Logo Loading

B İ L D İ R İ

Yönetim Kurulu Toplantısı bildirisi
23 Şubat 2010

Kosova Demokratik Türk Partisi Prizren Şubesi, 22 Şubat 2010 akşamı Şube Başkanı Orhan Lopar başkanlığında belediye müdürlüklerinin tayini ve eğitim konkuru raporunu konulu iki gündem maddesinin görüşülmesi için toplanmıştır.

Şube başkanı, koalisyon ortağı Kosova Demokratik Partisi PDK ile yapılan koalisyon anlaşması gereği KDTP’ye belediye başkan yardımcısı yanı sıra Ekonomi ve Finans Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor Müdürlüklerini verildiği bilgisini paylaştı. Yapılan tartışmaların ardından şube yönetimi koalisyon ortağından Ekonomi ve Finans Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor Müdürlüğünün yanı sıra partimize üçüncü bir müdürlüğünün de talep edilmesi kararına varılmıştır.

Belirlenen müdürlükler ile yapılan tartışmalar ardından Şube yönetimi Gençlik ve Spor Müdürlüğüne oy birliğiyle Sencar Karamuço seçilmiştir.

Ekonomi ve Finans Müdürlüğü için Ergin Kala ve Mehmet Bütüç önerilirken, oy çokluğuyla Mehmet Bütüç bu göreve layık görülmüştür. Koalisyon partisinde talep edilecek olan üçüncü müdürlük için ise müdür olarak Ercan Şpat oybirliği ile kabul edilmiştir.

Geçen şube yönetim kurulu toplantısında 17 Kasım ilkokulunda sınıf öğretmenliği için yapılan konkur sonuçlarını araştırması için kurulan heyetin raporu görüşüldü. Heyet, Belediye Başkanı ve Eğitim Müdürü ile yapılan görüşmeler hakkında bilgi verdi.

Tartışmaların ardından şube yönetimi geçen toplantısında almış olduğu karar olan “konkur listesinde mülakat puanı dışında en fazla puanı olan en kaliteli adayın işe alınma” kararının hayata geçirilmesini karara bağlanmıştır.

Kosova Demokratik Türk Partisi
Prizren Şubesi Basın Birimi