Logo Loading

B İ L D İ R İ

KDTP Prizren Şubesi’nin 14.11. 2005 tarihli toplantısında, KDTP’nin medya ile ilişkiler konusu gündeme alındı.

KDTP Prizren Şubesi Yönetim Kurulu üyeleri, şimdiye kadar Kosova medyası ile ilişkileri ve özellikle Türkçe medya ile ilişkilerini tartıştı. Genel açıdan medya ile KDTP ilişkilerinde geçen yıllara kıyasen son dönemde ilerlemenin gözlendiği ve parti faaliyetlerine Arnavutça ve Boşnakça yayın basınında daha fazla yer verildiği değerlendirildi.

Türkçe medya söz konusu olunca, KDTP Prizren Şubesi Yönetim Kurulu üyeleri tartışmalarında, RTK çerçevesinde web sayfasının yayına geçmesini olumlu bir gelişme olarak değerlendirdi. Rtklive sayfasının yayına geçmesiyle KDTP ve toplum faaliyetlerinin daha geniş ve tarafsız yansıtıldığı değerlendirildi. RTK Kosova Televizyonu Türkçe yayınlarında, genelde KDTP ve KDTP Prizren Şubesi faaliyetlerinin yansımadığı değerlendirildi. KDTP Prizren Şubesi Yönetim Kurulu üyeleri, özellikle “Yeni Dönem “ medyasının çalışmalarıyla memnuniyetsizliğini bildirdi. Son dönemlerde “Yeni Dönem “ medyası, KDTP çalışmalarını kaynaktan bilgi almadan, yorumlayarak art niyetli yaklaşımla haber yaptığını değerlendirildi. KDTP Prizren Şubesi üyeleri, anlam veremedikleri bir sebeple, “Yeni Dönem “ medyasının KDTP’yi yıpratma politikasını ısrarla devam ettiğini, toplumda imajını zedelediğini, davranışın KDTP’ye olduğu gibi Türk toplumuna zarar verdiğini değerlendirdi. “Yeni Dönem “ medyası çalışanlarının işin sorumluluk boyutunun bilincine henüz erişemedikleri tereddüdü içinde olduklarını tespit eden KDTP Prizren Şubesi Yönetim Kurulu üyeleri, toplumun desteğinin verdiği sorumluktan hareket ederek olumsuz davranışlara sabırla ve iyimser bir beklentiyle yaklaşmıştır.

KDTP Prizren Şubesi’nin medya ile ilişkiler konusu gündeme alındığı toplantıda, medya ile sıkı işbirliği tercihi ilke olarak kabul edildi ve ileride ki dönemde KDTP Merkez Yönetim Kurulu toplantısında da konunun gündeme alınmasını kararlaştırdı.

15.11.05 Prizren
KDTP Prizren Şubesi Yönetim Kurulu