Logo Loading

D U Y U R U

D U Y U R U
Kosova Yargı Konseyinin yeminli tercümanlık için açtığı belirli diller arası yazılı ve sözlü yeminli tercümanlık alımlarında sadece Arnavutça, Sırpça ve İngilizce dilleri için alımların yapıldığının tespiti üzerine, Parti olarak bu dillerin arasında Türkçe dilinde yeminli tercümanlara da yer verilmesi adına başvuruda bulunduk.
Başvurumuzda, Anayasal ve yasal olarak Türk toplumunun duyduğu ihtiyacın giderilmesinin yanında, ayrıca Türkçe dilinin yoğun olarak kullanılan bir dil olması sebebiyle genel anlamda da duyulan ihtiyaçların karşılanması adına Türkçe dili için de yeminli tercümanlık alımının yapılmasının doğru olacağını ifade ettik.
Kosova’da yaşayan Türk toplumunun katılımcı temsiliyetine hizmet etmesinin yanısıra, Kosova’nın devletler arası ilişkileri (hukuki, ekonomik, diplomatik alanlar) açısından da önemli bir ihtiyacın karşılaşabileceği bu girişim, kurumlarımızın demokratik yapılarının güçlenmesine de katkıları olacaktır.
Parti programımız gereği, toplumumuzun ihtiyaç ve menfaatlerini gözetmeye, devletimizin demokratikleşme sürecine katkı sunmaya, devletler arası ilişkilerimizde kurumsal aracılığımızı sunmaya devam ediyoruz.