Logo Loading

BİLDİRİ

Kosova Demokratik Türk Partisi Prizren Şubesi Yönetim Kurulu, 01.08.2006 tarihinde Prizren’de düzenlemiş olduğu toplantıda, Kosova Parlamentosu tarafından ikinci okumadan geçen Dil Yasası ile ilgili son gelişmeleri değerlendirmiştir.

Toplantıdan çıkan sonuçlar ise şöyle:

1.KDTP Prizren Şubesi, Kosova Türk Topluluğu’nun dil haklarıyla ilgili verdiği haklı mücadelede duyarlılık gösteren ve destek olan her kişi ve kuruluşa sonsuz teşekkürlerini sunmakta, bu zor ve meşakkatli yolda mücadelemizin güç kaynağı olan Kosova Türk halkına ise minnettarlığını duyurmaktadır. KDTP Prizren Şubesi, dil haklarıyla ilgili yerli ve uluslararası kuruluşlara sesimizi duyuran Genel Başkan Sayın Mahir Yağcılar’a ve KDTP milletvekillerine de tam destek olduğunu bildirmektedir.

2.KDTP Prizren Şubesi, sivil toplum temsilcileri, aydınlar ve konunun uzmanları ile Kosova Dil Yasası’yla ilgili genişletilmiş bir toplantı düzenleme ve son gelişmeleri gözden geçirme kararı almıştır.

3.KDTP Prizren Şubesi, Kosova hükümetinin ve Kosova Parlamentosu fonksiyonel komisyonunun Dil Yasası ile ilgili değişiklik önergelerine verdiği desteğe rağmen, Kosova Parlamentosu’nda Kosova Türklerinin dil haklarına zarar veren ve çıkarlarını zedeleyen bir sonucun çıkmasından büyük üzüntü duymaktadır. KDTP Prizren Şubesi, bu tür bir durumun Kosova Türk halkının Kosova kurumlarına olan güvenini sarstığı, Parlamento’nun önde gelen siyasi partilerinin bu tür bir tabloyu ortaya koymasının ise bağımsızlık yolunda ilerleyen Kosova’ya büyük zararlar getireceği sonucuna varmıştır.