Logo Loading

Bildiri

Bildiri

10 Aralık 2006 tarihinde Priştine’de düzenlenen KDTP MYK sıralı toplantısında Kosova’da ki son siyasi gelişmeler değerlendirildi; Vuçitırın şubesinin çalışmaları; Sağlık Bakanlığındaki gelişmeler ve diğer güncel konular ele alındı.

KDTP Genel Başkanı Mahir Yağcılar KDTP MYK-nun önceki toplantıdan bu güne kadar parti etkiniklerinden, Türkiye’ye yapılan ziyaret ve Kosova içindeki ziyaretler, görüşmeler ve siyasi gelişmeler hakkında bilgi verdi.

MYK bu dönem içerisinde KDTP temsilcilerinin etkiniklerini olumlu değerlendirdi.

Toplantıda LDK Başkanlığına dr. Fatmir Seydiunun seçilmesi selamlandı. Seydiu’nun Kosova’nın geleceği, Kosova’da demokrasinin yerleşmesi ve azınlık toplulukların entegrasyonu için katkısı büyük olan bir siyasetçi olduğu belirtildi ve kendisine KDTP adına en sıcak tebriklerin iletilmesi istendi. Her zaman olduğu gibi ileride de KDTP’nin işbirliği sürdürmeye ve yapıcı olmaya hazır olduğu vurgulandı. Kosova’nın demokratik bir toplum olma dönemden geçerken azınlık topluluklarının da bu dönemde birlik ve beraberliğin ayrılmaz bir parçası olarak görev üstelenmeye hazır olduğunu yakalamak gerekliliğinin yararlı olduğu vurgulandı.

Diğer taraftan son gelişmelere bağlı olarak ve Kosova Statü paketinin ertelenmeden açılmasıyla birlikte Kosova’nın geleceği ve tüm toplulukların geleceği için önemli olan Anayasa, Seçim Kanunları ve Kosova sembollerinin belirlenmesi çalışmalarına, KDTP’nin doğrudan Meclis ve Müzakere ekibinin kurduğu komisyonlara katılımının sağlanılması istendi, böylesi hasas konularda Topluluklar Danışma Kurulu aracılığıyla dolaylı temsil edilmeyi istenilmediği vurgulandı.

Toplantıda Dillerin Kullanımı Yasasına göre Mitroviça Belediyesinde Türk dilinin resmi kullanımda kabul edilmesi için yapılan girişimler desteklenirken, benzeri çalışmaların Gilan, Vuçitırın ve Priştine belediyerindem de devam edilmesi istenildi.

Toplantının çalışmaları değerlendirme bölümünde Yanova şubesinin kurulmasıyla ilgili çalışmalar hakkında bilgi verildi ve bu şube temsilcilerinin de MYK’na katılması tebrik edildi.

Vuçitirın şubesi ve başkanının çalışmaları görüşülürken bu konuda kapsamlı ve somut öneriler içerecek bir bir raporun hazırlanıp ilerideki bir toplantıda görüşülmesi için karar alındı.

Toplantının üçüncü gündem noktası Sağlıkta ki sorunlar ve Sağlık Bakanlığında ki çalışmalar ele alındı. Sağlık Bakanlığnda çalışan KDTP siyasi danışmanları çalışmaları ve durum tespiti yaptıktan sonra tartışmalara geçildi. Tartışmaların neticesinde Sağlık sektöründe durumun ciddi ve ağır olduğu, Sağlık Bakanlığına Kosova bütçesinden daha fazla bir payın ayrılması gerketiği, sağlık sektöründe ki çalışanların gelirlerinin artırılması, azınlıkta olan toplulukların yaşadıkları bölgelere daha fazla yatırımların sağlanılması gerektiği vurgulandı. Sağlık Bakanlığının tüm bu zorluklara rağmen daha başarılı olması için, Hükümet tarafından daha büyük desteğin sağlanılması, diğer taraftan Bakan ve siyasi danışmanların gelişmelerle ilgili daha aktif ve daha koordineli çalışması istendi. Gelecek toplantı için siyasi danışmanlar tarafından çalışmalarla ilgili geniş bir yazılı raporun sunulması istenildi.

Toplantıda ayrıca tüzük değişiklikleriyle ilgili bilgiler sunuldu ve şubelerin gelecek hafta içinde önerilerini sunup tüm malzemelerin Tüzük komisyonuna incelemeler için devredilmesini ve tüzük değişiklikleri taslağının bir ay içerisinde hazırlanması istenildi.

Gelecek toplantı için ayrıca şubelerin gelecek yıla ait bütçeyle ilgili önerilerin sunulması ve bu konunun gelecek toplantıda gündeme alınması kararlaştırıldı.

Toplantının sonunda yapılacak olan toplantılarda KDTP-nin diğer temsilcileri tarafından çalılşma raporu sunması ve eğitim konusunun daha geniş kapsamalı ve çok boyutlu ele alınması kararlaştırıldı.

Priştine,
10 Aralık 2006