Logo Loading

Merkez Yönetim Kurulu Basın Bildirisi

Merkez Yönetim Kurulu Basın Bildirisi

Kosova Demokratik Türk Partisi, 24 Eylül 2016 tarihinde Gilan’da gerçekleşen Merkez Yürütme Kurulu toplantısıyla ilgili şu Bildiriyi yayınlanmaktadır.

İki hafta önce Prizren’de ve son Gilan’da gerçekleşen MYK toplantısında Kosova’da Türkçe Eğitim, Parti çalışma düzeni ve güncel gelişmeler ele alınmıştır.

Kosova Türk toplumunun varlığı açısından temel unsurlardan birinin Türkçe eğitim olduğu ve gelecek nesillerimizin kaliteli bir eğitim görmesinin sağlanması hususundan hareket ederek, toplum olarak tüm dinamiklerimizle beraber bundan sonra bu alanda daha hassas, toplumsal ve koordineli hareket edilmesi istenildi.

Toplantıda Kosova’da Türkçe eğitimle ilgili her şubenin eğitim hakkında raporları ve önerileri sunulduktan sonra, merkezi düzeyde gelecek sene ve bundan sonra ki daha uzun bir dönem için çözüm ve öneriler planının hazırlanması kararlaştırdı. Eğitim kalitesinin artması ve sürdürebilir olması, oluşturulmuş stratejiye ve ortak harekete doğrudan bağlantılı olduğu ifade edilerek, bu konuda özellikle öğretmenler, veliler, dernekler ve siyasi temsilcilerimizin arasında daha sıkı bir işbirliğin ve koordinasyonun kurulması istenilmektedir. Şehirler arası kadro değişiminin yapılması, yeni okul projelerin gerçekleştirilmesi, özelikle anaokul sınıf ve yuvaların açılması, belli bölgelerde seçmeli Türk derslerinin başlanması, üniversitelerde yeni bölümlerin açılması ve kontenjanların artırılması yeni oluşturacak planın temel esasları olarak görülmektedir. MYK, bu sene Kosova genelinde Türk eğitiminde öğrenci sayısının memnun edici olduğunu ifade ederek, parti temsilcilerimizin girişimiyle YÖK öğrenci projesi, Prizren ve Priştine Üniversitelerinde tekrardan bölümlerin açılması ve kontenjanların verilmesinin Kosova Türk eğitiminin açısından büyük önem teşkil ettiğini belirtmektedir. Ancak bazı yerlerde sınıfların açılmaması toplum olarak daha sıkı ve daha kararlı çalışmalarımıza ihtiyaç olduğu gereğini ortaya koymaktadır. Diğer taraftan son dönemlerde çeşitli okullarda Türk ve Türkiye sembol ve değerleriyle yapılan olumsuz girişimler kınanırken, özellikle tekrardan bazı okullarda kullanılan haritalarda Türkiye sınırlarının değişik gösterilmesi tüm toplumumuzu derinden üzmüş, parti tarafınca da tekrardan kınanmaktadır. Bu sorunun temelden çözülmesi için Kosova Eğitim Bakanlığı ve Prizren eğitim müdürlüğünden konkre adımlarının atılması parti yetkililerimiz tarafınca istenmiş ve bu görüşmeler neticesinde her iki kurumdan tatmin edici bildiriler yayınlanmıştır. Parti olarak önümüzde ki dönemde bu kararların uygulanması ve sorunların giderilmesinde, kamu yetkililerin daha titiz ve sorumlu çalışmalarını yapmalarını beklerken, ayrıca eğitim görevlilerimiz, öğretmenlerimiz ve tüm halkımızdan bu konular üzere daha hassas davranmalarını ve olası olumsuzluklar karşısında kamu yetkililerini uyarmalarını ve parti yetkililerimizi bilgilendirmelerini beklemekteyiz.

Parti çalışmalarının ele alındığı bölümde, Kosova hükümeti, meclisi, belediyeler ve diğer kurumlarda tüm parti temsilcilerinin parti düzeni ve tüzüğüne göre hareket etmeleri gereği vurgulandı. Özelikle Parti adına açıklamalarının ve partiye bağlı sorumlulukların parti tüzüğüne göre yerine getirilmesi tüm parti yetkilileri ve üyelerinden istenilmektedir.

Son olarak Kosova’daki güncel gelişmelerin de görüşüldüğü toplantıda, Kosova ve Kosova Türk toplumu ile ilgili konular ele alındı. Bu anlamda, önemli toplumsal ve siyasi kararların alınması ve oylamaları öncesinde tüzüğe bağlı, MYK veya üst düzey yöneticilerle danışma şartıyla hareket edilmesi istenilmektedir.

Toplantının sonunda gelecek MYK toplantısının Vuçitırn’da ve bundan sonra sırayla her şubede toplantıların yapılması kararlaştırılmıştır.