logo Loading

KDTP Prizren Şubesi Seçimleri

30 Nisan 2006 tarihinde yapılan KDTP Prizren Şubesi seçim Komisyonu toplantısına KDTP üyelerinin yanı sıra diğer KDTP Şube Başkanları da katıldı.

Toplantının başında Divan Başkanı, Divan üyeleri ve tutanakçılar oy birliğiyle seçildikten sonra; merhum İbiş Çakal ve iki seçim arasında vefat eden üyeler için bir dakikalık saygı duruşu yapıldı. Divan Başkanı seçilen Sn. Adnan Yağcılar sözü alıp gündemi açıkladı.

İlk gündem maddesi: Oy birliğiyle seçilen Divan Başkanı, Divan üyeleri ve tutanakçılar açıklı. Divan Başkanı Sn. Adnan Yağcılar, Divan üyeleri ise; Sn. Ercan Şpat, Sn. Hamit Boynik, Sn. Nuran Malta, Sn. Yasemin Kovaç, sn. Enis Kervan seçildi. Tutanakçılar ise: Sn. Enis Subi ve Sn. Filiz Lika seçildi.

Divan üyeleri tanıtıldıktan sonra, salonda bulunan misafirleri ilk olarak Türk Eşgüdüm Bürosu Müsteşarı Sn Volkan Türk Vural selamladı. Sn. Volkan Türk Vural yaptığı konuşmada: KDTP Şube Seçimlerinin Kosova halkı için çok önemli olduğunu, Kosova da Türk Toplumunun birlik ve bütünlüğünün korunması gerekliliğini vurguladı. Sn. Volkan Türk Vural konuşmasını bitirdikten sonra sözü KDTP Genel Başkanı Sn. Mahir Yağcılar aldı.

KDTP Genel Başkanı Sn. Mahir Yağcılar yaptığı konuşmada tüm adaylara başarılar diledikten sonra, Kosova’nın çok önemli bir süreçte olduğunu vurguladı. Ayrıca Türk Toplumu için önemli kararların alınacağı bir dönemde olduğumuzu ve bu süreçte de bizlerin birlik ve beraberlik içinde hareket etmemiz gerektiğini vurguladı.

KDTP Genel Başkanı Sn. Mahir Yağcılar’ın ardından konuşmasını yapmak üzere, KDTP Priştine Şube Başkanı Sn. Nevzat Hüdaverdi yaptığı konuşmada; KDTP Prizren Şubesinin Kosova’da ki Türk Toplumu üzerinde yerinin ve öneminin çok büyük olduğunu, ayrıca yeni seçilecek olana Yönetimi çok büyük görevlerin ve sorumlulukların beklediğini, KDTP Prizren Şubesi üyeleri tarafından seçilecek olan Yönetim Kurulunun güçlü bir ekip olacağına, ayrıca sayımlarında Türk Toplumu için ne denli önemli olduğunu vurguladı. Daha sonra sözü alan Mamuşa Milletvekili Sn. Rıfat Krasniç yaptığı konuşmada: Mamuşa’nın Belediye olmasında KDTP Prizren Şubesinin çok önemli katkısı olduğunu, KDTP Prizren Şubesi Yönetiminin, Prizren Belediyesinde yer alan müdürlerimizin çabalarının çok fazla olduğunu, yapılacak olan seçimlerin en iyi şekilde gerçekleşmesini diledi.

Sözü alan Mamuşa Belediye Başkanı Sn. Arif Bütüç konuşmasında: KDTP Prizren Şubesi Yönetiminin ve Prizren Belediyesinin, Pilot proje çevresinde Mamuşa Belediye çalışmalarında katkısının oldukça büyük olduğunu vurguladı. Sözü alan KDTP Gilan Şube Başkanı Sn. Celal Mustafa konuşmasında: Kosova’da azınlık olmanın ne denli zor olduğunu, ancak zorlukların gerekli çalışmaları yaparak aşılabileceğini ve bu günde seçimlerde doğru kararların alınacağını vurguladı. Son olarak KDTP Vıçetırna Şube Başkanı Sn. Arif Kera konuşmasında: Bugüne kadar yapılan seçimlerin en iyisinin yapılacağına inığını ve bütün adaylara başarılar diledi.

Toplantının III. Gündem maddesinde raporun sunumu yer alıyordu. KDTP Prizren Şube Başkanı Sn. Ercan Şpat: ssKDTP Prizren şubesinin iki seçim konferansı arasındaki çalışmalarıyla ilgili raporu sundu.

KDTP Prizren şubesinin son seçim toplantısı 14.03.2004 yılında Prizren Kültür evi salonunda 400 yakın parti üyesi sempatizanı ve misafirin katılımıyla gerçekleşmiştir. Toplantıda Şube Meclisi ve Yönetim kurulu seçilmiş,meclis ise ilk toplantısında tüzüğümüz gereği şube başkanı,başkan yardımcısı,sekreter ve veznedarını seçmiştir. Aynı toplantıda merkez yönetim kurulu üyeleri ve genel başkan adayı seçilmiştir.

Sayın Prizren şubesi üyeleri, yönetim kurulumuz çalışma programımızla belirlenen görev ve sorumluluklar bilinciyle bütün etkinlik alanlarını kapsayacak biçimde komisyonlarını kurmuş ve bu komisyonlar etkinlik alanlarında gelişmeleri takip etmişlerdir.

İki yıl zarfında yönetim kurulumuz 34 toplantı tutmuş,bunun dışında belli konularla ilgili birçok genişletilmiş toplantı, komisyon toplantıları ve kollarımızın sayısız toplantısı gerçekleşmiştir.

Değerli üyeler izin buyurursanız iki yılda çalışma programımız ve güncel gelişmeler gereği yaptığımız etkinlikleri sistematik bir biçimde sıralamak istiyorum.

DİL VE YAZIMIZ

Dil ve yazımızın kullanımı Kosova”nın yaşadığı geçiş döneminde toplumumuzu, partimizi, dolayısıyla Prizren şubesi yönetimini en fazla ilgilendiren, uğraştıran konu olmuştur.Türk toplumunun hiç bir zaman unutmayacağı bir Fransız kökenli UNMİK yöneticisi, aldığı bir kararla maalesef pozitif enerjimizi yanlış yönlendirdi. Enerjimizi Kosovanın gelişmesine harcayacak yerde, dil kullanımı mücadelesine harcadık. Bu mücadelede hiç yılmadık yılmayacağız , bu böyle biline. Israrlı çalışmalarımız tabi ki neticeler verdi,yerel ve merkezi yönetimdeki temsilcilerimizin çalışmaları neticesinde dil ve yazımızın yerel düzeyde kullanımıyla ilgili bütün pürüzler kalktı,merkezi seviyede de önemli başarılar kaydedildi.Bu mücadelede her bireyin görevini yerine getirmesi ve küçük çıkarlardan vazgeçerek ana dilini kullanma hakkında ısrarlı olması hayati önem taşımaktadır.

Değerli üyeler Kosova”nın yaşadığı nihai statü müzakereler süreci ve ona bağlı DİL yasası çalışmaları dilimizin kullanımına yasal ve anayasal zemin temin etme fırsatıdır.Biz bu fırsatı muhakkak kullanmalıyız,şubemiz tarafından bu konuda geniş katılımlı toplantılar örgütlenmiş, platformlar hazırlanmış ve çalışmalar devam etmektedir. Toplumumuzun beklentileri yönünde neticeler kazanabilmek için bu konuda anavatanımızın her yetkili kurumunu kullanarak her zaman ve her şeyden çok destekçimiz olması ihtiyacı vardır.

EĞİTİM VE KÜLTÜR

Değerli üyeler ve katılımcılar eğitim toplumumuzun atar damarıdır ,var olma mücadelemizde ve parlak yarınımızın en büyük teminatı eğitim daha doğrusu ana dilimizde eğitim olmalıdır. Bu ilkeyle hareket eden parti yönetimimiz bütün çalışmalarında eğitim konu ve sorunlarına gereken önemi vermiştir.

Geçen dönemdeki ısrarlı çalışmalar Türkçe eğitime gereken kanuni zemini yarattı.Şubemiz eğitim komisyonu güncel bireysel sorunlardan alıp,geleceğe dönük stratejiler belirleme çabalarında bulundu ve yönetim kurulumuz komisyon çalışmalarını devamlı izledi. Okul kitapları mücadelesi ürünlerini vermeye başladı,bu sorun tamamen ortadan kalkıncaya kadar ısrarlı çalışmamız ihtiyacı vardır.Bu çalışmalarımızda daha başarılı olabilme yolunda partimiz belediye eğitim müdürlüğüne Türkçe eğitimi sorumlusu atamayı başardı, aynı zama üç okulumuza müdür yardımcıları da atı.

Değerli katılımcılar eğitimimizle ilgili önemli bir konu da ortam dili doğrusu Arnavutça Dilinin çocuklarımıza öğretilmesi, şubemiz konuyla ilgili tavırlarını her zaman açık ve net belirtmiştir. Bizler çocukların yarınları ile ilgili Arnavutça’yı bir an önce gerekirse hızlırılmış bir biçimde öğrenmeleri gerektiğine inanıyoruz, ancak Türkçe eğitimini hiçbir suretle zedelememek şartıyla. Bu çalışmalar planlı bir biçimde yetkili dernek parti ve eğitim bakanlığı işbirliğiyle yürütülmelidir.

Değerli üyeler eğitimle ilgili diğer hayati konu yüksek öğrenim, bilinen sebeplerden dolayı gençlerimizin Priştine Üniversitesinde okumaları kısıtlı ve bu durumda Türkiye Cumhuriyeti”nin sağladığı kontenjan hayati önem taşıyor. Partimiz 92 senesinden bu yana kontenjan konusunda önemli çalışmalar yapmıştır. Toplumuzdaki gelişmeler kontenja hem örgütleme hem de sayı bakımından değişiklikler gerektirmiştir .Geçen dönemde toplumun genel çıkarları yönünde gereken önemi vererek bu konu belli bir süreçle başarıyla sonuçlanmıştır. Bu seneki kontenjan işlemleri de zamanında önceden belirlenen kurallar çerçevesinde partimizin kontenjan istemi yazısıyla başlatılmıştır. Kontenjan sayısının belirlenmesinden sonra sınava katılacak öğrencilerle toplantı ve anketler her yıl olduğu gibi bu yıl da örgütlenmiştir. Sürecin devamı maalesef partimiz bilgisi dışında gerçekleşmiş, TCS şartnamesinde değişiklik olduğundan haberdar edilmemişizdir. Netice olarak sınava Kosova Türkçe eğitimi dışından da bireyler alınmıştır. TCS sınavının bu tür örgütlenmesi eğitimimize büyük zararlar verebileceği kanısındayız, bundır partimiz tarafından ilgili makamlara yazılar yazılıp durumum düzeltilmesi yolunda adımlar atılmıştır.

Sayın katılımcılar geçen dönemde büyük ciddiyetle gündeme alınan bir konu da en fazla öğrencimiz olan Kurila Motra Çiriyazi okulunda yeni kaydolan öğrenci sayısında azalma. Konuyla ilgili şubemiz yetkili dernek, öğretmenler ve velilerle birçok konuşma yapmış olayın gerekçelerini saptamaya çalışmıştır. Sözü geçen okulda görevli eğitmenlerimize başta olmak üzere hepimize bu durumun düzeltilmesi yolunda çok önemli görevler düşmektedir.

Değerli üyeler kültür , örf ve adetlerimiz bizi biz yapan temel unsurlardır. Bu bilinçten hareket ederek yerel yönetimde olsun merkezi yönetimde olsun parti üyelerimizin temsil ve çalışmasını sağladık. Bu raporumda verilen desteklerin sayı ve değerinden bahsetmeyeceğim,ancak önemli olaylardan bahsetmemek olmaz. Sanatla uyanmak şöleni artık geleneksel ve uluslararası boyutunu aldı , etkinliğe sembolik de olsa Kosova ve Türkiye Cumhuriyeti kültür bakanlıkları da destek sunuyor. Etkinliğin gerçekleştiği Gazi Mehmet Paşa hamamı da maalesef her gün daha fazla yıpranıyor.Amaçlarımızdan baştaki her kurum ve kuruluşu hamamın restore acili yetine inırmaktı ve bunu başardık,maalesef çeşitli bürokratik engeller bu işi gerektiğinden fazla erteledi. Derneklerin çeşitli projelerini destekledik ve desteklemeye devam ediyoruz bu çalışmalarımıza bütçe kısıntılarına rağmen başarıyoruz, ancak ileriye dönük çalışmalarımızda toplumumuzun genel çıkarları yönünde öncülükleri tespit etmeliyiz. Prizren Tiyatrosu profesyonelleşmesi 2005 senesinde belediye meclisimiz tarafından karara bağlı, kanun gereği bu karara Kültür bakanlığı onay vermesi lazım ,çalışmalarımız artık merkezi seviyede de bu kararın alınmasıdır. Sanata ve Yazıya da desteğimiz devam ediyor ve bunun pratik misalleri çok. Tarihi mirasımızı korunma ve onarımına önem veriyoruz bu da önemli görevimiz, ancak parti olarak yapıldığımız ve yaptığız konuyu devamlı gündemde tutmak.

EKONOMİ VE İSTİDHAM

Çok değerli parti üyeleri Kosova’nın geçtiği tranzisiyon –geçiş dönemi ekonomimizi en fazla etkilemiştir. Var olan işsizlik ve özelleştirmenin yavaşlığı toplumumuzu bilhassa etkilemiştir. Bu gerçekten hareket ederek ekonomide bilhassa özelleştirme çalışmalarında yabancı sermaye doğrusu T C sermayenin ilgisini çekmek devamlı uğraşımız oldu , Bu etkinliğin ısrarla devam etmesi gerekli. Kamu şirket ve kuruluşlarında istihdam konusunda belli kotaların sağlanılmasına başarıldı ,ancak bu kotalarda ki bize ayrılan payı bizim adımıza birilerinin yararlanmasına karsı devamlı mücadele etmek gerekti .bizim sağlık,polis gücü,gümrük,yerel ve merkezi devlet organları ,yargı ve savcılık,Kosova koruma gücü gibi kurumlara bizim adımıza en azından ana dilimizde eğitimini görenlerin alınması yolunda devamlı mücadele edildi. Kontenjanla T C de eğitim gören mezunlarımıza da hak ettikleri yerlere ulaşmaları mücadelesi verildi. Diploma denkliklerinden alıp da bin türlü sorunla karşılaşıldı bu çalışmalarda. Değerli üyeler ekonomi durumu derken öğretmenlerimiz ve emeklilerimiz ağır ekonomik şartlarda yaşam mücadelesi verdikler gerçeği de vurgulanmalı, bu insanlarımızın yaşam sınırında olmaları her parti üyesini seferber etmeli , maalesef bu durumda parti olarak somut destek imkanlarımız çok kısıtla. Buna rağmen hayırsever bireyler ve resmi kurumlar yardımıyla en kötü maddi durumda olan vataşlarımıza gıda ,yakıt,temizlik malzemeleri ,giyim eşyaları ve benzer yardımlarda bulunuldu.

SEÇİMLER

KDTP son parti içi seçimlerinden sonra Kosova “da gerçekleşen ikinci parlamento seçimlerine katıldı. Seçimler süreci üye ve yönetimimizde var olan tecrübe birikimi sayesinde hazırlık safhasından seçim günü dahil sağlıklı planlanmış ve örgütlenmiş bir çalışma oldu. Aday tespitinde diğer şubeler önceki seçimlerde verilen tavizler bilinciyle bu seçimlerde birinci ve üçüncü sırayı şubemize verdi. Neticede şubemiz oy sayımızla Kosova meclisinde iki salye sahibi oldu. Başta sayın genel başkanımız olmak üzere millet vekillerimiz Kosova meclisinde billahsa bu müzakere süreci çalışmalarında saygın ve çok önemli çalışmalar gerçekleştirmektedir. Bundan maada koalisyon sayesinde hükümette önemli görev ve makamlar partimizin oldu Sağlık, Kültür , Dönüş ve billahsa son dönem yetkileri devralan Adalet bakanlıklarında ki önemli görevler bizlere hem daha büyük siyasi güç, sorumluluk fakat her şeyden önce en büyük görevimiz olan toplumumuza hizmet fırsatları vermiştir.

Değerli parti mensupları Kosova”yı yeni bir seçim süreci beklemektedir,yerel düzeydeki seçimler önceden belirlenen takvime göre Ekim yada Kasım ayında gerçekleşmesi lazım, ancak güncel siyasi gelişmeler yüzünden bu seçimlerin erteleme ihtimali büyük ve nihai kararın çok yakında alınma mecburiyeti vardır. KDTP Prizren şubesi yönetimi için bu seçimlerin ne zaman olacağı değil de yerel yönetim reformu- desentralizasiyon konusunun beklenilen biçimde gerçekleşmesi önemi vardır çünkü bu çalıma neticeleri toplumumuz açısından hayati önem taşımaktadır.

SAYIMLAR

Değerli üye ve katılımcılar sayımların toplumun geleciğiyle ilgili taşıdığı önem bilinciyle şube yönetim kurulumuz konuya gereken önemi vermiştir. Merkez sayım komisyonuna kendi temsilcisini atamıştır. Şube sayım sorumlusunu tayin edip bütün gelişmeleri devamlı takip edip önlemler almıştır.

NİHAİ STATÜ MÜZAKERELER

Değerli katılımcılar Kosova”nın geleceği ile ilgili çalışmalar 2006 yılına damgasını vurdu. Partimiz çalışma programında konuyla ilgili tutumlarını çok net belirtmiştir. Müzakereler sürecinin başlamasıyla beraber şubemiz geniş katılımlı toplantılar örgütleyerek müzakere süreciyle ilgili toplumumuzun beklenti ve istemlerini bir platform üzerine belirlemiştir. Arnavut yöneticilerin büyük ısrarımıza rağmen ana müzakere ekibine ne Türk toplumu ne de düğer toplumlardan kimseyi katmadı buna rağmen bizler her seviye görüşmelerimizde platformumuza dayalı önerilerimizi sunuyoruz, diğer taraftan önemli karar mekanizmalarında yer alma ısrarımız devam ediyor. Bu tür çalışmalar kurulan Topluluklar danışma kurulu bünyesinde somut ürünler vermeye başladı. Türk toplumunun dil eğitim kültür ve bütün diğer haklarının tam koruma altında olan bağımsız Kosova için çalışmalarımız bütün hızıyla devam edecek.

PARTİ KURUMSALLAŞMASI VE PARTİLER ARASI İLİŞKİLER

Sayın katılımcılar KDTP Prizren şubesi profesyonelleşme ve kurumsallaşma yönünde çok önemli adımlar attı. Partimizin kayıtlı merkezinin Prizren’de bulunması şubemize ek sorumluluklar getirmektedir. Çalışma şart ve imkanlarımız her gün daha düzelmekte. KDTP tabanın Prizren ağırlıklı olması bunu şartlırmaktadır. Tabanla iletişimi basın aracığıyla gerçekleştirmekte zorlığımız bilinciyle, şube bülten yayınlamaya kararlaştırdı. Yoğun faaliyetler yüzünden bugüne kadar gerçekleşmedi, ancak ileriki faaliyetlerimizde öncülüklü görevimiz olacaktır. Partiler arası ilişkiler her seviyede iyi tutuldu. İktidar muhalefet partisi demeden ortak çıkarlarımız olan her partiyle ilişkilerimiz geliştirildi. Her ortamda tutum ve görüşlerimize gereken itibar verildi. Bu ılımlı iklim toplumlar arası ilişkilere de olumlu yansıdı. Bu tür çalışmalara ilerde de önem vermeliyiz.

Değerli KDTP Prizren Şubesi üyeleri, raporumun son kısmında iki yıl boyunca sizin iradenize dayanarak kurulan yönetim kurulu üyelerine çalışmaları için şükranlarımı sunarım. Kadın ve gençlik kollarımız da tüm etkinliklerde aldıkları ödevleri başarılı bir şekilde gerçekleştirmiştir.

Çalışma raporumuzu tartışma için bir zemin yaratacağına inanarak, sunacağınız değerli katkılarınız için önceden teşekkür ederim.

Toplantının IV. Gündem maddesi olarak da adayların açıklanmasıydı. Açıklamayı yapmak üzere KDTP Prizren Şubesi Sekreteri Sn. Enis Subi kürsüye çıktı. Sn. Enis Subi yaptığı açıklamada: Üyelerden 36’dının Adaylığının kabul edildiğini, ancak iki kişinin Adaylığının kabul edilmediğini, Adaylığı kabul edilmeyen adaylardan: Ferhat Derviş’in FİLİZLER Derneği’nin faal Başkanı olması ve Hanımşa Kaymakçi’nin ise KDTP Üyesi olmayışından dolayı adaylıklarının kabul edilmediği bildirildi.

gündem maddesinin V. Maddesi olarak da rapor açık tartışmaya sunuldu.

Konuşmacıların çoğu, tüzükte yeni değişikliklerin yapılması gerektiğini vurguladılar.

Saat 12:00’de de KDTP Prizren Şubesi üyeleri oy kullanmak için sık başında yerlerini aldılar. 369 kişinin oy kullığı seçimde: 360 oy geçerli, 9 oyun ise geçersiz olduğu belirtildi. Üyeler oylama işlemini tamamladıktan sonra tekrar salona dönerken, Seçim Komisyonu üyeleri de oyları sayma işlemine başladılar.

Oylamadan sonra açık tartışma devam ettirildi. İlerleyen zaman zarfında Seçim Komisyonu Başkanı Sn. Bülent Emruş seçim sonucunu açıklamak için kürsüye çıktı. 36 adaydan Yönetim Kuruluna seçilen 17adayın ve Meclis üyesi seçilen 4 adayın isimlerini açıkladı.

KDTP Prizren Şubesi Yönetim Kuruluna seçilen adaylar: Mahir Yağcılar, Ergin Kala ,Ercan Şpat, Fikrim Damka , Recep Rada, Nuran Malta, Altay Suroy Recepoğlu, Orhan Volkan, Enis Kervan, Hamit Boynik, Adnan Yağcılar, Yasemin Kovaç, Erol Şişko, Enis Subi, Güner Ureya, İsmail Kovaç, Filiz Lika oldu.

KDTP Prizren Şubesi Meclis üyeleri arasında: Arzu Vırşevsa, Bülent Kırle, Durmiş Şinik ve Ayla Şahin yer alıyor.

Son sözü alan KDTP Genel Başkanı Sn. Mahir Yağcılar konuşmasında şunları vurguladı:

“ Bugün yapmış olduğumuz seçimin herekse hayırlara vesile olmasını diliyorum. Seçilen yeni Yönetim Kurulu üyelerimizi öncelikle tebrik ediyor ve başarılar diliyorum. Dilerim yeni Yönetim Kurluyla beraber başarılara imza atarız. Bugün burada görevli olan arkadaşlarımıza ve seçime katılan KDTP üyelerine KDTP Prizren Şubesi adına teşekkürlerimi sunarım.” dedi.