Logo Loading

Belediye Başkan Yardımcısı İle İlgili Açıklama

Belediye Başkan Yardımcısı İle İlgili Açıklama
Saygıdeğer Kosova halkı,
Yakın zamanda sosyal medya hesaplarından yayınlanan bir bildirinin ardından, bu kamuoyu bildirisini yapma gereği duyulmuştur.
Belediyelerde Başkan Yardımcılarının Seçimi Usulü Hakkında İdari Talimatname’de değişiklik yapılmak üzerine toplanan ad hoc Cumhurbaşkanlık Topluluklar Danışma Kurulu Çalışma Grubu’nda 11 Haziran 2020 tarihinde gündeme getirilen değişiklik önergesi hakkında, yürürlükteki yasalara ve Kosova Cumhuriyeti Anayasası’na aykırı olduğu gerekçesiyle, Kosova Cumhurbaşkanlığı Topluluklar Ofisine 24.06.2020 tarihinde; Kosova Cumhuriyeti Kamu Avukatı Enstitüsüne 29.06.2020 tarihinde itiraz yazıları yazılmıştır.
Belediye başkan yardımcılığı ataması usulünde yapılması istenen değişiklik, Parti olarak yapmış olduğumuz yazılı başvurularda da anlaşılacağı üzere, Kosova Cumhuriyeti’nin çok etnikli ve kültürlü yapısına aykırı bir düzenleme oluşturmakta, idari görevlilerin atama ve seçimini siyasal çıkmaza sürüklemektedir.
Bu sorun, Kosova’da yaşayan tüm toplulukları ilgilendiren ve siyasal kaderlerini etkileyecek bir düzenlemeyi içermesi sebebiyle, derhal müdahale edilmesi gereken bir husus olduğunun farkında olarak, daha teklif aşamasında iken yukarıda belirttiğimiz tarihlerde tepkimizi ortaya koyduk.
Bundan önce yürürlükte olan düzenleme yasaya uygun olarak yapılmış olsa da, yeni Bakanın girişimleri neticesinde, idari talimatname yasaya uygun olmayan şekilde yürürlüğe sokulmuş; ancak konu hakkında, Parti olarak hem Bakanlıkla hem de diğer kurum ve kuruluşlarla irtibat halinde olarak, yasaya uygun olacak şekilde gerekli değişikliklerin yapılması için çalışma ve temaslarımızı sürdürmekteyiz.
Yaklaşık 1 buçuk yıl önce konu hakkında yazılı olarak bilgilendirmede bulunduğumuz kurumlara, ayrıca konunun muhatabı olarak, bilfiil takipçi olacağımız bildirilmiştir.
Konuya ilişkin yazılı başvurularımızın özetlerini sizlerle paylaşmayı uygun görüyoruz.