Logo Loading

Arif Bütüç’ün İhraç Kararı Teyit Edildi

Kosova Demokratik Türk Partisi Merkez Yönetim Kurulu’nun 27 üyesinden 17 üyesinin katılımıyla gerçekleşen sıralı toplantıdan şu bildiriyi sunmaktayız:

BİLDİRİ

KDTP Merkez Yönetim Kurulu, MYK kararların uygulanması, parti programı ve 2012 yılı bütçe taslaklarının görüşülmesi gündemi üzere toplandı.

Son MYK toplantısından çıkan kararlarlar sonucu Merkez Disiplin Kurulu raporunu sundu. İlgili raporlarda Merkez Disiplin Kurulunun Arif Bütüç’e ihraç kararı bildirilmesinden sonra kurula hiçbir itiraz sunulmadığından Tüzük hükümlerine dayanarak Arif Bütüç’ün partiden ihracı MYK tarafından teyit edilmiştir.

Toplantıda ayrıca, dört Şube başkanının basına yaptıkları açıklamalar, Şube toplantıları düzenlenmeden ferdi kararları olduğu MYK üyeleri tarafından ifade edildi.

Partideki olumsuz gelişmelerden dolayı, MYK üyelerinin oybirliğiyle her şubede Meclis toplantılarının yapılması ve bu toplantılara Genel Başkan Mahir Yağcılar, yardımcıları Rifat Krasniç, Cüneyt Ustaibo, Abdullah Pirçe ve milletvekileri Enis Kervan, Müfera Şinik ve Fikrim Damka’nın katılması kararlaştırılmıştır.

Toplantının devamında Tüzüğün daha iyi bir şekilde uygulanması için en kısa sürede yönetmenliklerin tamamlanması, Parti Programı ve bütçeye son hali verilmesi için komisyonlar kurulup raporların sunulması istenilmiştir.

Mahir Yağcılar
KDTP G.Başkanı

 

Tarih: 13 Kasım 2011
Yer: KDTP Gilan Şube Ofisi