Logo Loading

ANAYASA ÇERÇEVESİ ÇALIŞMA GRUBUNUN ÖNERDİĞİ DEĞİŞİKLİKLERLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİMİZ

ANAYASA ÇERÇEVESİ ÇALIŞMA GRUBUNUN ÖNERDİĞİ DEĞİŞİKLİKLERLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİMİZ

13.06.04 tarihi Prizren’de, KDTP Merkezi Yönetim Kurulu , Anayasa değişiklikleri ve önerileri Çalışma Grubunun, Anayasal Çerçevesi üzerinde önerdiği değişiklikleri inceledikten sonra, şu kararları almıştır:

1. Kosova Geçici Özyönetimi Anayasal Çerçevesi değişiklikleri önerilerini başlangıçtan beri prensipte desteklendiği bildirilmiş ve bu aşamada da değişikliklerin kabul edilmesi kararı alınmıştır.

2. Çalışma Grubunda hiçbir Türk temsilcisinin olmadığından dolayı ve gelişmelerden haberdar olmadığımızdan dolayı itirazlarımızı bir daha bildirmekteyiz. Değiştirgelerin belli bir prosedüre göre uygulanmadığından, açıklanmadığından ve zaman darlığından dolayı ayrıca memnuniyetsizliğimizi ifade etmekteyiz.

3. Aşağıda saydığımız önerilerimizin dışında, Çalışma Grubunun önerdiği tüm diğer değişikliklerin kabul edileceği ve oylanacağı bildirilmektedir.

KDTP MYK önerdiği değişiklikler:

1. Amman 3 Anayasal Çerçevenin 1.1 maddesinde önerilen “kendi halkı” yerine “halkları” yer almasını önermekteyiz.

2. Amman 11, Anayasal Çerçevede ki 4.4 önerilen maddesinin devamında “ ve önceden kazanılmış hakları öngörerek.” eklenmelidir.

3. Amman 12 , Anayasal Çerçevede ki 4.4 a) maddesinin değiştirilmesi önergesi devamında yeni sırada “ Kosova’da kullanılan diller Arnavutça, Sırpça, Boşnakça ve Türkçe’dir.

Türk dili ve yazısının kullanımı Türklerin yaşadığı belediyelerdedir.” eklenmelidir.

4. Amman 15 Anayasal Çerçevenin 4.6 maddesinden sonra yeni bir 4.7 maddesinin önerilmesini uygun görmüyoruz. Kosova’da Çeşitli toplumların hakları ve özgürlükleri Anayasayla uygulanmasını uygun görmekteyiz, özel bir kanunla değil.

5. Amman 21 Anayasal Çerçevesinde ki 9.1.3 (b) maddesinin değiştirge önerisi ayan olmadığından ve yeni ve adil bir çözüm vermediğinden dolayı, kabul edilemez durumdadır.

6. Amman 24 Anayasal çerçevede ki 9.1.7 maddesinin değiştirge önerisiyle ilgili oydaş olmadığımızı ifade etmekteyiz.

7. Amman 31 Anayasal Çerçevede ki 9.1.34 maddesinden sonra yeni cümlede “20000 destek imzası” yerine “5000 destek imzasının” kabul edilmesini önermekteyiz.

Kosova’nın ve Kosova Türk Toplumunun geleceği açısından önerilen Anayasa değişikliklerin büyük öneminin olduğunu hatırlatarak, bilhassa verdiğimiz öneriler toplumumuz için hayati önemi taşıdığını vurgulayarak, anlayışı ve kabulü beklemekteyiz.

Prizren, 13.06.04