Logo Loading

Genel Başkanımız ve Bölgesel Kalkınma Bakanımız Fikrim Damka ‘nın yeni yıl kutlama mesajı

Genel Başkanımız ve Bölgesel Kalkınma Bakanımız Fikrim Damka ‘nın yeni yıl kutlama mesajı
Aziz milletimiz, kıymetli Vatandaşlar;
Üzüntü ve sevinçleriyle bir yılı daha geride bırakıyoruz. 2022’nin son saatlerini tamamlarken, 2023 yılının en başta ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve barış getirmesini temenni ediyorum.
Sevgili halkım, Değerli Partililer;
2022 yılı ülkemiz ve toplumumuz için sürekli dinamik süreçler içerisinde, önemli değişimlerin ve atılımların yaşandığı, ekonomik alanda iyileşmenin, uluslararası arenada söz hakkının ve ağırlığının daha güçlü bir şekilde hissedildiği bir yıl olarak geride bırakıyoruz. Zorlu ve meşakatli dönemlerden geçtiğimiz 2022 yılı içerisinde, hem hükümet düzeyinde hem de parti içerisinde önemli atılımlar yapmayı ve istikrarlı bir duruş sergileyerek vaad ettiğimiz politikaları gerçekleştirmeyi başardık.
Parti olarak temsil ettiğimiz değerlerin toplumun ve ülkemiz adına daha çok çalışmayla daha entegre bir şekilde ilerleyeceğine inanıyoruz. Ülkemizin, milletimizin ve Türk toplumunun bu hedeflere emin adımlarla yürümesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz.
İster bakanlık düzeyinde, isterse hükümet içerisinde yakaladığımız başarı ve istikrar kamuoyu tarafından takdir edilmiş, üstlenmiş olduğumuz bu kritik görevleri ciddi bir sorumluluk bilinciyle sürdürmekteyiz. Önümüzde Avrupa Birliği ve NATO gibi büyük hedeflerimiz var. Bu doğrultuda merkezi düzeyde her türlü çalışma içerisinde yer aldık, yapıcı ve çalışkan kimliğimizle ilerleme kaydedilmesi için var gücünüzle olayların ve gelişmelerin içerisinde yer aldık.
Herbiri ülkemizin kalkınmasına, modernleşmesine ve gelişmesine büyük katkı sunacak tüm projeleri merkezi düzeyde yaptığımız çalışmalarla desteklemeyi başardık. Kalkınmanın yerelde başlayıp, merkeze ve hatta bölgesel bir noktaya taşınacağına olan inancımız tamdır.
Her zaman yapıcı bir tutumla, barışı, sağduyuyu çağıran bir hassasiyet içerisinde politikalarımızı yürüttük. Yıllardır süren ve son dönemlerde tekrar çeşitli olaylarla gündeme gelen Kosova-Sırbistan arasındaki gerginlikte, geçmişte olduğu gibi bugün de barışçıl, adil ve hükümetimizle birlikte uyum içerisinde adımlar atmayı sürdürdük.
2022 yılını Partimiz adına yürüttüğümüz çok sayıda proje ve çalışmanın içerisinde 2023 yılına taşıyoruz. 2023 yılına en başta parti kurumsal kimliğinin güçlenmesinden, parti içerisinde yürütme ve çeşitli kademelere kadar yapılacak revizyonların mirasçısı olacaktır.
Bu yıl içerisinde eğitimden sanata, kültüren spora birçok alanda halkımızla iç içe istişare ederek yol aldık ve halkımızın talepleri ve beklentileri doğrultusunda birçok başarıya imza attık. Önce eğitim diyerek bu alanda ciddi çalışmalar yaparak, insan yaşamının en önemli ilişki ağlarından eğitim ve toplum ilişkisini geliştirmeyi hedefledik. Tüm eğitim düzeylerinde sunulan katkılar ve yapılan yatırımların, gelecekte toplumumuza çok büyük değerler katacağına inanarak çalışmalarımızı sürdürdük.
Kültür derneklerimiz, sanatsal faaliyetlerimiz, festivallar, spor müsabakaları, ödüller, gençlerimizin sayısız başarısı, bu yılın hafızalardan silinmeyecek gurur tablolarını yaşamamıza ve geleceğe daha umutla bakmamıza vesile oldu.
Ekonomik olarak zorlu bir yılın ardından esnafımız ve iş adamlarımızla yakından ilgilenerek, makro ve mikro işletmelerin geliştirilmesi ve kapasitelerinin arttırılmasını destekleyerek, refah düzeyini olumlu oranda yükseltmeye katkı sağlayarak, istihdam artışını sağlamaya çalıştık.
Halkımızla iç içe, halkımızın yegane ve köklü Partisi, #KosovaDemokratikTürkPartisi ile 2023 yılında birçok yeniliğe ve birçok gelişmeye imza atmayı hedefliyoruz.
Partimizin yeni kurumsal kimliğe, işlevsel Parti binası ve yeni tüzüğe sahip olmasıyla artık çok daha kurumsal ve profesyonel düzeyde çalışmalar yürütülecek, adil, tarafsız ve şeffaf bir yönetim anlayışı ile yeni yapılacak olan parti içi seçimlerinde çoğulcu ve katılımcı temsiliyeti tesis ederek, açılımcı ve fikri hür bir ortam yaratarak, yeniden bir dirilişle siyasi sahnede yer alacağız.
Tek Türk Belediyemiz olan Mamuşa Belediyesi ‘ne yatırımlarımızı sürdürecek, gelişmesi ve kalkınması için desteklerimizi devam ettireceğiz.
Nufüs sayımlarında üzerimize düşen sorumluluk bilinciyle hareket edip, Kosova Türkleri’nin daha çok söz sahibi olabilmesi ve sayımızın daha yüksek bir oranada çıkması için etkili politikalar ve çalışmalar yürüteceğiz.
Bu yıl gerçekleşecek olan nufüs sayımları, yarınlarımızı ve geleceğimizi şekillendirecektir.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi
“Bilelim ki, milli benliğini bilmeyen milletler başka milletlerin avıdır.”
Her ülke kendi durumunu sosyal, ekonomik ve siyasal yönden tespit etmek için sayım yapar ancak Kosova Türkleri’nin kaderini belirleyecek nufüs sayım neticeleri, varlığımızın, kültür ve tarihi mirasımızın, dilimizin, bayrağımızın korunması ve yaşatılması açısından çok büyük önem taşımaktadır.
Bu duygu ve düşüncelerle daha nice başarılara, kutlamalara ve gurur duyacağımız gelişmelere şahit olacağımız, sağlıklı, mutlu ve bir o kadar da huzurlu yıllar dilerim.