Logo Loading

KDTP Merkez Yönetim Kurulu’nun Genişletilmiş Toplantısı

KDTP Merkez Yönetim Kurulu’nun genişletilmiş toplantısı 05 Şubat 2006 da yapıldı. Öğlen sularında başlayan toplantı, dört buçuk saat sürdü. Toplantıya Merkezi Kurul Yöneticileri dışında; Türk Dernek Başkanlar ve Temsilcileri, Aydınlar ve Hukukçular katıldı.Gerçekleştirilen toplantıda gündem maddeleri olarak: “Kosova’nın gelecekle ilgili platformu, KDTP Milletvekilleri ve Dil yasasıyla ilgili sunduğu ammanların bildirilmesi” konuları ele alındı.

Toplantıda Genel Başkan Sn. Mahir Yağcılar; Platformun hazırlanmasında atılan adımları, yapılan çalışma ve görüşmeleri anlattı. Ayrıca Kosova’nın hangi yönde ilerlediğinden, Uluslar arası faktörlerde ne gibi çalışmaların yapıldığı, siyasi temsilcilerin günümüze kadar neleri gerçekleştirdiklerini bildirdikten sonra; katılımcılara önerilen Platformu açık tartışmaya sundu. Açık tartışmada içerik olarak Türk Topluluğunun çoğu isteklerinin kapsığı ortaya çıktı. Kosova Türk Toplum Temsilcilerinin bazı ek önerileriyle beraber, platform son şeklini aldı. En kısa zama da platform maddeleri basına açıklanacaktır.

Temas grubunun temel prensibine dayanarak, Kosova’nın 1999 yılından önceki döneme dönemeyeceği, başka devletlere bağlı kalmayacağı,Kosova sınırlarının değişmeyeceği ilkesiyle hareket ederek;Türk Topluluğunun Kosova da demokratik,çok etnik,çok dilli ve bağımsız bir devlet yapısına kavuşturulması uygun görüldü. Bu yapıda Türk Toplumunun Konumunun belirlenmesi; dolayısıyla Türk Dili ve Yazısının, Türkçe Eğitimin, Türk kültürünün tanınıp güven altına alınması istenildi. Bu istekler hem Kosova hem de Türk topluluğu açısından, amaca ulaşılabilmesi için müzakere ekibine Türk Topluluğu Temsilcilerinden birinin yer almasıyla sağlanılabileceği görüşüne varıldı.

Kosova Türk Topluluğu için Dil yasası ve Türk Dili statüsünün belirlenmesinin en önemli unsur olduğu bir daha vurgulı. Toplantıda: Kosova Türk Topluluğu için Dil yasası ve Türk dili konumunun belirlenmesinin en önemli unsur olduğu bir daha vurgulı.

Toplantının devamında: Kosova da dillerin kullanımıyla ilgili yasa ele alındı. Kosova Türk Topluluğu için Türk Dili konumunun en önemli unsur olduğu bir daha vurgulanırken kanun tasarısının içeriği de incelendi. Yapılan bir çok toplantıda ki gibi Genişletilmiş toplantıda da aynı konu tekrar tartışmaya sunuldu. Kanun tasarısına göre: Dillerin kullanımı belli yüzdeliklere göre belirlendiği ve bu yüzdeliklerin Türk Topluluğuna uygun olmadığı vurgulı. KDTP Milletvekillerinin sunduğu amamanların özünde bu yüzdeliklerin kaldırılması yer alıyor. Ayrıca önceden olduğu gibi Türklerin yaşadığı Belediyelerde Dilimizin resmileşmesi istenildi. Toplantıda KDTP Milletvekilleri tarafından bu ammlar desteklenirken Millet vekillerinin gereken yasayla ilgili siyasi anlaşma ve girişimleri yapmaları için yetki verildi. Yasayla ilgili son karaların alınmasında Türkçe’nin resmileşmesinin kabulü istenildi.

Merkez Yönetim Kurulu Üyeleriyle devam eden toplantıda: Prof. Dr. Fatmir Seydiu’nun Başkan adaylığı konuşularak ve desteklenerek basına açıklanması kararı alındı. Ayrıca Kosova’nın geleceğiyle ilgili kurulan uzman ekiplerine KDTP şubeleri tarafından belli gruplar için aday önerileri istenildi.

Son olarak da: Denetim Kurulu tarafından gelecek Merkez Yönetim Kurulu toplantısına finans raporunun sunulması istenildi. Buna bağlı KDTP’nin 2005 yılının çalışma ve finans raporunun görüşülmesi için olanak sağlanılması isteminde bulunuldu.