Logo Loading

8. Dönemin 2. Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

8. Dönemin 2. Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

8. Dönemin 2. Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı Genel Başkan Fikrim Damka’nın başkanlığında 11.02.2020 tarihinde Priştine’de gerçekleştirildi. Son zamanlarda anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nde şehadete yürüyen mehmetçikler ve doğal afetlerde yaşamını yitiren vatandaşlar için saygı duruşu ile başlayan toplantı;
1. Birinci MYK Toplantısından Günümüze Kadar Parti Tarafından Yapılan Çalışmaların Değerlendirilmesi,
2. Disiplin, Teşkilat ve Mali İşler Yönetmeliklerinin Tartışılması ve Oylanması,
3. Bakan Yardımcılıklarının Görüşülmesi,
4. Çeşitli olmak üzere dört gündem maddesi ile devam etti.
Gündem maddelerine geçilmeden önce Gilan Şubesi’nin MYK toplantısı ile ilgili almış olduğu anlamsız karar ile ilgili değerlendirmede bulunan Genel Başkan Fikrim Damka, ilgili şubenin bu yersiz tavrını sürdürmeye devam etmesi durumunda gerekli tedbirlerin alınacağı ve parti içerisindeki uyumun birileri tarafından bozulmasına izin vermeyeceğinin altını çizdi. Diğer yandan davet edilmesine rağmen Başkanlık Kurulu ve MYK toplantılarına katılmayan milletvekili Fidan Brina Jılta’nın, değerli seçmenimiz tarafından kendisine verilen sorumluluğu yerine getirmekten kaçınmasının, milletvekilliği makamına ve KDTP geleneklerine yakışmadığını dile getiren Genel Başkan Damka, Jılta’nın toplantılara katılarak yapıcı bir rol üstlenmesi gerektiğini ifade etti.
Başkanlık Kurulu’nun kararı ile Kosova Merkez Seçim Komisyonu (KQZ) üyeliğine atanan Rifat Krasniç yaptığı konuşmasında, başta Genel Başkan olmak üzere tüm partililere teşekkür ederek, bugüne kadar edinmiş olduğu birikimi ile yeni görevinde de başarılı çalışmalar gerçekleştirmek istediğini belirtti.
1. Gündem Maddesi çerçevesinde, birinci MYK toplantısından günümüze kadar geçen sürede KDTP Genel Merkezi tarafından yapılan çalışmaları özetleyen Genel Başkan Damka, Türkiye Cumhuriyeti’ne gerçekleştirilen resmi ziyaretin ayrıntılarını aktardı. KDTP heyeti ve ilgili bakan, bakan yardımcıları, kurum başkanları ile yapılan görüşmelerde Mavi Kart benzeri projenin hayata geçirilmesi, T.C. Sağlık Bakanlığı bünyesindeki 400 hasta kontenjanından faydalanılması, Kosova çapında Türk Kültür Merkezleri projelerinin desteklenmesi, İlkokul öğrencilerine burs projesi başta olmak üzere talepte bulunulan konular hakkında detaylı bilgi veren Genel Başkan Türkiye Cumhuriyeti kurumlarının çok olumlu yaklaşım sergilediklerini ve projelerin hayata geçirilmesi için çalışmaların devam edeceğini dile getirdi.

2. Gündem Maddesi çerçevesinde , uzun zamandır, çeşitli konularda var olan yasal düzenleme eksikliklerini gidermek açısından KDTP Tüzüğüne uygun olarak hazırlanan Disiplin, Teşkilat ve Mali İşler yönetmelikleri Parti Genel Sekreteri Varol Bekteş tarafından tanıtıldı. Disiplin suç ve cezalarına ilişkin ayrıntılı bir düzenleme getiren yönetmelik ile Parti bünyesinde işlenen disiplinin suçlarına yönelik hangi yöntemler ile kovuşturma başlatılacağı konusu sağlam bir zemine oturtulmuştur. Teşkilat yönetmeliği ile üyelik, parti bünyesindeki atanmış ve seçilmiş kişilerin görev ve sorumlulukları, parti bünyesindeki hiyerarşi, partinin Kosova çapında en küçük mahalli birime kadar teşkilatlanması konuları detaylı bir şekilde düzenlenmiştir. Mali İşler yönetmeliği ile partinin gelir ve gider konuları profesyonelce düzenlenmiş, bu konuda daha şeffaf ve adil uygulamalara geçilmesinin önü açılmıştır. Bu yönetmeliklerle birlikte partinin kurumsal bir kimliğe sahip olabilmesi adına parti logosunun modernize edilmiş hali ile tüm şubelerin ortak bir şekilde kullanacağı tek tip görsel ve basılı materyaller MYK üyelerine tanıtıldı. Verilen bilgilerin ardından MYK üyeleri tarafından yapılan oylamada Disiplin, Teşkilat, Mali İşler yönetmelikleri ile Kurumsal Kimlik Kuralları kabul edilerek yürürlüğe girdi. Parti tarihinde bir ilk olan ve partimizin kurumsal bir kimliğe kavuşması için önemli gördüğümüz bu düzenlemeler ile KDTP bugüne kadar olmadığı şekilde şeffaf ve profesyonelce yönetilmesinin önü açılmıştır. Genel Başkan Damka, oylama ile birlikte yürürlüğe giren Teşkilat yönetmeliğinin getirdiği kurallar çerçevesinde, çağımıza uygun bir altyapıya sahip üyelik sisteminin 1 Mart itibariyle hayata geçirileceği ve bu kapsamda yeni üyeliklerle birlikte dijital kartların verileceği müjdesini verdi.

3. Gündem maddesi çerçevesinde, Albin Kurti tarafından kurulan hükümette, koalisyon ortağı olarak yer alacak partimizin hükümet çalışmalarına iki Bakan Yardımcılığı ile katkı sağlayacağının altını çizen Fikrim Damka, geçtiğimiz dönemlere nazaran hükümet çalışmalarında daha aktif bir şekilde yer alarak Kosova Cumhuriyeti’nin kalkınmasında etkin rol alınacağını belirtti. Bakan Yardımcılıkları konusunun halen net olmadığını, hafta içerisinde Başbakan Albin Kurti ile hangi bakanlıklarda Bakan Yardımcılığı talep edileceği konusunun görüşülüp nihai karara bağlanacağını belirten Damka, bundan dolayı bakan yardımcılarının isimlerinin tartışılmasının uygun olmayacağı ancak bakan yardımcılıklarının hangi şubelerden olacağı konusunun karara bağlanması gerektiğini belirterek önerisini sundu. Sunulan öneriye göre Bakan Yardımcılıklarına atanacak partililer Priştine ve Prizren Şubelerinden olması konusu yapılan oylamada MYK üyeleri tarafından kabul edildi. Albin Kurti ile yapılacak görüşmenin ardından hangi isimlerin bu görevlere atanacağı konusundaki yetkinin Başkanlık Kurulu’na devredilmesi MYK tarafından da onaylandı. Başkanlık Kurulunun ilgili Şubeler ile istişare halinde Bakan Yardımcılarının isimleri konusunda karar alacağı ve kararın uygulanması için isimlerin Başbakan Kurti’ye bildirileceği konusu karara bağlanmıştır.