Logo Loading

KDTP MERKEZ YÖNETIM KURULU TOPLANTI BİLDİRİSİ

KDTP Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı KDTP G.Başkanı Mahir Yağcılar tarafından 18.01.04 tarihinde yürütülmüştür. Toplantı KDTP Gilan şubesi ofisinde tutulmuştur. Toplantıya 21 MYK üyesinden 18i katılmıştır. Toplantıya ayrıca Sağlık Bakanı Dr. Resmiye Mumcu ve danışmanları ve Gilan Şubesi Yönetim Kurulu üyeleri katılmışlardır. 3,5 saatlik süren toplantının gündemine : 2003 yılı çalışma raporu ve Finansı Raporu, Secimler ve parti çalışmaları, Kosova için Startlar, Eğitim Kontenjanları ve Çeşitli alınan konuların ardından KDTP MYK şu karar ve tutumları belirlemiştir.

-2003 yılı için varolan 32.118,75 Euro Finansı rapor kabul edilmiştir ve maddi olanakların gereksinmelere göre kullanıldığı tespit edilmiştir.

-2003 yılı KDTP için siyasi ve kurumlaşma açısından bir toparlanma yılı olarak başarılı bir yıl olduğu, kabul edilmiştir.

-Kosova Sağlık Bakanlığı, Kosova Meclis Başkan Vekili, Prizren Belediyesi koalisyonu, Kosova Meclisi ve Belediyelerdeki önemli komisyonlarda yer almamız bu başarının altyapısı oluşturduğunu, belirtilmiştir..

– Genel Başkan, Bakan, Milletvekilleri, Belediye ve diğer parti temsilcilerinin önemli ziyaret ve toplantılara katılmaları, KDTP siyasi olayların içinde ve yakın takipçisi olduğunu belirtmektedir.

-Kosova Meclisi ve Prizren Belediyesinde Türk dilinin kullanılmasında ilerlemeler tespit edilmiştir ve bu konuda mücadelenin devam etmesi gerekliliği vurgulanmıştır.

-Prizren’de Eğitim fakültesinin açılması, ilk ve orta okullarda yeni sınıfların açılması, kitaplar için konkurların açılması ve müfredatın hazırlanması, eğitimde de ilerlemelerin gerçekleştiğini göstermektedir.

-Her şehirde parti ofislerin açılması ve ofislerin aktif çalışmaya başlaması, Partinin yarı profesyonel haline gitme olanaklarını sağlamaktadır.

-Finansı açıdan Kosova Meclisinden belli kaynağın sağlanılması ve amaçlı kullanılması, Partinin ayrıca siyasi otoriteye sahip olmasını sağlamaktadır.

-Her şube 2004 yılı için 1 şubata kadar çalışma programını ve bütçe taslağını Merkeze iletmesi, kararlaştırılmıştır.

-Tüzüğe ve Siyasi partiler Yönetmenliğine bağlı olarak Parti içi seçim hazırlıkları ve seçimlerin gerçekleşmesi için kararı alınmıştır.

-Parti seçimlerini takip edecek komisyonun kurulması ve yöntemlerin belirtilmesi ve raporların sunulması kararlaştırılmıştır.

-Parlamento seçimleri orantılı, tek seçim merkezli, kapalı listeler ve ayrılmış salyeler sistemiyle yapılması için destek verilmesi kararlaştırılmıştır.

-Parti çalışmalarının kamuoyuna ve halka daha iyi iletmek amacıyla Basın komisyonunu kurulması, profesyonel Basın sözcüsünün atanması , web sitenin güncelleştirilmesi ve bültenin çıkarılması, kararlaştırılmıştır.

-Kosova için Startlar dokümanının genellikle kabul edilebilecek bir dokuman olduğunu, devamlı takip edilmesi, önerilerin verilmesi ve Türk dili konusunun devamlı vurgulanması, kabul edilmiştir.

-Partiler arası ilişkilerin düzeldiği ve günden güne işbirliğin artırıldığı tespit edilmiştir.

– Eğitim Kontenjanlarının artırılması ve 7 yüksek lisans , 3 doktora, 65 lisans kontenjanın sınavla ve 25 ön lisans ( yüksek okul) için, 25 kontenjanın seçimle ve bölgelere göre tayin edilmesi, kararı alınmıştır.

-Arnavut ve Boşnak kontenjanın devam edilmesi ve seçme konusunda KDTP temsilcilerine daha fazla yetkilerin verilmesi istemi kabul edilmiştir.

-NDI ile işbirliğin devam edilmesi, kararlaştırılmıştır.

-Recak köyüne ziyaretin gerçekleşmesi ve şehitler için çelengin götürülmesi, kararlaştırılmıştır.

Yapıcı ve olumlu tartışmalardan sonra gelecek toplantının Mamuşada tutulması ayrıca kararlaştırılmıştır.

Gilan, 18.01.2004