Logo Loading

Parti Programı

Saygıdeğer vatandaşlarımız, değerli parti üyeleri

Çağdaş demokrasi ilkeleri ve milli değerlerimizi harmanlayarak, adil, tarafsız ve şeffaf bir yönetim anlayışı ile Kosova Türkleri’nin tek siyasi çatısı olan Kosova Demokratik Türk Partisi’ni eskiden olduğu gibi güzel ve güçlü günlerine yeniden kavuşturmak, Kosova siyasi sahnesinde etkin konumunu yeniden kazandırmak ve daha da güçlendirmek için yola çıkmanın haklı gururunu yaşıyoruz.

Bugüne kadar girdiğimiz her yarışta, mevcut olandan daha iyisini yapabileceğimiz inancı ve düşüncesiyle yola koyulduk. KDTP için güzel günleri getirecek bu yeni dönem öncesinde de aynı inanç ve düşünce ile kollarımızı sıvadık. Daha iyi ve çağdaş bir teşkilatlanma yapısına sahip, temsil ettiği toplumun ekonomi, sağlık, eğitim, dini, kültürel alanlardaki ihtiyaç ve sorunlarını doğru tespit edip, etkili ve işlevsel politikalar üreterek, çözüm odaklı bir parti hayalimize kavuşmak için gerçekleştirmeyi arzuladığımız çalışmaların ayrıntılarını sizlerle paylaşmak adına bu parti programını hazırladık.
Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır deyiminden yola çıkarak geçmişte başardıklarımızdan ilham alarak, tecrübe ile gençlerin enerjisini bileştirdiğimiz, inançlı, kararlı, dinamik, sorumluluk sahibi, herkesi kucaklayan ekibimizle birlikte, parti üyelerimiz ve vatandaşlarımızın desteği ile başarıya ulacağımıza yürekten inanıyoruz.

Fikrim Damka 16 Ekim 1972 tarihinde Prizren’de doğdu. İlköğrenimini Motrat Qiriazi İlkokulu’nda, ortaöğrenimini Gjon Buzuku Lisesi’nde tamamladı. 1992 yılında başladığı yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümü’nde 1996 yılında tamamladı.
Savaştan hemen sonra 1999 yılında Prizren Ekonomi Lisesi’nde öğretmenlik yapmaya başladı. 2002 yılında Kosova Türk Öğretmenler Derneği başkanlığına seçilen Damka, görev süresince Kosova Türk eğitiminin yaşadığı sorunları aşması yönünde mücadele verdi. Dönemin problemlerine çözüm bulunması ve Türkçe eğitimin kalitesinin artmasına yönelik birçok toplantı, konferans, seminer düzenlenmesine önayak oldu. Bu girişimlerin sonucu olarak birçok problemin çözüme kavuşmasına vesile oldu.
Kosova Demokratik Türk Partisi’nin (KDTP) önerisiyle 2005 yılında Kosova Nüfus Sayımı Komisyonu üyesi olarak atandı ve 2011 yılına kadar hizmet verdi.

2007 yılında yapılan seçimlerde KDTP Prizren Şubesi Yöne- tim Kurulu Üyeliği’ne seçildi. 2009 yılından bu yana KDTP MYK üyeliği ve Genel Sekreterlik görevini sürdürmektedir.

2008 yılında Çevre ve Alan Planlama Bakanlığı danışmanlığına getirilen Damka, 2009 yılında Tarım, Ormancılık ve Kırsal Gelişim Bakan Yardımcılığına atanmıştır. 2010 yılında gerçekleştirilen genel seçimlerde ilk defa milletvekili olarak seçildi.

2014 ve 2017 yılında yapılan seçimlerde yeniden milletvekili olarak seçilen Damka, Kosova Meclisi’ndeki ilk döneminde Sağlık, Çalışma ve Sosyal Refah Komisyon Başkanlığı yaptı. İkinci döneminde Tarım, Ormancılık ve Kırsal Gelişim Komisyonu Başkanlığı yapan Damka, 2016 yılında Kosova Meclisi Başkan Vekili olarak seçildi. Halen Bütçe ve Finans Komisyonu üyeliğine devam etmektedir.

Toplumsal ihtiyaçlar çerçevesinde birçok insani projelere önayak olmuştur.

Arnavutça, Sırpça ve İngilizce bilen Damka evli ve iki çocuk babasıdır.

MİSYON

Kosova Türkleri’nin yaşadığı bu çıkmaz dönemlerdeki yeni Beklentileri yeni başkan ve ekiple yerine getirmek, misyonmuzun özünü oluşturmaktadır. Bu doğrultuda partimizin teşkilatlanması ve yönetilmesi doğrultusunda üstleneceğimiz misyon; çağdaş demokrasiye uygun, çoğulcu ve katılımcı temsiliyeti tesis etmek, toplumun temsil edilemediği çevrelerde temsiliyetini sağlamak, toplumun her kesimine yönelik kapsayıcı yönetim anlıyışı ile; siyasi olarak yeniden yapılanmaya gitmek; parti-halk ilişkilerini sağlıklı bir zemin üzerine yeniden inşa etmek, şubeler arası varolan kopuklukları gidermek; diğer bölge şubelerinin tekrar aktiv faaliyete geçmelerini sağlamak; açılımcı ve fikri hür bir ortam yaratarak, birlikteliği ilke edinip yeni bir dirilişle siyasi sahnede yer almak olacaktır.

Devletimizin, ülkesi ve milletiyle bölünmezliğini, birlik ve bütünlüğünü, hak ve menfaatlerini korumak, yüce Türk milletinin milli ve manevi değerleri ile tarihi ve kültürel zenginliklerine sahip çıkmak; inançlı, yüksek ahlaklı ve çağın gerektirdiği niteliklere sahip nesiller yetiştirmek; hak ve adaleti, huzur ve güveni her alanda hâkim kılmak, Kosova’nın müreffeh ve onurlu geleceğini inşa etmek; barış, mutluluk ve adaletin hâkim olduğu bir dünya nizamının tesisinde toplumumuzun söz sahibi olmasını sağlamak, yaşadığımız dünyaya, devletimize ve parçası olduğumuz milletimize karşı üstleneceğimiz sorumluluklar olacaktır.

KDTP’NİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE TEŞKİLATLANDIRILMASI

Kosova’da yaşayan Türk Toplumu’nun tek adresi olmaya devam edecek olan KDTP’nin yapısal olarak daha sağlıklı ve tüm Türk Toplumunu kucaklayan parti haline dönüştürmek birincil önceliğimiz olacaktır.

Bu önceliğimiz çerçevesinde yapılacak tüzük değişikliği ile parti yönetiminde istikrarı sağlamak, parti üyelerinin, parti çalışmalarına daha aktif olarak katılımını sağlamak açısından doğal ve seçilmiş delege sistemini hayata geçireceğiz. Söz konusu delege sistemi ile partimizin kurucu üyelerinin, parti teşkilatı içinde daha aktif rol almalarını ve parti bünyesinde oluşturulacak danışma kurullarında yer alarak toplumumuzu ilgilendiren konularda sağlıklı kararlar alınmasında destek sunmalarının yolu açılacaktır.

Atılacak en önemli adımlardan biri de parti içi seçimlerinin, üyeleri yönlendirip anket doldurur gibi kullanıp ve belli bir grubun teslimiyetine bırakmak ve seçmeni kutuplaştırmak yerine, mevcut parti içi seçim sisteminin gözden geçirilip, merkezi ve yer- el parti teşkilatlarının seçiminin daha donanımlı ve seçkin bir kitle tarafından gerçekleştirilmesine uygun zemin hazırlayacak ve yeni tüzükle düzenlenecek delege sistemiyle, siyasi partimiz adil bir seçim yapma fırsatı yakalamış olacaktır.

Tüzük değişikliği ile getirilecek bir diğer düzenleme, merkezi ve yerel düzeydeki görevlerin iki dönem ile sınırlandırılması olacaktır.

Bu düzenlemeleri gerçekleştirmeyi istememizdeki temel düşünce, KDTP’yi yönetecek olanların, KDTP’ye gerçekten gönül vermiş, yıllardır maddi ve manevi katkılar sunmaktan kaçınmamış parti sevdalıları tarafından seçilmelerini, görevlerini daha etkili şekilde yapmalarını sağlamaktır.

Parti olarak her vatandaşımıza, her haneye ulaşabilmek için parti şubelerimiz bünyesinde resmi olarak alt şubeler oluştura- cağız. Bu çerçevede, semt, mahalle teşkilatlanmalarına gidilecek, bu alt teşkilatlanmalar sayesinde daha çok parti üyesinin aktif şekilde çalışmalarımızda yer almalarının yolu açılacaktır.

Ayrıca Türkiye ile Kosova ilişkilerini güçlendirmek için Ankara ve İstanbul başta olmak üzere Kosova vatandaşlarının yaşadığı şehirlerde partimizin temsilciliklerinin oluşturulması, taleplerimizin gecikmeden yetklilere ulaşması konusunda önem arz etmektedir. Kosova genel ve yerel seçimleri, nüfus sayımı, öğrenci işleri konularında Kosova Cumhuriyeti vatandaşlarına yol gösteri ci faaliyetlerde bulunacağız.

Sivil Toplum Kuruluşlarıyla İlişkiler

Partimize Sivil Toplum Kuruluşlar (STK) ile ilişkilerde yeni bir anlayış kazandıracağız. Bugüne kadar alışılagelmiş olduğu şekilde STK’ları KDTP’nin veya içerisindeki belirli grupların siya- si bahçesi şeklinde kullanması olgusunu ortadan kaldırarak, daha sağlıklı ilişkiler kurulacak, modern demokrasilerde olduğu gibi STK’ların politika oluşturması konusunda partimize ilham kaynağı olmalarının yolu açılacaktır.

Aksi halde STK’lar zarar görmeye devam edecektir. Buna yönelik oluşturulacak mekanizmalar sayesinde belirli çıkar gruplarını temsil eden STK’ların, temsil ettikleri grupların talep ve isteklerini partimize rahatça taşıyabilmeleri için uygun zemin hazırlanacaktır.

Bugüne kadar partimizin himayesinde yürütülen 23 Nisan Kosova Türkleri Milli Bayramı kutlamaları sivil toplum kuruluşlarının oluşturacağı dernekler federasyonuna devredilerek, halkımızın olan bayramın halk tarafından kutlanması sağlanılacaktır.

Halkla İlişkiler

Partimize yeni bir çehre kazandırırken, üzerinde duracağımız en önemli konu halkla ilişkiler olacaktır.

Yeni dönem ile birlikte, halkla ilişkilerin sadece seçim dönemleriyle sınırlı tutulduğu günleri geride brakıp bunu sürekli hale getirecek mekanizmalar oluşturulacaktır.

Parti merkezini sadece parti yönetimi tarafından kullanılan bina olmaktan çıkarıp, parti üyelerinin, vatandaşların gönül rahatlığı ile benimseyecekleri bir mekan haline dönüştüreceğiz. Bu tutumumuzu partimizin geneline yayarak, tüm şubelerimizde ilke haline gelmesi için gerekli adımlar atılacaktır.

Bugüne kadar olduğu gibi Kosova çapında meydana gelen gelişmeler karşısında pozisyon almak suretiyle benimsenen pasif siyaset yerine, vuku bulan her olaya, her gelişmeye yönelik bir sözü, bir düşüncesi, bir tavsiyesi olan, düşüncesini ve tavsiyelerini dile getirmekten kaçınmayan, aktif ve yapıcı bir yönetim anlayışıyla partimizi, sadece Kosova Türk Toplumunun değil, tüm Kosova’nın partisi seviyesine taşıyacağız.

Bununla birlikte sadece Kosova Türklerini ilgilendiren sorun ve ihtiyaçlara yönelik değil, Kosova’nın geneline yönelik politikalar oluşturup, merkezi ve yerel düzeydeki kurumlarda buna yönelik çalışmalar yapacak bir parti teşkilatlanmasını oluşturacağız.

Ancak şu unutulmamalıdır ki bu hedefimizi gerçekleştirirken önceliğimiz her zaman Kosova Türk toplumu olmaya devam edecektir.

Halkla ilişkiler ve tanıtım konusunda bir genelge hazırlanarak tüm parti organları ve şubelerden bu genelgeye uyulması istenilecektir. Bu doğrultuda Kosova’da yaşanan gelişmelere yönelik kimler tarafından nasıl reaksiyonlar verileceği merkezi yönetim tarafından belirlenip şubelerimize aktarılacaktır.

Parti sözcülüğü aktif duruma getirilerek, özellikle yabancı ve yerel dilleri iyi düzeyde kullanabilen, donanımlı bir kişi bu görevi yürütecektir.

Parti Tanıtımı

Partimizi artık sadece Kosova Türkleri’nin sorunlarıyla ilgileniyor görüntüsünden çıkarıp Kosova halklarının sorunlarıyla da ilgilenen, dolayısıyla Kosova partisi olması yönünde çalışma ve propaganda yapacağız. Çünkü yıllarca temsilcilerimizle birlikte yürütmüş olduğumuz çalışmalar neticesinde bilhasa sağlık ve eğitim alanında Kosova’ da yaşayan diğer topluluk mensuplarına da yaptığımız hizmetleri bir yere toplayarak, vatandaşlarımızı bu yönde bilgilendireceğiz.

Kosova genelinde, başta eğitim olmak üzere, gerçekleştirdiğimiz reformlar üzerinde daha fazla durulmalı, Türkiye’ye bilhasa sağlık alanında yıllarca gönderdiğimiz yüzlerce hasta konusunda hem medyayı hem de bütün Kosova kamuoyunu bilgilendirmeliyiz. Bu sayede partimizin gücü ortaya çıkacak ve Türkiye’yle varolan güçlü bağlantılarımız hatırlatılmış olunacaktır.

Kosova’daki uluslararası faktörlerin dikkatini çekebilecek farklılıklar yaratacak, Kosova’daki bazı çıkmazlarla ilgili alternatif yol önerilerinin KDTP tarafından yapılması partinin saygınlığını artıracağı gibi Kosova Türk’lerinin konumunu da güçlendirecek- tir. Parti Yöneticileri Kosova medyalarında kendilerini daha çok gösterecek ve izlenilirliği yüksek programlarda daha çok yer alacaklardır.

Gençlik Kolları

Bugüne kadar, Kosova genelindeki gençleri bir araya getirmeye yönelik eksikliğini hissettiğimiz Genel Merkez Gençlik Kollarını oluşturup gençlere yönelik partimizin politikalarını merkezi bir şekilde yönetmesini sağlayacağız.

Genel Merkez Gençlik Kolları bünyesinde oluşturacağımız Siyaset Akademileri ile partimizin üst kademelerine, siyasi etik ve ahlak anlayışına sahip, donanımlı lider ve siyasetçi adaylarını yetiştirmeye odaklanacağız.

Kadın Kolları

Kosova çapında faaliyet yürütecek ve şube kadın kollarının da daha aktif bir şekilde çalışmalarına teşvik edilmesi bakımından Genel Merkez Kadın Kollarının kurulması önceliğimiz olacaktır. Katılımcı, şeffaf ve demokratik bir süreç ile seçilecek Genel

Merkez Kadın Kolları yönetim kurulu ile Kosova genelindeki Türk kadınını aynı platformda buluştururak siyasete katılımı sağlanmış olunacaktır. KDTP Genel Merkez Kadın Kolları, Türk kadınının iş dünyası, bürokrasi gibi hayatın değişik alanlarında daha aktif rol almalarına yönelik çalışmalar yapacaktır.

Türkiye Cumhuriyeti İle İlişkiler

KDTP’nin Kosova’daki Türk Toplumu’nun tek adresi olduğu gerçeğini, etkin şekilde yürüteceğimiz çalışmalarımız ile Türkiye Cumhuriyeti kurumlarına birkez daha kanıtlayacağız. Kosova’ daki Türk Toplumunun anavatanı olan Türkiye Cumhuriyeti ile bağlarını daha güçlü kılmak açısından periyodik olarak Türk Toplumu’nun sorunlarının çözümü ile ilgili istişareler yapılacaktır. Kosova Türk Toplumunun talepleri arasında yıllarca ilk sırada yer alan Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlığı konusunun çözümü önceliğimiz olacaktır. Kosova Türk Toplumunun, kendi anavatanı vatandaşlığına sahip olmasını en doğal hakkı olarak görmekteyiz.

TOPLUMSAL HAKLARIMIZ

Partimiz bünyesinde kurulacak, toplumumuzun genel hak ve çıkarlarını koruyacak, bu alanda uzman bir ekibe acil ihtiyaç duyulmaktadır. Dolayısıyla bu çerçevede, parti bünyesinde oluşturulacak hukuki danışma ofisi ile Türk Toplumuna Anayasa ve yasalarca tanınmış hakların çiğnendiği durumlar tespit edilip, ivedilikle buna karşı hukuki süreçleri başlatacağız. Kurulacak hukuki danışma ofisi sayesinde sadece hukuki süreçlerin başlatılması değil, bu süreçlerin sıkı bir şekilde takip edilmesi ve sonuç alınması sağlanacaktır. Söz konusu hukuk danışma ofisinin yoğun bir şekilde üzerinde duracağı konuların başında Kosova çapında Türk dilinin yasal çerçeve dahilinde kullanılmasını temin etmek olacaktır.

Kosova’da Türklerin yaşadığı belediyelerde dilimizin resmi kulanımının her alanda yürürlüğe girmesini sağlayacağız. Bu konuda meclis üyelerimizin aktif çalışmaları ve sivil toplum kuruluşlarımızın ortak tepki vermeleri konusu önceliğimiz olacaktır.

Anayasal hakkımız olan milli sembollerin kulanımının diğer topluluklar ile eşit düzeyde gerçekleşmesi için gereken hukuki ve siyasi mücadelemize devam edeceğiz.

Kosova Türk toplumuna yönelik bilimsel çalışmalar yapacak, bünyesinde donanımlı akademisyen ve bilim insanlarını barındıracağı Türk Eğitim ve Araştırma Enstitüsünün kurulmasına öncülük edeceğiz.

EĞİTİM

Kosovada Türkçe eğitimde öğretmen, öğrenci ve velilerin fikirlerini kapsayacak şekilde köklü reform gerçekleştirilecektir

Türkçe, Kosova genelinde resmi dil olmasa da, eğitim dili olarak resmidir. Bunun böyle olduğunu her platformda hatırlatmak ve kullanmak birincil vazifemizdir.

Türkçe eğitimin var olduğu belediyelerde daha da etkinleştirilmesi, güçlendirilmesi ile birlikte yaygınlaştırılması doğrultusunda çalışmalar yaparak, diğer belediyelerimizde de Türkçe eğitiminin yeniden başlatılması hususunda girişimlerde bulunulacaktır.

Türkçe kitapların basılmasında, bugüne kadar sunduğumuz yasaya uygun çabalarımızın devamıyla, kalite ve sürekliliği temin edilecektir.

Türkiye Cumhuriyeti ile Türkçe, Tarih, Müzik, Resim dersleri konusunda ortak müfredat hazırlanması için çalışılacaktır.

Kadroların kalifiyesinin artırılmasını sağlamak için hizmetiçi eğitim seminerlerinin düzgün bir şekilde yapılması ve pratiğe geçirilmesinin denetlenmesi ve Kosova Eğitim Bakanlığı tarafından tanınması sağlanacaktır.

Öğretmenler arası kalitenin arttırılmasının teşvik edilme yöntemleri geliştirilecek ve Türkçe eğitim sorumlusunu seçmek de çalışmalarımızda olacaktır.

Prizren’de tamamen Türkçe eğitim verecek Avrupa standartlarında ve Türkiye Cumhuriyeti kalitesinde bir lisenin yapılması ve çalıştırılması hususunda girişimlerde bulunulacaktır.

Yasaya uygun bir şekilde mufettişlerin istihdamı ve Türkçe eğitimin denetlenmesinin üzerinde durulacaktır.

Eğitim yasasına göre Türk dilinin eğitim kurumlarında güçlendirilerek kullanımını sağlanılacaktır.

Kosova’ da Türkçe eğitim yapılan üniversiteler tarafın-dan Avrupa üniversiteleriyle Türkçe ve İngilizce ortak programlar yapılarak, öğrencilerimizin Avrupa üniversitelerinde lisans üstü eğitimlerini devam ettirmelerinin yolu açılacaktır.

Öğrencilerimizin Arnavutçayı ortam dili olarak öğrenebilmeleri için daha ciddi ve etkili çalışmaların yapılarak, gerekli önlemler alınacaktır.

Türk olmayan toplulukların eğitim müfredatına Türk Dili ve Edebiyatı dersinin seçmeli ders olarak okutulması teşvik edilecektir. Bu konuda Kosova Yunus Emre Enstitüsü ile işbirliği yaparak bu dersi alan ögrencilere sertifika verilmesi için çalışılacaktır.

Fen, Teknoloji, Dil ve Matematik laboratuvarları kurularak bu alanlardaki eğitimin daha kaliteli hale gelmesi sağlanacaktır.

Her belediyede eğitim müdürlüklerinin açaçağı kreşlerde Türk eğitmenlerin istihdam edilmesi, Kosova çapında Türkçe eği- tim verilen bütün ilkokullarda 1. Sınıfı destekleyecek ana sınıflarının açılması yönünde çalışılacaktır.

Din Kültürü dersinin müfredata geçmesi, en azından seçmeli ders olarak okutulmması doğrultusunda girişimler yapılacaktır.

Yurt Dışı Türkler ve Akraba Toplulukları’nın bugüne kadar yürütmüş olduğu Türkiye Bursları projesi çerçevesinde son yıllarda yapmış olduğu mülakat ile öğrenci seçiminin yerine sınav sisteminin yeniden başlatılması, bölgesel kontenjan yerine ülkesel kontenjanın getirilmesi, ülke ihtiyaçlarını dikkate alarak bölümlerin verilmesi ve Kosova’da Türkçe eğitiminden mezun olan öğrencilere özel kontenjan sistemine yeniden geçilmesi konusunda kararlı adımlar atacağız.

Kosova’ da ilköğretim birinci ve ikinci kademede Türkçe eğitim gören öğrencilerimizin tamamını faydalanacağı burs projesini hayata geçireceğiz. Bu girişimle Kosova’ da Türkçe eğitimin ayakta kalmasında öncülük eden ailelerin maddi ve manevi desteklenmesi amaçlanmaktadır.

KÜLTÜR

Günümüze kadar ne yazık ki hiçbir sivil toplum kuruluşunun kendilerine ait, uygun çalışma şartlarına sahip mekanı olamamıştır. Bu ihtiyaç yıllardır dile getirilmesine rağmen, bu konuda maalesef hiçbir gelişme kaydedilememiştir.

İnşa edilecek olan kültür merkezleri Türk Toplumu’nun varlığını sürdürebilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Türk sivil toplum kuruluşlarına ortak çalışma alanı yaratılarak, fiziki şartları düzgün platformlarda, salonlarda, sahnelerde, toplantı odalarında kültürel, bilimsel, sportif faaliyetlerini sergileyebilmeleri açısından, özellikle de Türk nüfusunun yoğun olarak varlığını sürdürdüğü belediyelerde tüm sivil toplum kuruluşlarını aynı çatı altında toplamak amacıyla Kültür Merkezleri kurulacak, tek Türk Belediyesi Mamuşa’ da sportif faliyetleri yürütüleceği spor merkezinin yapımına başlanacaktır.

Bugüne kadar birçok başarılara imza atmış Kosova Türk Tiyatroları’nın belediyeler çapında profesyonel tiyatro statüsüne geçmesi sağlanacaktır.

SAĞLIK VE SOSYAL HAKLAR

Günümüzde Kosova`da sağlık sigorta fonunun olmayışı, sağlık alanında var olan ciddi sorunlardan tüm vatandaşlarımızın etkilenmesine yol açmaktadır. Kosova’da tedavisi yapılamayan hastaların tedavisinin Türkiye’de devam etmesi yönünde, Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında olan Türk soylu vatandaşlara Uygulanan sağlık primi ödeme sisteminin Kosova’da Türkçe alınan kimlikler baz alınarak uygulanması için gerekli girişimlerde bulunacağız.

Merkezi düzeyde Başbakanlık Topluluklar Ofisi, Topluluk- lar Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Bakanlığı bünyesindeki fonlardan Türk Toplumuna ait ihtiyaç sahibi bireylerin faydalanması hususunda devamlılık sağlayacağız.

Belediyelerdeki Topluluk Ofislerinin güçlendirilmesi ve sosyal destek bütçelerinin artırılması konusu, yerel düzeyde yapacağımız siyasi koalisyonlarımızın önceliklerinden biri olacaktır.

EKONOMİ

Kosova’ da yaşayan Türk Toplumunun eğitim seviyesine oranla ekonomik durumuna bakıldığında ne yazık ki çelişki-li bir durum ortaya çıkmaktadır. Kosovalı Türkler ekonomik anlamda ciddi sıkıntılar yaşamaktadır. Bu soruna çözüm oluşturmak amacıyla gençlerin üretim ve ticari faaliyetler yapmaları teşvik edilerek, ayrıca yeni iş fikirlerini hayata geçirmek isteyen Türk girişimcilere maddi destek fonu sağlanmalıdır. Bu konuda Kosova İnovasyon Bakanlığı ve Bölgesel Kalkınma Bakanlığı ile projelerin hayata geçirilmesi için uygun ortamı oluşturacağız.

Bununla birlikte hali hazırda ticari faaliyetler yürüten, Kosovalı Türk şirketlerinin kurumsallaşmalarına, profesyonelleşmelerine ve kapasitelerini arttırmalarına yönelik uluslararası örgütlerin destek projelerinden faydalandırılarak istihdam alanlarının yaratılmasını öncülük edeceğiz.

Tek Türk Belediyemiz olan Mamuşa Belediyesi’ni, diğer belediyelere nazaran fark yarattığı tarımsal üretim alanında marka haline getirmek amacıyla Kosova Tarım Bakanlığı teşvik fonlarından daha fazla faydalanmasını sağlayacağız.

Kadınlarımızın mesleki ve el becerilerine dayalı el işi ürünlerinin satışının yapılabileceği, belediyeler ile ortak satış noktalarının belirlenmesi konusunda girişimlerde bulunacağız.

BASIN VE MEDYA

Kosova devlet radyo televizyonunda şu anki mevcut kapasitelerin korunması ve sayısının artırılması, televizyon ve radyo arasındaki işbirliği pekiştirilerek seyirci ve dinleyiciye daha ulaşılabilir olmasını sağlamak, yanısıra bu kurumdaki yönetim ve kadroların yeterlilik esasına göre seçilmeleri yönünde çalışacağız. Bu kurumda uzun vadede de yayın saatlerinin, izlenme ve dinlenme oranlarının ve gazeteci sayısının artırılmasını sağlayacağız.

Özel Türk basın ve yayın kuruluşlarının güçlendirilme- sinin sağlanması, yurt içi ve yurt dışı kaynaklardan yararlanmaları konusunda proje desteği saylayacağız. Ayrıca medya kurumları arasında kurumsal işbirliğinin teşviki yönünde çalışıp, gazetecileri bir araya getirecek bir platformun oluşturulmasını sağlayarak açık oturumlar ve istişare toplantılarının belirli tarihlerde düzenlenmesinin öncüsü olacağız.

Bu kurumlarda uzun vadede de haber araçlarının teknik kapasitesini arttırarak, günümüze uygun online TV -Radyoların kurulmasını destekleyeceğiz.

Yayın politikası belirlenecek bir gazeteye finansal kaynağın temin edilmesi yönünde çalışacağız. Ayrıca bu yönde hedeflerimiz arasında Prizren’de, Mamuşa’yı da kapsayacak ve 24 saat Türkçe yayın yapacak bir radyonun kurulması yer almaktadır.

Türkçe medyayı güçlendirerek, Türkçe sesimizin Kosova’ da yaşayan her Türk bireyine ulaşmasını ve her yerde duyulmasını sağlayacağız.

GENÇLİK

Gelişim çağındaki tüm gençleri destekleyerek onlara hizmetler ve olanaklar sağlayan yeterlilik, yararlılık, aitlik ve güç duygusunu kazandırmayı hedefliyoruz. Amacımız gençlerin kendilerine güvenen birer birey olması yolunda çalışmalar yapmaktır. Kendinden emin olan ve kendine güvenen gençler aynı za- manda sorumlu birer vatandaş olup, başarılı, öğrenen, bireysel ve toplumsal kalkınmaya katkıda bulunan kişiler olmalıdır.

Gençler gençlik çalışmaları sayesinde kendilerini güvende hissedecek, sağlıklı, aktif bireyler olacak, saygı görecek ve vatandaşlık görevlerini yerine getirmeleri konusunda sorumlu bireyler olacaklardır. Gençlerin bu vizyonunu gerçekleştirirken gençlik çalışmalarının önemli bir rolü olacağına yürekten inanıyoruz.

Üniversite eğitimini tamamlamış olan gençlerimize yönelik liderlik, takım çalışması, planlama ve karar verme, iletişim, problem çözme, inisiyatif ve sorumluluk gibi yaşam becerilerini geliştirecek, destekleyici eğitim projeleri ile karar alma mekanizmalarında daha aktif yer almalarını teşvik edeceğiz.

Partimizin merkezi ve belediye düzeyinde yapacağı koalisyon anlaşmalarında, geçici siyasi atamalardan ziyade, Türk gençlerine kalıcı istihdam sağlayacak devlet memuru kadrolarında yer açılması önceliğimiz olacaktır. Bununla birlikte emekliye ayrılan Türk Toplumu mensuplarının yerine yine Türk toplumu mensubu bireylerinin istihdam edilmesi hususunun özellikle üstünde duracağız.

2021 NÜFUS SAYIMLARI

Kosova Türkleri’nin daha çok söz sahibi olabilmesi ve daha etkili siyaset yürütebilmesi için 2021 yıllında yapılacak olan nüfus sayımlarında Kosova Türk nüfusunun, gerçek sayısının tespit edilmesi konusunda etkili politikalar yürütülecektir.

Sayımlardan çok daha önce hazırlıkların tamamlanması, saymanların örgütlendirilip eğitilmesi, sayman guruplarında Türk’lerin muhakkak olması yönünde çalışılınacaktır. Çünkü bu sayımlar yarınlarımızı ve geleceğimizi şekillendirecektir. Bu sayede iç mekanizmaları devreye koyarak; her Türk ailesinden başlayarak sayımın önemini anlatan basılı materyaller hazırlanıp, STK’lar ve toplumun önde gelenlerine bu işin önemi aktarılacaktır.

Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nden Kosova’da Türkçe kimliğe sahip olan her ferde hakkı olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı da verilmesi istenilip, ayrıca Kosova dışında yaşayan Kosovalı Türklerin de sayıma katılmaları konusunda dış temsilciliklerle bağlantılara geçilecektir.