Logo Loading

Başkanımız Fikrim Damka, MYK toplantı sonrası basın açıklamasında bulundu.

Genel Başkanımız ve Bölgesel Kalkınma Bakanımız Fikrim Damka, bugün gerçekleşen MYK toplantı sonrası basın açıklamasında bulundu.
“Değerli basın, geçen bu 4 yıllık sürede her sene sonu, yıllık parti çalışma değerlendirmelerimizi yapmak üzere sizlere bildiri verdik.
Bu defa yıllık değerlendirmemizi yine yıl sonuna doğru yapacağımızdan, bugünkü basın bildirimizi, önümüzde yaklaşan parti seçimleri takvimimizi açıklamak, ayrıca uzun süreden beri partimizi ve yönetimimizi hedef alan bazı çıkar odaklı taraflar konusunda halkımızı bilgilendirmek için sizlere bu açıklamayı uygun gördük.
-Malumunuz üzere, uzun bir süreden beri üzerinde çalıştığımız yeni Parti Tüzüğümüzün kabulünü 19 Martta gerçekleşen Merkez Meclis toplantımızda oylamaya sunduk ve kabul edildiği günden itibaren artık yeni tüzüğümüz yürürlüğe girmiştir. Yeni tüzüğümüzün getirdiği bazı yenilikler, toplum ve Parti menfaatine rağmen şahsi hesaplar yapanları rahatsız etmiş olacak ki, tüzüğün meclisten kabul görmemesi için ellerinden geleni yapmalarına rağmen (ki bunların arasında meclis üyelerine birebir baskı da dahil) Tüzük meclis üyelerinin çoğunluk oylarıyla geçti ve yürürlüktedir.
– Parti yönetimini devraldığımızdan kısa bir süre sonra şahsi hırs ve hesaplar peşinde koşan kişiler tarafından sosyal medyalarda yer alan ve açılan sahte hesaplardan kurumumuzu kirletmeye, çalışmalarımızı küçük düşürmeye yönelik, bu sahte adreslerden yayınlanan her türlü yazılı ve görsel karalama ve iftiralara maruz kalmamıza rağmen, bu güne kadar hiçbir şekilde cevap vermedik. Cevap vermememizdeki amacımız algı yaratmaya çalışan bu kişilere cevap yazarak halkımızın kafasını karıştırmamaktı. Suç işlediklerini bile bile suça devam eden bu şebeke ve yanlılarının hesabını zamanla bir taraftan yasal yollarla çözme, diğer yandan da asılsız suçlara cevap vererek değil, aksine kendi çalışma ve gerçekleştirdiğimiz projelerimizle siz değerli halkımıza hizmet etmek ve parti programımızda öngördüğümüz vaatleri yerine getirmekti.
Çünkü sahte adreslerle karalama çabaları ve halkımızı bölmelerle uğraşanların, açtıkları kuyuya kendilerini düşürecek, kendi asıl yüzlerini ve niyetlerini ortaya çıkaracak ve bir gün adaletin önünde hesap vereceklerini herkes çok iyi bilmelidir.
Partimizde gecesini gündüzüne katan kimlerin, kimler tarafından hedef alındığı ve ne için alındığı ortadadır.
– Bundan yaklaşık 4 sene önce skandal bir kasetle ortaya çıkan ve Partimizin şube disiplin komisyonumuzu aldatmaya yönelik, komisyona davet edilip davete icab etmeyen ve konunun mahkeme sürecinde olduğunu komisyona yazılı olarak bildirip, parti üyesi Orhan Lopar’ın kendi verdiği beyannameye istinaden, o dönem üyeliğinin mahkeme süreci sonuçlanana kadar askıya alındığını, fakat komisyona verdiği beyanın aksine o tarihlerde sürecin mahkemede olmadığını, dolayısıyla disiplin komisyonunu, partiyi aldatmaya yönelik beyanda bulunmaktan, son zamanlarda da Partinin
Tüzük ve bazı şubelerimiz hakkında gerçek dışı haber yaymak ve yayınlamak, halkın kafasını karıştırıp aldatma ve kandırmaya yönelik bütün bu davranışlarından dolayı Tüzük gereği üyeliğinin tamemen sonlandığını bildirmek isterim.
-Bir diğer konu da bugüne kadar hiçbir şekilde cevap verme ihtiyacı dahi duymadığımız, sırf şahsi çıkarı için kurulmuş, şubeleri dahi bulunmayan, bireysel bir partinin başkanının, partisini kurduğu günden beri kendi çalışma ve projeleriyle değil, sadece bizlerin yaptıklarını karalamaktan, siyasi şovlarla meşgul olmaktan, yersiz ve asılsız eleştirilerle gündeme kendini tutmaya çalışmaktan bir adım öne geçemeyen, son yerel seçimlerde amacının yarıştırdığı 4-5 kişiyi değil, kendi çıkarları için belediye meclisine yerleştirmek olduğuna, artık herkes şahit olmuştur. Partimizde görev aldığı sürede, dönemin belediye başkanı tarafından müdürlük görevinden alınan ve sabırsızlığı, hırsları yüzünden olayı kişiselleştirip, kendi emelleri için parti kurup kendini görevlere yerleştirirken şimdi ise yalnızlaşan bu şahsın yöneticilerimize saldırmaktan başka bir işi olmadığı, çaresizlik içinde bocaladığı, siyasi çıkmazlara girdiği ve tükendiği de ortadadır. Sosyal medyada son yaptığı bir paylaşımına cevap niteliğinde değil, ama halkımızı bilgilendirmek amaçlı bir konuya açıklık getirmek istiyorum.
Milli bayramımız olan 23 Nisanı bile aslından saptırarak konu alan şahsa cevabımız şudur: Kosova Türklerinin yegane partisi ve Anavatan Türkiye Cumhuriyetinin muhatap aldığı parti KDTP’dir,
dolayısıyla Milli Bayram vesilesiyle Türkiye’den ve Kosova Devletinden gelen üst düzey yöneticiler, 23 Nisan kutlamaları çerçevesinde Partimizin daveti üzerine gelmektedir. Partimiz bu kutlamalarda Kosova devletinin sağladığı bütçeden hiçbir maddi çıkar elde etmezken, sadece tecrübelerine dayanarak organizasyon ve koordinasyonda görev almıştır. Kaldı ki sağlanan maddi destekten Kosova Türk Dernekler Birliği destek almıştır, bu da finansal raporlarda açıktır.
-Bu vesile ile son olarak şunu da bildirmek isterim ki Parti yöneticilerimiz aynı azim ve kararlılıkla Tüzüğümüz ve Parti programımızın öngördüğü şekilde çalışmalarına devam edip, toplumumuzu yanlış yönlendirmeye çalışanları yine muhatap almayarak ve cevap vermeyerek, sadece halkımızın beklenti ve çıkarları doğrultusunda çalışmalarına devam ederek, yeni dönemde yeni çalışma programımızla toplumumuzun karşısına çıkacaktır.”