Logo Loading

Holkeri KDTP Genel Başkanı M. Yağcılarla görüştü

13 Şubat Cuma günü UNMIK Yöneticisi Harri Holkeri Kosova liderleriyle bir araya geldi. UNMIK Merkezinde gerçekleşen görüşmede Holkeri, Kosova liderleriyle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde sunmuş olduğu son raporu, diyalog ve startlar konusunu görüştü.

Görüşmede KDTP Genel Başkanı Milletvekili Mahir Yağcılar da yer aldı

Holkeri’nin New York’ta Kosova’da sağlanan ilerlemelerden, startlar ve diyalog konusunda ne gibi gelişmelerin yaşığı hakkında bilgi sunduğunu kaydeden Başkan Yağcılar, liderlerin Holkeri’nin BM Güvenlik konseyinde yaptığı konuşmayı memnun edici olarak karşıladıklarını bildirdi. Başkan Yağcılar, Kosova’lı siyasilerin bundan böyle bazı konularda Holkeri’nin, BM Güvenlik Konseyinde daha inırıcı ve güçlü olmasını, Kosova sorunları hakkında da daha fazla bilgi aktarmasını istediklerini anlattı. Liderlerin, özelleştirmenin bir an önce gerçekleşmesi, startların somutlaştırılması için plan ve programların bir an önce hazırlanması yönünde Holkeri’ye talepte bulunduklarını kaydeden Başkan Yağcılar, liderlerin BM Güvenlik Konseyi toplantılarda Kosova’lı temsilcilerin de yer almasını istediklerini vurguladı.

“Holkeri’ye teşekkür ettik”

“Holkeri’nin bizleri de böyle bir biçimde, bu bilgilendirici toplantılara davet ettiği için teşekkürlerimizi sunduk. Önceki UNMIK şeflerinde böyle bir geleneğin olmadığını söyledik. Kendisine bu daveti için teşekkür ettik ve bunun devam etmesini istedik” diyen Yağcılar; görüşleri olarak Holkeri’ye, Kosova startlarının Kosova için ne derece önemli olduğunu, bunun aynı zama Kosova Türkleri için de önem taşıdığını bir daha vurguladıklarını ifade etti.

“Türkçe belki Arnavutça ve Sırpça diliyle eşit seviyede olamaz”

Holkeri’den Türk dili konumunun enstitü biçiminde yani Kosova enstitülerinde yerinin belirlenmesi için somut adımların atılmasını istediklerini belirten Başkan Yağcılar, “Dedik ki, evet Türk dili de bir dil olarak Kosova’da var olmaktadır. Belki Arnavutça ve Sırpça diliyle eşit seviyede olamaz. Ama onun konumunu merkez seviyede veya enstitü biçiminde o seviyeye çıkmasını istiyoruz.”

Diğer güncel konular da ele alındı

Kosova’da büyük bir işsizliğinin var olduğunu, bu işsizliğin giderilmesi için hem özelleştirmenin, hem de bazı projelerin gerçekleştirilmesi gerektiğini Holkeri’ye ifade ettiklerini söyleyen Başkan Yağcılar, buna bağlı olarak Kosova’nın nihai statüsünün belirlenmesinde Kosova startlarının gerçekleştirilmesinin önemli olduğu için buna bir an önce geçilmesi gerektiğini açıkladı. Startların gerçekleştirilmesi konusunda Türklerin de kendi yerini alması için bu sürece katılması istediklerini ifade eden Yağcılar, Sağlık Bakanı Resmiye Mumcu’nun yer aldığı komisyondan mada bunun Türkler açısından genişletilmesi talebinde bulunduklarını sözlerine ekledi.

Diyalog konusunda desteğimizi sunduk

“Aynı zama diyalog konusunda da desteğimizi sunduk. Her zaman yapıcı katkılarımızı sunacağımızı ifade ettik” diyen Başkan Yağcılar, Holkeri’ye KDTP tarafından gönderilen mektuplar konusundaki görüşlerini istediklerini belirtti. Yağcılar, Holkeri’nin en kısa zaman içerisinde görüşlerini yazılı bir biçimde vereceklerini ifade etti. Startların Kosova gibi Kosova Türkleri için de çok önemli olduğunu altını çizen Yağcılar, Holkeri’ye startların Kosova’nın nihai statüsüne büyük etkisi olacağını vurguladıklarını bildirdi. Startların gerçekleşmesi sürecinde Kosova Türkleri açısından ilerlemelerin kaydedileceğine inıklarını belirten Başkan Yağcılar, “Biz bunun için tüm çabamızı sarf edeceğiz. İlerlemeleri elde etmeye başaracağız” dedi.

Arnavut liderler: “Diyalog sırasında Kosova’nın görüşeceği taraf Sırp Koordinasyon Merkezi olmamalıdır” dedi

Söz konusu görüşmede yer alan LDK, PDK ve AAK’lı liderler, Holkeri’ye Priştine-Belgrat diyalogu konusunda tam destek veririken, diyalog sırasında Kosova’nın görüşeceği tarafın Sırp Koordinasyon Merkezi’nin olmaması gerektiğini de vurguladılar. Arnavut liderler, Kosova’lı Sırpların bu görüşmelerde karşı tarafta değil Kosova gurubuyla birlikte olmaları için teklifte bulunurken, startların ve diyalogun başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi için Kosova hükümetinin iyi bir şekilde angaje olması gerektiğini ileri sürdüler. Kimi liderler, hükümetin bu kapasiteyle iyi bir diyalog geliştiremeyeceğine dikkat çekti.

Diğer yan Sırp temsilciler, Sırp tarafının diyaloga katılmaya hazır olduğunu bildirdiler. Sırp liderler, ayrıca “Dönüş” Koalisyonu temsilcilerinin startlar için çalışma guruplarında yer almaktan yana olduklarını, fakat bunun yabancı yetkililerin Sırpların istemlerine ne cevap vereceğine bağlı olduğunu kaydettiler.

Priştine’de devam edilmesi beklenen her iki taraf arasındaki diyalogun tarihi hakkında henüz hiçbir açıklama yapılmadı.