Logo Loading

BİLDİRİ: KDTP MYK Toplantısı

KDTP Merkez Yönetim Kurulu’nun 30 Kasım 2008 tarihinde Priştine’de gerçekleştirdiği toplantıda güncel siyasi gelişmeler, şube çalışmaları, komisyonların kurulması ve diğer çeşitli konular görüşüldü.

Güncel gelişmelerden BM Güvenlik Konseyinde UNMIK’in yeniden yapılanmasıyla ilgili BM GK Başkanlık tutumunun değerlendirmesi yapıldı. Geniş kapsamlı tartışmalardan sonra KDTP, Kosova Cumhurbaşkanı ve Başbakanı tarafından sunulan 4 maddeli önerilerini desteklerken, Kosova enstitülerin EULEX misyonunun tüm Kosova’ya yerleşmesi ve tüm Kosova’ya yayılmasını olumlu karşılamaktadır. Kosova’nın bütünlüğünü koruyacağını ve garantileceğini inanarak, bu misyonun hem Kosova Anayasası hem de BM 1244 rezolyosununa göre hareket etmesi ileride zorluklara neden olabileceğinden, BM Başkanlık tutumunun çeşitli siyasi sonuçlara ve yorumlara açık olabileceğinden dolayı tutumla ilgili endişelerimizin varolduğu ifade edilmektedir.

Şube çalışmalarının takip edilmesi, Merkez ve şubeler arasında iletişimin, bilgilendirmenin ve işlevselliğin artırılması, bu çerçevede şubelerdeki tıkanıklığın giderilmesi, kadın ve gençlik kolların kurulması ve faaliyete geçirilmesi, gereken işlevsel konulu komisyonların kurulması istenildi. Bu çerçevede KDTP Priştine şubesinde ki üyelik sorunların aşılması için Genel Başkan başkanlığında 6 kişilik bir MYK heyetinin Priştine Yönetim Kuruluyla toplantının yapılması ve çözüm yollarının aranılması kararı alındı.

Toplantının devamında, Nüfus Sayımların önemi bir daha vurgulanırken, KDTP MYK tarafından her şubenin katılımıyla Merkez Sayım komisyonun kurulması istenildi. Sayımların önemli olması nedeniyle şubeler ve merkez arasında iletişim ve koordinasyonun kurulması açısından her şubenin dahil olması ve tüm halkımızın sayım süreci hakkında zamanında ve doğru bilgilendirilmesi için adı geçen komisyonun hemen çalışmalarına başlaması ve toplumumuzun tüm kapasite ve imkanlarını harekete geçirilmesi kararı alındı. Aynı şekilde eğitim ve yeni parti tüzüğünün yazılması için hafta içinde komisyonların kurulması ve çalışmalara başlanılması kararlaştırıldı.

Medyalarla ilişkiler önemli olduğundan dolayı gelecek toplantı için bu konunun ele alınması ve parti basın sözcüsünün tayin edilmesi talep edildi.

Toplantının gündeminin çeşitli noktasında, toplumumuz için önemli olan iş ilanları ve katılım, kadın ve gençlik kollarının projeleri, bayram ve diğer sosyal ve eğitim etkinlikler ele alındığı kamuoyuna bildirilir.

Saygılarımızla,

KDTP Merkez Yönetim Kurulu