Logo Loading

B İ L D İ R İ

Kosova Demokratik Türk Partisi Prizren Şubesi ramazan etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen akşam sohbetlerinde 16 Ağustos Pazartesi akşamı hukukçularla bir araya gelmiştir. Hukukçularımızla Kosova’da güncel gelişmelerin ve toplumumuuzn var olan sorunlarının değerlendirildiği görüşmede ayrıca son dönemde Prizren mahkemelerinde Türk hakim ve savcıların görev alamaması konusu da masaya yatırılmıştır.

Hukukçular, bugün Belediye bünyesindeki İl Mahkemesi, Hafif Suçlar Mahkemesi, Yüksek Mahkeme, Belediye Savcılığı ve Kamu Avukatı nezdinde Türk hukukçuların temsiliyet oranının sıfır olduğunun altı çizilerek, durumun ne kadar vahim bir derecede cereyan ettiği gözler önüne serilmiştir. Hukukçular, savaş sonrası döneme kadar yargı sisteminde Türklerin temsiliyetinin her zaman üst bir seviyede olduğunu ifade ederken, bugün bu temsiliyet oranının sıfır seviyesinde seyir ettiğinin altı çizilmiştir. Türk hakim, savcı ve yargıçlarının mahkemelerde temsil edileme sorunun Türk Toplumunun geleceği için büyük bir handikap olduğuna vurgu yapan hukukçular, bu konunun hukukçuların bireysel sorunu değil toplumsal bir sorun olduğu gözler önüne serilmiştir. Türk hakim, yargıç ve savcılarının görev almamasının Ahtisaari ve Anayasaya aykırılık teşkil ettiği vurgusu yapan hukukçular, yargı sisteminde Türk toplumunun temsil edilmemesinin çok uluslu Kosova tezine de aykırılık teşkil ettiği dile getirilmiştir. Hukukçular, yasalar çerçevesinde haklarını aradıklarına vurgu yaparken, beklentilerinin yasalara saygı olduğunu tekrarladılar. Türk toplumunun geleceği için temsiliyet sorunun oynadığı role vurgu yapan Türk hukukçular, son dönemde yargı sisteminde Türk hakimlere yönelik yapılan haksızlığın durdurulması gerektiğine işaret edilmiştir. Bu haksızlıklara dur denilmesi adına Kosova Demokratik Türk Partisinden beklentilerinin büyük olduğuna ifade eden hukukçular, partinin sorunun çözümünde aktif rol oynaması gerekliliğine işaret etmiştirler.

Görüşmeye katılan Prizren Şube yönetim kurulu üyeleri sorunun ciddiyetinin kavrandığını ve bu konunun olumlu yönde çözülmesi için çalışmaların yürütüleceğini ifade edilmiştir. Partinin bütün mekanizmalarının bu sorunun çözümü için gerekli girişimleri üsteneceğinin ifade edildiği toplantıda, hukukçularımızın feryatlarının ne denli yerinde olduğu ve bu sorunun toplumumuzun geleceğine olumsuz yansıma olasılığının kavrandığı dile getirilmiştir. Şube Yönetiminin bu sorunun çözümü için inisiyatif aldığı ve çözüm için merkezi ve yerel düzeyde bütün girişimlere öncülük edeceği belirtilmiştir.

Kosova Demokratik Türk Partisi
Prizren Şube Başkanlığı