Logo Loading

“Dil Yasası” Kosova Meclisi Komisyonunda aleni tartışıldı

Kosova Meclisi Aleni Hizmetler, Yerel İdari ile Medya Komisyonu, Kosovada dillerin kulanımına ait bir aleni tartışması düzenlendi. Tartışmalarda, Kosovalı Türk temsilcilerinin Yasa’da Türk dilinin, Türklerin yaşadığı yerleşim yerlerinde resmi kullanılmasının yer alması istemleri ortaya attıldı. Tartışmaya, KDTP adına KDTP Başkanı, Milletvekili Mahir Yağcılar, Topluluklar Bakanlığı adına Güner Ureya ve Sivil Toplum Kuruluşlar adına Raif Kırkul katıldı.

___________
Tartışmaları açan Komisyon Başkanı Nekibe Kelmendi, Kosova’da dillerin kulanımı yasa önerisinin benimsenmesi, ilk sırada demokratik bir süreç ve startalrın yerine getirilmesi için büyük önemden olduğu değerlendirmesini ortaya attı.Tartışmalara katılan Sivil Toplum Kuruluşlar adına katılan Raif Kırkul , Türk toplumu, Kosova’nın her yanlı kalkınması için toplumsal ve siyasi hayatta her yanlı katkısını verdiğini ancak , Dilleri konusunda yasa ve uygulamada karşılaştıkları sorunlar nedeniyle enerjilerini bu yöne harcama zorunda kaldığını hatırlattı. Tartışmasında Kırkul, “Dil Kanunu Taslağı”na KDTP ve Türk Miletvekillerinin uyarılarını Sivil Toplum Kuruluşları desteklediğini vurgularken taslakta Türk’lerin yaşadığı yerleşim yerlerinde Türkçe’nin de diğer dillerle resmi kullanımda olduğunun belirtilmesi gerektiğini düşünüyoruz, dedi. Tartışmalara katılan KDTP Genel Başkanı ve Milletvekili Mahir Yağcılar ise, Dillerin kullanımına ait Yasa, Kosova ve Kosova’da yaşayan topluluklar için en önemli yasalardan biri olduğu belirterek şu konuşma ve önerileri ortaya attı:

Dillerin kullanımına ait Yasa, Kosova ve Kosova’da yaşayan topluluklar için en önemli yasalardan biridir. Kosova’da gerçek anlamda çokulusluluk sadece bütün toplulukların kendi benliklerinin korunmasıyla garanti altına alınabilir. Benlik ise, dil haklarının savunulmasıyla en iyi şekilde korunabilir.

Türk topluluğu, bu soruna özel önem ve dikkat sarfetmektedir, çünkü sadece dil hakkının korunmasıyla, topluluğun benliği ve değerlerinin korunabileceğini düşünmektedir.

Türk topluluğu, toplumun bütün yaşam alanlarına entegre olmuştur. Arnavut topluluğu ile güçlü aile bağlarına sahiptir, aynıca Kosova statüsünün çözümlenmesi yanı sıra Türk topluluğu ve Türk dilinin de statüsünün belirlenmesiyle ilgilenmektedir.

Türk dili, 1989 yılına kadar Kosova’da üçüncü resmi dil olarak kabul edilmiş durumdaydı. Bu statüsü, kazanılmış bir hak olarak biliyoruz. Kaçanik Anayasası ile de Türk dilinin, Türklerin yaşadığı belediyelerde resmi dil olarak öngörüldüğünü de eklemek istiyorum. Öyle ki, bu seviyenin gelecekte de korunması gerektiğini düşünüyoruz. Konuyla ilgili Başbakanın da desteğini almış olduğumuzu vurgulamak istiyorum.

Hukuk Danışmanının Dairesi tarafından sunulan uyarıları tamamıyla destekliyoruz ve komisyon tarafından da bunun kabul edilmesini arzuluyoruz, daha doğrusu Yasanın daha iyi anlaşılması ve etkili olabilmesi amacıyla şu ek değiştirgeleri öneriyoruz:

KDTP TARAFINDAN SUNULAN DEĞİŞTİRGELER

Madde 1. şöyle tanımlanmalı: “ Bu Yasaya göre, kamu görev ile hizmetleri yerine getiren Kosova enstitüleri ve diğer örgüt ile şirketlerde, Arnavut, Sırp, Boşnak ve Türk dilinin kullanımı ile statüsü sağlanmalıdır”.

Madde 1. şöyle tanımlanmalı: “ Kosovanın resmi dilleri olarak Arnavut ile Sırp dilinin eşit haklı statüsü, Kosovanın tüm enstitülerinde bu iki dilin kullanımıyla ilgili eşit hakkın tanınması ve aynı zama Türkler ile Boşnakların yaşadıkları yerlerde Türk ve Boşnak dilinin hakeşitliliği”.

Madde 5.6, noktadan sonra şöyle devam etmeli: “ resmi dillere kıyasla, diğer toplulukların da yaşadığı yerlerde altyazılar ile resmi adların belediyedeki resmi dillerde de yazılması gereklidir”.

Madde 7 silinmeli ya da sadece Ombudspersonla sınırlırılmamalı, daha doğrusu genel olmalıdır.

Madde 8, Resmi dil kelimesinin yer aldığı tüm alt noktalarda, “Belediyedeki Resmi dil” kelimesi de ilave edilmelidir.

30. maddede, “resmi dil” kelimesinden sonra, “belediyedeki resmi dil” de yer almalıdır.