Logo Loading

B İ L D İ R İ

B İ L D İ R İ
Partimiz 24 haziranda gerçekleştirdiği son Merkez Yönetim Kurulu toplantısında olağan parti içi seçimlerinin yapılması kararlaştırılımış, şubelerin seçim takvimlerini belirlemiş ve parti Merkez Seçim Komisyonunu kurarak MYK kararıyla seçim sürecini başlatmıştır. (Tüzük 14.madde)
Tüzüğün bu maddesi gereğince şube meclisleri bu takvimden itibaren 10 gün içinde toplanarak şubelerin meclis üye sayılarına göre 3-7 kişiden oluşan şube seçim komisyonlarını kurmaları kararlaştırılmıştır. (Tüzük 14.madde 2.fıkra).
Mamuşa, Priştine, Gilan, Vuçitırn, Mitroviça, Yanova şubeleri bu madde gereği şube meclislerini toplayıp komisyon üyelerini belirlemiştir; sadece Prizren şube meclisi Tüzükle öngörülen bu süreç zarfında toplanamayıp seçim komisyonunu kuramamıştır. Merkez Yönetim Kurulunun 24.06.2023 tarihinde almış olduğu karar gereği, seçim takvimine göre 08.10.2023 tarihinde Prizren Şube Meclisi seçimlerinin düzenlenmesi gerekmektedir. Bu seçimlerin zamanında ve eksiksiz olarak seçim takvimine uyularak yapılması için Partimizin üyeleri arasından 7 kişilik Prizren Şube Seçim Komisyonu oluşturulmuştur.
Şubelerimizin şube meclisi seçim takvimleri ve adaylık başvuru süreleri sırasıyla şöyle olacaktır:
📍Yanevo şube meclisi seçim takvimi;
– Adaylık başvuru süresi 21.08.2023’ten 20.09.2023 e kadar.
– Şube meclisi seçimi 30.09.2023’te yapılacaktır.
📍Mitroviça ve Vuçitırn şubeleri meclisi seçim takvimi;
– Adaylık başvuru süresi 22.08.2023’ten 21.09.2023 e kadar.
– Şube meclisi seçimi 01.10.2023’ te yapılacaktır.
📍Prizren ve Mamuşa şubeleri meclisi seçim takvimi;
– Adaylık başvuru süresi 28.08.2023’ten 27.09.2023 e kadar.
– Şube meclisi seçimi 08.10.2023’ te yapılacaktır.
📍Priştine ve Gilan şube meclisleri için seçim takvimi;
– Adaylık başvuru süresi 04.09.2023’ten 03.10.2023 e kadar.
– Şube meclisi seçimi 15.10.2023’te yapılacaktır.
Şubelerde çalışacak seçim komisyonu üyelerin isimleri:
Yanevo;
-Bahri Gaşi, Necmi Bikliç, Yener Spahi
Mitroviça;
-Hamdi Zekeriya, Sabriye Terziç, Murat Baca
Vuçitırn;
-Aydin Lapaştiça, Lütfiye Haciu, Linda Bainca
Prizren;
-Rüstem Pişmiş, Selver Şantir, Durmiş Şinik, Emin Limari, Tamer Hero, Müvedet Buyari, Bülent Karahoda
Mamuşa;
-Suna Morina, İlker Mazrek, Semra Morina
Priştine;
-Melis Şamli, Engin Kursan, Seyfo Ramadani
Gilan;
-Kemal Şahin, Ercan Recep, Sezen İsmail
Yukarıdaki tarihlerde belirtilen süreler içinde yapılacak olan Parti içi seçimleri dolayısıyla Partimizin şube meclislerinde yarışmak isteyen parti üyelerimizin bulundukları şubeye bağlı seçim komisyonlarına müracat edip “Adaylık başvuru formlarını” doldurarak Adaylık müracatında bulunabilirler.
Seçim süreciyle ilgili gerekli bilgiler seçim takvimine istinaden Merkez seçim komisyonu tarafından ayrıca bildirilecektir.