Logo Loading

Bildiri

Bildiri

04 Şubat 2007 y. Priştine’de yapılan KDTP MYK sıralı toplantısında Başkan Marti Ahtisaari’nin 02 Şubatta sunduğu Kosova Statü paket önerisi ele alındı.

Başkan Ahtisaari’nin sunduğu paket önerisi, asıl Kosova vatandaşlarına ait olduğu ve bir uzlaşma metni olduğu gibi Kosova’da daha iyi bir yaşam ortamının sağlanılması için olanak verdiği olarak belirtildi.

Bu paket önerisinin başarılı olması ve halk tarafından kabullenmesi için her şeyden önce çoğunluğun memnun olmasından sonra azınlıkta olan toplulukların memnun olmasıyla beraber öngörülen imkanlardan yararlanabileceği vurgulandı.

Bu paket önerisi Kosova için yeni ve tarihi bir sayfa açtığını ve Kosova’yı nihai statü yoluna götürmekte olduğu görülmektedir. Paket önerisinin bundan böyle Kosova’nın kendi yolunda kimseye bağlı olmadan gidebileceği sonucu çıkarıldı.

Ancak bu paket içerisinde Kosova geleceğiyle ilgili bazı belirsizliklerin ve ağır şartların var olduğu, Kosova vatandaşlarının tüm beklentilerini karşılamadığını, nihai statü ve geçici sürecin süresinin belirlenmediği göze çarpmaktadır. Diğer taraftan iktisadi kalkınma, yatırımlar ve sosyal refahın sağlanılabilmesi için yöntemler belirtilmemektedir. Kosova enstitüleri üzerine sorumluluk ve yükümlülükler ağır olunca, yetkiler yine sınırlı kalmaktadır. Ademi merkezcilik ve Kültür mirası hükümlerinin uygulanması için yüksek miktarda harcamaların olacağı belirtildi.

Toplulukların Anayasa hakları, siyasi örgütlerinde ve enstitülerde temsil edilme önerileri olumlu karşılandı. Ancak paket önerisinde tüm toplulukların eşitliğe tabi tutulmamaları hayal kırıklığına uğratmıştır. Paket önerisinde Kosova Meclisinde kabul edilen ve uygulamada olan eğitim, dil, ayrımcılığa karşı ve diğer pozitif düzenlemelere aykırı olan bazı hükümlerin bulunduğu dikkat çekmektedir. Diller bölümünde Türklerin yaşadığı belediyelerde Türk dilinin resmi kullanılması, anadilinde eğitim garantilerinin açık ve net bir biçimde belirtilmesi, kültür mirasın tüm topluluklara ait olduğu belirtilmesine ihtiyaç duyulduğu vurgulandı.

Son gelişmelere bağlı olarak Kosova’nın nihai Statü paketinin açılmasından sonra beklenen sürecin hızlandırılması arzusuyla birlikte Kosova’nın ve tüm toplulukların geleceği için önemli olan Anayasa, Seçim Kanunları ve Kosova sembollerini hazırlayacak olan Meclis ve Müzakere ekibinin kurduğu komisyonlara KDTP ve ortaklarının önereceği temsilcilerinin de katılması ve bu sürecin hassasiyeti yüzünden Topluluklar Danışma Kurulu dışında topluluk temsilcilerinin de görüşünün temin edilmesi istenildi.

Bu çerçevede KDTP üyelerinin ve temsilcilerinin Paket önerisini daha incelikli araştıracaklarını ve tüm toplumun düşüncelerini alacaklarını, her zaman olduğu gibi bu sürece de aktif ve yapıcı bir rolle katılacaklarını, Paket önerisi üzerine uyarıların zamanında Müzakere Ekibi ve UNOSEK temsilcilerine iletileceği kararı alındı

Priştine, 02 Şubat 2007 KDTP