Logo Loading

Prizren Belediyesini Ziyaret Eden UNMİK Mision Şefi Rücker, Prizren Belediye Başkan Vekili Ercan Şpat İle Görüştü

Prizren Belediyesini Ziyaret Eden UNMİK Mision Şefi Rücker, Prizren Belediye Başkan Vekili Ercan Şpat İle Görüştü

2 Kasım 2006 tarihinde UNMİK Mission Şefi Rücker Prizren belediyesini ziyaret etti. Bu vesileyle Prizren Belediye Başkan Vekili Ercan Şpat ile UNMİK Mission Şefi Rücker’in görüşmesi de gerçekleşti.

Prizren Belediye Başkan Vekili Ercan Şpat; Rücker’le yapmış olduğu görüşmede Kosova Halkının, Kosova’da yaşayan Türk topluluğunun sorunlarını dile getirdi.
Prizren Belediye Başkan Vekili Ercan Şpat: “ Kosova benliğine en yakın bir toplum olmamıza rağmen Uluslar arası camiadan gereken desteği alamıyoruz. Bunlardan biride Prizren Belediyesinin logosu… Bu konu tam dört yıldır ele alınırken hala çözülemedi.” dedi. Bunun yanı sıra bu konuda UNMİK yöneticilerinin yetersiz kaldığını da vurguladı.

Birleşmiş Milletler temsilcileri; Belediye Başkanına iki mektup yazmalarına rağmen, bu konunun neticeye varmadığını bunun yanı sıra UNMİK’in bu konuda sonuna kadar ısrar etmediğini de vurguladı. Ayrıca Birleşmiş Milletler Temsilcisinin Kosova’da ki dil yasasını onayladığını, yasal alt yapının gerçekleştiğini dolayısıyla da Prizren Belediye logosunun ve diğer konularında ele alınacağı vurgulı.

Görüşmenin devamında Kosova’da yaşayan Türk topluluğu için önemli olan eğitim sistemini de ele aldı. Eğitimde zorluklarla karşılaşıldığını, kitapların eksikliği bunun yanı sıra da Türk sınıflarının birleştirilme isteğine karşın UNMİK’in gereken destekleri sunması talebinde de bulundu.

Görüşmenin devamında da Kosova nihai statüsüyle ilgili konular da gündeme getirildi.