Logo Loading

Vuçıtrın Şube Bildirisi

Vuçıtrın Şube Bildirisi

B İ L D İ R İ

Üyelerin çoğunluğunun katıldığı 20.07.2020 tarihinde, yapılan toplantıda
KDTP ŞYK son gelişmeleri tartışmak ve şubenin performansı artırmak
amacıyla bazı kararlar aldı.

Bu toplantıda şube başkan yardımcısı seçildi ve çeşitli komisyonlar
kuruldu.

Oy birliğiyle KDTP Vıçitırın şubesi başkan yardımcısı Abdullah Pirçe
seçildi.

Bu toplantıda disiplin komisyonu üyeleri de seçildi.
Disiplin komisyonu başkanı Ergin Bunjak, üyeler Mühedin Methi ve
Müzeyen Roka seçilmiştir.

Eğitim komisyonu başkanı Berat Macun

Kültür, gençlik ve spor komisyonu başkanı Enver Dubovca

Ticaret ve girişimci komisyonu başkanı Ergin Sungur

Oluşturulan komisyonların üyeleri bir sonraki toplantıda seçilecektir.

Vıçitırın
20.07.2020