Logo Loading

KDTP Demokratska Turska Stranka Kosova O predsedavajučem
Budite svesni inovacija Budi dobrovoljac Vaša mišljenja i sugestije Ažuriranje Članstva
Demokratska Turska Stranka Kosova

O tome KDTP

Proces osnivanja Demokratske turske partije Kosova započeo je sa potrebom za zaštitom i razvojem političkih i zakonskih prava našeg društva. U političkoj areni, Kosovo je bilo uključeno u političku arenu da bi bilo glas i snažan predstavnik turskog naroda i uspelo je da ga snažno predstavlja do danas.

Naša prava i principi

Naša stranka, neophodna kontrola za efikasno vršenje naših prava koja proizilaze iz Ustava i zakon…

Obrazovanje, kultura i mladi

Do danas, nažalost, nijedna nevladina organizacija nema svoje mesto sa odgovarajućim uslovima za r…

Ekonomija

Uzimajući u obzir ekonomsku situaciju turske zajednice koja živi na Kosovu u poređenju sa nivoom o…

Spoljna politika

Uzimajući u obzir činjenicu da je Turska jedina KDTP adresa društva na Kosovu, Turska na studijama…

Demokratska Turska Stranka Kosova

Stranka Program

Vratiti Kosovsku demokratsku Tursku stranku, koja je jedini politički krov kosovskih Turaka, u svoje lepe i moćne dane, mešajući principe moderne demokratije i naših nacionalnih vrednosti, sa poštenim, nepristrasnim i transparentnim pristupom upravljanja…

7
Grana
1178
Vesti/Događaji
4934
Aktivan član
GENERALNI PREDSEDNIK

Fikrim DAMKA

Rođen je 16. oktobra 1972. u Prizrenu. Osnovno obrazovanje završio je u osnovnoj školi Motrat Kiriazi, a srednje u srednjoj školi Gjon Buzuku. 1992. godine osvojio je ekonomski odsek Univerziteta u Istanbulu...