Logo Loading

KDTP MYK AÇIKLAMASI

KDTP MYK AÇIKLAMASI

Sn. Cemil Luma’nın 8 Kasım 2007 tarihli “Yeni Dönem” gazetesine verdiği ifadenin bazı bölümleri maksatlı olduğundan ve gerçekleri yansıtmadığından dolayı, KDTP MYK kamooyununa şu açıklamaları vermeye uygun görmektedir:

1. “ Partiden hiçbir davetiye gelmedi madem ki partiden hiçbir davetiye gelmedi ben de bağımsız adaylığımı kaydettim” sözleri gerçeği yansıtmamaktadır.

KDTP 25 Ağustos 2007 tarihinde Prizren’de tüm dernek başkanları ve temsilcileriyle adaylıklar konusunda genişletilmiş toplantı gerçekleştirmiştir. Bu toplantı ve yapılan davetler neticesinde, Öğretmenler Derneği Müfera Şinik ve Güler Lika’yı aday olarak önermiştir, MESK derneği Cengiz Çesko’yu, ESNAF derneğide bizaat Cemil Luma’nın imzasıyla (Ek 1) Nadi Taç ve Halil Lika’yı önermiştir. Parti, zamanında önerilen tüm adayları kabul etmiş, adaylıkları herkese açık tutmuştur ve seçim çalışmalarına tüm adayları katmıştır.

Ek 1.

2. “Partide tavizcilik politikalardan dolayı bir bakanlık elden gitti temsilcilerin eksikliği, belediyede ki davranışlar, dil konusunda geri adımlar bunlar ortaya çıkınca mutlaka bir girişim yapmak zorundaydık” sözleri yine konuyu dağıtmak ve partiye saldırmak demektir.

KDTP hükümette iki bakan yardımcısı ve 4 siyasi danışmanla temsil edilmektedir. Anayasa Komisyonu, Merkez Seçim Komisyonu, Merkez Sayım Komisyonu, Merkez Dil Komisyonu, Tarihi Mirası Komisyonu vs. temsil edilmektedir. Parlamentoda 6 komisyonda ve çeşitli diğer çalışma gruplarında yer almaktadır. Elbette ki her zaman daha fazla temsil istemeliyiz.

Dil konusunda her seferinde ve zamanında, prosedürlere uygun davranılmış ve önergeler sunulmuştur, gerekeninde karşı gelip toplantılar bile terk edilmiştir. Bu gibi çalışmalar sayesinde Türk dili bugün Ahtisari evrağında yer almaktadır, yeni Kosova Anayasasında da yer alacaktır.

Belediyede ki davranışlara gelince, belediyede ki temsicilerimiz 2000-2002 yılları arasında yapılan hataları düzeltmeye ve hep yeni bir şeyler yapmaya çalışmıştır. Bilindiği gibi 2000-2002 yılları arasında Prizren belediyesi Tüzüğü kabul edilmiştir, Prizren Logosu ve Belediye vergileri kabul edilmiştir. Andığımız olaylarda, Belediye meclis üyesi olan Cemil Luma ne öneri vermiş ne de tarafından Belediye Meclisinde alınan kararlara karşı tavır konulmuştur. Ekte ki tutanak kopyalardan bunlar apaçık fark edilmektedir ve asıl bunlar yanlış davranış, taviz, geri adım ve pasifliğin klasik örnekleridir.

3. “Eğer parti 5 bin oy çıkarırsa başarılı biri çıkar, 2 bin oy kazanır biri daha başarılı çıkar o da 2 bin oy kazanır sonunda Kosova’da Türk Toplumunun oyu potansiyeli 5-6-7 bin değil 9-10-11-12 bin olur” sözleri, şu anda ki seçim sisteminden bilgi eksikliğinin var olduğunu ifade etmektedir.

Güncel seçim sistemine göre, Partinin dışında birinin oy kazanma imkanı 1:3 orantısına bağlıdır. Başka sözle parti 5000 oy sağlarsa, bağımsız aday tarafından Türk Toplumuna ayrılmış iki sandalyelerden birinin kazanılması için en az 1667 oy alması gerekir. Ancak parti 2001 yılında 7956 oy ve 2004 yılında 8353 oy kazandığını unutmamak gerekir. Örnek olarak KDTP bu seçimlerde yine 8353 oy kazanırsa, o zaman bağımsız adayın bir sandalye kazanması için en az 2785 oya ihtiyacı vardır. Diğer taraftan varsayılan 8353 oya 1600 oy bile katılırsa bu iki oyların toplamı olan 9953 oy, KDTP’ye 4’cü sandalyeyi kazandırır. Türk topluluğun oy potansiyeli mesela 11133 olmasına rağmen oyların 8353 ve 2780 oya bölündüğünden dolayı sandalye sayısı 3 kalır ve sandalyelerin üçü de KDTP’ye verilir, bağımsız adayın oyları da diğer partiler arasında % 5 barajından dolayı, boş kalan sandalyeler için bölüşülür.

4. “o partinin kapıları bilhasa gençlerimize açık kalması şarttır” sözleri yine art niyetlidir.

Bugün, KDTP aday listelerinde ve yönetim kurulunda çok sayıda gençler bulunmaktadır. Enis Kervan, Fikrim Damka, Mersin Kazaz, Ergin Kala, Cengiz Çesko, Ayla Şahin, vs genç değiller mi sorusu kaçınılmaz oluyor.

En sonunda, gönül isterdi ki sn. Cemil Luma Kosova ve Kosova Türk Topluluğu için önemli ve kritik olan bu dönemde, parti çalışmalarına bir şeyler ek katıp, o çalışmaları zenginleştirip, hata partinin ulaşamadığı yeni seçmen kaynaklarından en azından daha 3500 oy sağlasın. Sağlasın ki ayrılmış sandalyeler dışında, kendisini milletvekili olarak seçtirsin.

Diğer taraftan, Parti ve yöneticilerinin önce ki çalışmalarıyla uğraşacağına, andığımız 2002 belediye seçimlerinde başka partiden aday olarak katılma sebeplerini ve 2000-2002 yıllarında yer aldığı Prizren Belediye Meclisi üyeliği esnasında gerçekleştirdiği hatalarını ve halkımıza dayadığı adaylığını, partimizi ve birliğimizi zedelemeksizin, açıklasın.

Prizren, 13 Kasım 2007
KDTP MYK