Logo Loading

KDTP Genel Baskani ve Milletvekili Mahir Yagcilar`in Mitrovica`da ki durumla ilgili konusma

KDTP Genel Baskani ve Milletvekili Mahir Yagcilar`in Mitrovica`da ki durumla ilgili konusma

Mitroviça ile ilgili tartışma

Sayın Meclis Başkan vekili, sayın bakanlar ve değerli milletvekilleri

6+ Parlamenter Grubu, Mitroviça kentinin kuzey semtlerinde toplu konutların kaçak inşaatının engellenmesi ile ilgili tartışmayı desteklemektedir.

Dolayısıyla Mitroviça sorunu, Kosova’nın en ciddi sorularından birini oluşturmaktadır. Bu sorunun halledilmesi hepimizin temel amacı olmalıdır. Tüm vatandaşlara normal ve güvenli bir yaşamın sağlanması şarttır. Maalesef son zamanlarda kuzey Mitroviça’nın Boşnak mahalesinde yaşayan Türk ve Boşnak topluluğuna mensup vatandaşlara karşı da tahrik ve baskı olayları sıklaşmıştır. Genelde göçe yönelik baskılar, tehditler ve diğer rahatsız edici olaylar yaşanmaktadır. Bu durum karşısında ister topluluk olarak ister de parti düzeyinde UNMİK, AGİT, KPH ve KFOR’ a mektup göndererek sesimizi duyurduk. Kaçak toplu konut inşaatı, nüfus strüktürünün değiştirilmesi ve bütün vatandaşların güvensizliğine yönelik belirgin bir sorun olduğundan dolayı tedbirlerin alınması gerekir.

Bundan dolayı bütün tarafları, yasa dışı girişimler ve kaçak konut inşaatından caymalarını ve aynı zamanda daha toleranslı bir tavır takınarak, vatandaşlar arasında güvensizliğe neden olabilecek her çeşit baskılardan uzak durmaları çağrısında bulunuyoruz.

Yetkili Bakanlık, yasalara aykırı olan kaçak inşaatların önlenmesine yönelik incelikli bir rapor ve önlemlerden oluşan bir önerge hazırlamasını istiyoruz.

Prensipte önerici tarafından sunulan sonuçları destekliyoruz, ancak, bugünkü tarışmalardan çıkan yapıcı önerilerin de nihai raporla kapsanması gerektiğini düşünüyoruz.

İlginize teşekkürler.