Logo Loading

KDTP Genel Başkanı Mahir Yağcılar’ın BMGSÖT UNMIK şefi Soren Jessen-Petersene gelişmelerle ilgili, gönderdiği mektubun içeriği

Sayın Bay Petersen,

En başta gönderdiğiniz 18, 20 ve 22 Ağustos tarihli mektuplarınızı aldığımızı bildirmek istiyorum. Yakın ilginiz ve duyarlılığınız için öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Değindiğiniz her üç konunun önemi ve ağırlığı büyüktür ve bizim için çok değerlidir.

18 Ağustos tarihli mektubunuzda , 18 Temmuzda gerçekleştirdiğimiz ortaklaşa toplantıyla ilgili ek ve önemli açıklamalar vermektesiniz. Bu gibi toplantıların daha sık ve devamlı yapılması bizim gibi toplumlar için çok yararlı olabileceğine inancını paylaştığınıza eminim. Kosova’yı ve Kosova halkını önemli gelişmeler ve kararalar beklemektedir. Bu gelişmelerin ve kararların bir parçası bizlerin de olması en doğal bir hakkımızdır. Politik Forum, Statü görüşmeler grupları ve diğer gruplarda da yer almamız hem bizim hem de Kosova’nın geleceği için önemli olacaktır.

Türk toplumu adına, Dil yasasıyla ilgili gönderdiğiniz notlar ve mektup için ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Kosova Türk Toplumu her zaman demokrasi, kanunların uygulanması ve uzlaşmadan yanadır. Kosova Türk toplumu dil konusunda hassas ve ısrarcıdır. Gönderdiğiniz notların çoğu verdiğimiz uyarılarla benzerdir ve verdiğiniz uyarıları tamamen desteklemekteyiz. Hukuk büronuzun gönderdiği notlara ek olarak şu hususların da kanunda yer almasını ve sizlerinde desteklemesini bekliyoruz. Arnavut ve Sırp dili dışında Türklerin yaşadığı belediyelerde Türk dilinin de resmi olduğu belirtilmesi, Belediyelerde ki Merkezi enstitülerin ek organlarında Belediyede olan resmi dillerinin eşit kullanma hakkı ve Eğitim bölümünde net olarak Türk ve Boşnak dilinde eğitim hakkının olduğu belirtilmesi gerekir. Kosova’da Arnavut ve Sırp dilinin dışında diğer dillerin de resmi kullanımda ve Belediyedeler de ki resmi statüsü kazanması için bu dillerin Kanunda net olarak belirtilmesi gerekir. Bundan dolayı verdiğiniz önerilerle beraber bu ek önerilerimiz kabul edilmesi, kanununu zenginleştirip kullanımda ki eksiklikleri de giderecektir. Bu düzenlemelerle Türk toplumunun da beklentileri ve önceki kazanılmış hakları savunulmuş olacaktır.

Bu görüşlerimizi destekleyen, UNMIK eski şefi B. KOUCHNER’in Türk toplumuna gönderdiği mektubun ve 1977 dil Kanunun ( ki bu kanun şu a da Kosova’da geçerli kanundur) kopyalarını ekte iletmekteyim. Diğer taraftan, Kosova’da şu a Türkler dışında tüm diğer toplumlardan 200.000 kadar Türkçe konuşan şahıslar bulunmaktadır ve Türkçe, her zaman şehirlerde yaşayan çeşitli halkların ortak dili ve değeridir. Bu da Kosova’nın ayrı bir kültür mirasıdır. Dil, eğitim ve kültürümüzü korumak çabalarıyla beraber bu önerilerimizin kabul edilmesinde ısrarlı olacağımızı ve bunları geliştirmede her demokrasi yolu kullanacağımıza bir daha hatırlatmak istiyorum.

ISSR Concept konusunda bizleri de gruplara kattığınızdan dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. Bu gibi olumlu örnekler diğer toplumlara moral ve destek demektir, bu kararınızı selamlarken 6+ Meclis grubu adına ISSR çalışma grubuna benim katılacağım kararını bildiriyorum (aynı konuyu elektronik postayla daha önce sn.Jarred Rigg’e bildirmiştim).

Bir daha cesaretli girişimciliğinizi ve başarılı çalışmalarınızı tebrik ederken saygılarımı sunarım

En iyi dileklerle.

KDTP Genel Başkanı
Mahir Yağcılar
Kosova Milletvekili
Ve 6+ Meclis Grubu şefi