Logo Loading

17 Ekim Yerel Seçimler – Seçim Beyannamesi

17 Ekim Yerel Seçimler – Seçim Beyannamesi

SEÇİM BEYANNAMESİ

Partimiz 17 Ekim 2021 de Kosova’nın genelinde yapılacak olan Belediyeler düzeyindeki yerel seçimlerde 71 aday ve 2 Belediye Başkanı adayımızla yarışacaktır.
Genel Başkanımız ve Bölgesel Kalkınma Bakanımız başkanlığında 18 Eylül tarihinde gerçekleşen Partimizin Başkanlık Kurulu toplantısında alınan kararlar sonucunda seçim beyannamesi şu şekildedir.

Kosova Türklerinin yıkılmaz kalesi Kosova Demokratik Türk Partisi, ülkemiz için olduğu gibi, yaşadığımız ve yarışacağımız Belediyelerin de hakettiği ve insanımızın refah içinde yaşayacağı değerlere ulaşması için çalışmalarını her yönüyle sürdürecektir. Ülkemizin yerel yönetim düzeylerinde Avrupa standartlarına ulaşması ve hedeflenen demokratik açılımları yakalaması, temel hedeflerimizin arasında yer almaktadır.
Parti yönetimi olarak bizler, yaşadığımız ülkenin birer vatandaşı olarak ekonomik açıdan kalkınmış, yerel yönetimler açısından demokratikleşmiş, yaşayanları için sosyal açıdan refaha ulaşmış belediyeciliğin savunuculuğunu yapmaktayız.
Demokratik değerlere ve insan haklarına saygı gösteren bir parti olarak, bizler, demokrasinin vazgeçilmez unsuru olan yerel seçimlere, belediyecilikte ulaşmayı amaçladığımız hedefleri, sizlerin de desteğini alarak yerine getirmek istiyoruz.
Ülkemizin anayasası ile hükümetin varolan yetkilerinin önemli bir bölümü merkezi düzeyden yerel düzeye aktarıldığı için, belediyelerde yönetim ve temsiliyetimizin olması ayrı bir öneme sahiptir.

Bu yetkilerle belediyelerin karar alma mekanizmalarının yanı sıra, bütçe denetimi gibi konular da ön plana çıkmaktadır. Dolayısıyla, bu yetkiler belediyelerin konumunu güçlendirdiği gibi merkezi siyasetin belirlenmesinde de yerel yönetimlere önemli görevler yüklemektedir.
Partimiz KDTP, Kosova siyasi sahnesinde varolan rekabetin bir parçası olmakla birlikte tüm vatandaşlarımızı kucaklayacak bir siyasi vizyonu sürdürmektedir.

Parti olarak yerel seçimlerde belirlediğimiz ilkeler:

• Belediye Düzeyindeki Türk Toplumu

Başta Mamuşa Belediyesinde Belediye başkanlığı olmak üzere diğer tüm belediyelerde temsiliyetimizin devam etmesi ve arttırılması, bugüne dek meclis üyemizin olmadığı belediyelerde temsiliyetimizin sağlanması öncelikli hedefimiz olacaktır.
Partimiz, elindeki potansiyeli seferber edip, Kosova Türk toplumunun konumunu, hak ve çıkarlarının savunuculuğunu güçlü bir şekilde yürütürken, ülkemizde daha etkin bir siyaset yürütmemiz için bu seçimler bizlere ayrı bir fırsat olacaktır. Ayrıca seçilecek olan temsilcilerimiz ve Partimizin ortak çalışmalarıyla, özellikle Türkiye Cumhuriyeti ile köklü tarihimize dayanan iyi ilişkilerin belediyecilik anlayışına yeni bir ivme kazandırmasını ve geliştirilmesini sağlayacaktır. Partimiz, Kosova Türklerinin ülkemizin temel etnik unsurlarından biri olarak kimliğimize sahip çıkmak, diğer belediyelerdeki dil ve diğer haklarımızı azami ölçüde kullanmak, Türkçenin etkin bir şekilde kullanılmasının takipçisi olmak ve yürütme mekanizmalarının güçlenmesini sağlamak için mücadelesini sürdürecektir. Bu sayede Partimiz, toplumumuzun tüm kamu kurum ve kuruluşlarında adil ve orantılı temsili için mücadele verebilecektir.

• Türkçemizin resmiyeti

Kosova Cumhuriyeti Anayasası ve ilgili kanunlar gereği Türkçe Prizren’de resmi dil statüsündedir. Belediye bünyesinde verilen resmi evraklar (doğum, nikah, ölüm v.s. gibi) Anayasamızın ve ilgili kanunların garanti altına almış olduğu yasa gereği Türkçe dilinde alınabilmektedir. Bu belgeler, Prizren’de herhangi bir özel talep olmadan her vatandaşa istisnasiz ve yasalar gereği verilmesi zorunludur. Bugüne kadar sürdürdüğümüz mücadelemize yeni seçilecek olan temsilcilerimiz ve Parti olarak devam edeceğimizi, bu konuların yerine getirilinceye kadar takipçisi olacağımızı, bunun yanı sıra diğer haklarımızın da korunması, geliştirilmesi için üzerimize düşen görevi yerine getirmeye her zaman hazır olduğumuzu bildirmek isteriz.

• Eğitim

Türk toplumu olarak ayakta kalabilmek ve varlığımızı devam ettirebilmek için Türkçe eğitim, hayati önem arz etmektedir. Parti olarak bu güne kadar Türkçe eğitimdeki kaliteyi daha yüksek seviyelere çıkarmak için her türlü girişimlerde bulunulmuş, ve nihayetinde bugüne kadar sarf edilen gayretlerin verimi alınmaya başlanmıştır. Türkçe eğitimindeki kitap sorunumuz Kosova Eğitim Bakanlığının programı baz alınarak yapmış olduğumuz girişimler sonucu Türkiye Cumhuriyeti Eğitim Bakanlığı işbirliği ile ilkokul ve ortaokul düzeyindeki Türkçe kitapların basımı gerçekleştirilecektir.

Kosova genelinde Türkçe sınıflara kaydını yaptıran 1. ve 2. sınıflara Partimizin girişimiyle, Kosova Türk Öğretmenler Derneği ve Yurt Dışı Türkler Akraba ve Toplulukları Bakanlığının ortak çalışmasıyla her ay düzenli olarak eğitim destek bursu verilmektedir. Türkçe sınıflara eğitimi teşvik adına Türkçe ek yardımcı set kitapları da Partimiz sayesinde sağlanmış, bu da eğitime verdiğimiz önemin bir göstergesi olmuştur. Bunun yanısıra, geleceğe yönelik çalışmalarımızda Partimiz ve T.C. Eğitim Müşavirinin ortak girişimiyle Kosova’da Türkçe eğitim verilen 17 okulumuzda da kodlama sistemine yönelik teknolojik laburatuvarlar oluşturulacaktır. Buna benzer girişimler ile Kosova’da Türkçe eğitim kalitesinin arttırılması ve güçlenmesi için çalışmalarımız devam edecektir.

• Kültür

Kültürel değerlerimizin korunması ve geliştirilmesi yolunda yıllarca yapılan çalışmalar bu sene meyvelerini vermiş ve Prizren Belediyesi bünyesinde ‘’Prizren Türk Kültür Merkezi’’ binamızın inşası için imzalar atılmıştır. Söz konusu çok amaçlı Kültür Merkezimizde yapılacak olan faaliyetler sayesinde hem halkımızın değerlerini canlı tutacak, hem de derneklerimiz için çalışma alan ve koşulları oluşturularak kültürel mirasımız ilelebet yaşatılacaktır.
Tek Türk Belediyemiz olan Mamuşada kültürel alanlarda birçok adım atılmış ve atılmaya devam edilecektir. Bu bağlamda Bursa Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa yapılan Mamuşa Kültür Merkezi Projesi de en kısa zamanda hayata geçirilecektir.

• Kamu hizmetleri

Demokrasilerin olmazsa olmazları arasında yer alan ilke şeffaflık ve hesap verilebilirliktir.
Vatandaşın hayatını kolaylaştırmak ve kamu hizmetlerinde daha hızlı, işlevsel ve şeffaf hizmet almak yaşadıkları her belediyedeki insanımızın en doğal hakkıdır.
Belediyelerde seçilecek temsilcilerimiz halkımızın her daim yanında olup haklarını en üst düzeyde savunmak için çalışacaktır.
Tek Türk Belediyemiz olan Mamuşa’da sağlık hizmetleri kapsamında geçen dönem önemli adımlar atılmış, Mamuşa’ya tam donanımlı ambulans halkın hizmetine sunulmuştur, bunun yanında ev-mobil sağlık hizmetleri sayesinde Mamuşalı vatandaşlarımızın tedavileri evlerde 7 gün 24 saat sağlanmakla birlikte, temelleri atılan ve yapımına başlanan Mamuşa Genel Aile Sağlık Merkezinin inşaatı yine Partimizin girişimleriyle Mamuşa halkımıza daha kaliteli hizmetler sunacaktır.
Mamuşamızın en önemli sorunlarından biri ola içme suyu, Partimizin girişimleriyle merkezi bütçeden alınacak destekle önümüzdeki yıldan itibaren proje kapsamında çözüme kavuşturulacaktır.

• Kadın

Kadınlarımızın siyaset, ekonomi ve sosyal hayata aktif katılım süreci desteklenmeye devam edilecektir.
Üreten, kendi ayakları üzerinde durabilen, ayrıcalıklar ile değil eşit haklarla toplumsal yaşamın her alanında var olmak için çaba gösteren, yetiştirdikleri nesillerle geleceği inşa eden kadınlarımızın her kademede yer almalarını hedefliyoruz.
Toplumsal cinsiyete duyarlı Partimizin son iki yılda atmış olduğu adımlarla, kadınlarımızın siyasette daha fazla temsiliyet kazanması ve Parti yönetiminin çeşitli kademelerinde yer almaları için çalışmalar sürdürülecektir.
Bu konularda yürüteceğimiz stratejik yol haritası üzerinde durarak, birlik içinde eşitliği sağlayarak başarıya ulaşacağız.

Kadınlarımızın daha fazla iş hayatında ve üretimde olması, meslek edinmesi, iş gücü piyasasına eşit katılım ve fırsatların sağlanması, akademik kariyer yapması haricinde, karar alma ve siyasette toplumsal cinsiyet dengesini sağlamak için çalışmaları başlatmış durumdayız.
Kadın girişimciliğini güçlendirirken, kadınların iş gücüne katılımını teşvik edici projelerin de yapılması için olanaklar sağlanacaktır.
Bizleri aydınlatan ve geleceğe ışık tutan kadınlarımız ile daha güzel bir gelecek mümkün.
Bu konuda kadın kollarımızın çalışmaları hız kesmeden devam edecek ve kadınlarımıza daha iyi çalışma ortamları yaratılacak, daha fazla teşvik edici projeler hazırlanacaktır.

• Gençlik

En büyük gücümüz dinamik nüfus ve genç nüfusumuzdur. Birlikte yürüyeceğimiz gençlerimizle yeni başarı hikayeleri yazmak için, gençlerimize liderlik özellikleri ve akademik perspektif sunmanın yanı sıra, seminerler, paneller, geziler, atölye çalışmaları, vizyon konuşmaları gibi programlarla katkı sunmayı amaçlamaktayız.
Genç dinamik neslimiz ile eğitim programlarını artırarak, bilgi birikimlerini aktaracak bir kuşak yetiştirmeye çalışıyoruz.
Gençlerimizin üniveriste hayatından kariyerine kadar her sorunuyla yakından ilgileniyor, sorunlarına çözüm bulmak için gayret gösteriyoruz.
Nitelikli iş gücünü ülkemize çekmek için yeni politikalar geliştirerek, gençlerimize istihdam alanında yeni olanaklar yaratmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
Gençlerimiz! Ümidimiz! Geleceğimiz…
Bizim için en önemli, geleceğe dair ümidimiz ve fırsat penceremiz gençlerimiz olacakır.
Gençlik Kollarımızla başlattığımız bir dizi çalışmalar sonucunda, gençlerimizle aktif bir şekilde yapmış olduğumuz çalışmaların verimini en kısa zamanda alacağımıza inanıyoruz.

• Çevre, Şehircilik ve Ekonomi

Ülkemiz, dağlık arazi yapısına sahip konumu ve doğal güzellikleri sayesinde turistlerin çok fazla ilgi gösterdiği bir ülke konumundadır.
İnsanın şehrin, şehrin de insanın aynası olduğu ilkesinden hareketle, temsiliyetimizin olduğu her şehirde, doğaya ve çevreye ayrı önem verdik.
Çocuklarımızın koşup oynayabileceği, gençlerimizin kitap okuyabileceği, yaşlılarımızın temiz havada yeşillikler içinde dinlenebileceği uygun yeşil alanların olmasını destekledik.
Sağlıklı, daha huzurlu, daha güvenli güzel yaşam ortamların sunulmasından yana olduk.
Her şehrimizin kendine has doğal güzellikleri yanısıra insan odaklı olması, doğal kaynaklarını koruyup, tarihi ve kültürel mirasını gözetmesi her zaman savunduğumuz ilkelerimizin arasında yer aldı.
Bizler milli ve manevi değerlerimizi her zaman ön planda tutarak, toplum ferletlerimizin şehirlerimizde daha iyi şartlarda ve sağlıklı ortamlarda yaşamaları için çaba sarf ettik.
Şehir estetiğine önem vererek ve tarihi dokuları şehrin planlama alanları dışında tutarak, şehirlerimizin gelişim alanlarını çevreye doğru yayılmasını sağlayacağız.
Çevre duyarlı politikalarımız sayesinde şehirlerimiz daha yeşil ve daha sağlıklı ortamların yaratıldığı şehirlere dönüşecektir.

Şehirlerimizin ekonomik alanda gelişmesini ve ekonomik büyümesini sağlayacak,
üretim ve istihdamın artırrılması, yabancı sermaye girişinin hızlandırılması ve özellikle büyük ölçekli yatırımlar için uygun sanayi alanların oluşturulması her daim üstünde durduğumuz konular arasında olacaktır.

Mesleki eğitim alanlarında yaptığımız çalışmalar sonucunda daha fazla verim alınması ve geliştirilmesi için desteklerimizi sunarak, meslek alanında insanımızın doğrudan fayda sağlayabileceği, meslek edinmesine yol açacak programların yapılmasına ön ayak olduk.
Mesleki eğitim programları sayesinde özellikle gençlerimiz ve kadınlarımız bu sayede iş hayatına atılmakta, kendi işini kurmakta ve önemli oranda tecrübe ve beceri kazanmaktadır.
Şehirlerimizin refah seviyesinin arttırılması için çalışmalarımız hız kesmeden devam edecektir.

Bizler toplumumuzu daha etkili ve saygın bir konuma getirme amacını taşıyarak, vatandaşlarımızın daha güzel bir gelecek için birlikte somut adımlar atmaları gerektiğine inanıyoruz.
Bizim şehirlerimiz için, bizleri seçin.

#BizimPartimiz #BizimŞehirlerimiz