Logo Loading

Meclis Oturumunda KDTP Genel Başkanı Mahir Yağcılar’ın II.Operator İhalesi İçin Yaptığı Konuşma

6+ Parlamenter Grubu, ikinci telefon operatörü için ihale süreci konusundaki gelişmeleri özenle takip etti.

Ihale Kosova vatandaşları için büyük önem taşımakla beraber, yabancı yatrımcılar içinde önem taşımaktadır.

İkinci telefon operatörü için ilk ihale süreci başarısız olarak tamamlanmıştı.yeni bir ihalenin başlaması içinse 3 yıl kadar beklenme süreci yaşandı.

KDTP Genel Başkanı Mahir Yağcılar yaptığı konuşmada: “Yapılan görüşmede söz konusu sürecin halka daha açık olması ve daha örgütlü faaliyetine rağmen, ihale listesindeki ilk kazananın ihaleden vaz geçmesiyle, listede bulunan ikinci şirkete devredilmesi gibi istenmeyen olaylara da tanık olduk.

Dolayısıyla kalifiye sahipleri, gereken evraklara sahip miydi, onların gereken mali garantileri var mıydı, listeye katılmak için depozito ne kadardı, süreçten vaz geçme durumlarında depozitolar geri çevrilmeli miydi, ART temsilcileri, ihale koşullarını yerine getirmek için şirketlerin gerçekten mali ve teknik açıdan hazır olup olmadığını değerlendirebilecek durumda mıydı ve buna göre listeyi adaletli bir şekilde oluşturabilecek durumunda mıydı soruları ortada…

Diğer yandan Kosova dışında yani farklı ülkelerin ad yapmış medya araçlarında bu ihalelere zamanında ve uygun bir şekilde yer verildi mi diye bilmek isteriz.

Maalesef bu dönemde, Telekomunikasyon Yasası’nda da bazı eksiklerinin var olduğunu sezdik, ancak bugüne kadar bunu ne hükümet ne de ART gündeme getirmedi.

Hükümet ve ART temsilcileri arasında koordinasyonun eksik olduğu bir gerçektir. Bundan başka, Bakanlıklar ve ART temsilcileri arasında da işbirliği düzensiz olduğu belli.

Tüm bu olgular bulunduğumuz durumun aynasıdır, ancak Kosovanın saygınlığı ve Kosovada ihale süreçleri hakkında genel izlenim lekelenmeden durumu atlatmak zorundayız.

Kosovanın, yatırım alanında istikrarsızlığın hüküm sürdüğü ve garantilere yer verilmediği, yasa üstünlüğünün gereken seviyede olmadığı gibi bir ülke izlenimine düşmesine izin vermemeliyiz.

Bundan dolayı, ihaleler ve bulunduğumuz durumun sorumluları konusunda Hükümetin son sözünü söylemesi gerekir.

Sorun yasa hükümlerinden kaynaklanıyorsa, bu durumda Yasanın değişmelere tabi tutulması için Kosova Meclisinde acilen sürecin başlatılması gerekir. Ancak bu durum bireylerden kaynaklanıyorsa, bu kişilere karşı gereken önlemlerin alınması kaçınılmazdır. Diğer taraftan Hükümet, bakanlıklar ve ART arasında yasal işbirliğinin, görevler ve sorumlulukların hayata geçirilmesi gerekir. Böylece, süreçteki bütün etmenlerin, yapılması gereken görevlerin ve yetkilerin tam olarak saptanmasıyla birlikte, adaletli işbirliğini kısıtlayan tüm engellerin ortadan kaldırılması da gereklidir.” dedi.