Logo Loading

Ekonomi

Kosova’ da yaşayan Türk Toplumunun eğitim seviyesine oranla ekonomik durumuna bakıldığında ne yazık ki çelişkili bir durum ortaya çıkmaktadır. Kosovalı Türkler ekonomik anlamda hak ettikleri standartlarda yaşamamaktadırlar. Bu soruna çözüm oluşturmak amacıyla gençlerin üretim ve ticari faaliyetler yapmaları teşvik edilmeli ve yeni iş fikirlerini hayata geçirmek isteyen Türk girişimcilere maddi destek fonu sağlanmalıdır. Bu alanda Kosova Cumhuriyeti’nin Bakanlıklarının desteklediği projeler hayata geçirilerek uygun ortam oluşturulmalıdır.

Bununla birlikte hali hazırda ticari faaliyetlerini yürüten, Kosovalı Türk şirketlerinin kurumsallaşmalarına, profesyonelleşmelerine ve kapasitelerini arttırmalarına yönelik uluslararası örgütlerin destek projelerinden faydalandırılarak istihdam alanlarının yaratılması da bu alanda çözüm niteliği taşıyacaktır.

Tarıma uygun bölge ve yerleşkelerimizde tarım kalite ve kapasitelerinin artırılmasıyla, ülkemizi tarımsal üretim alanında marka haline getirmek amacıyla Kosova Tarım Bakanlığı teşvik fonlarından yararlandırılmaları ekonomimize ciddi katkılar sağlayacaktır.

Özellikle Mamuşa Belediyesi’nin tarım alanında marka haline gelmesi için, Mamuşa Belediye yönetimiyle koordineli bir şekilde bu hedefe ulaşmak, ekonomi programımızın önceliklerinden birini teşkil etmektedir.

Bakanlıklaradan alınacak tarımsal desteklere yönelik hibe-proje kriterlerinin esnetilerek, başvuru ve aranan şartlarda kolaylıklar sağlanarak, destek programlarına başvuruların artırılması için gerekli düzenlemeleri talep edecektir.