Logo Loading

KDTP MYK BİLDİRİSİ

02 Nisan 2006 tarihinde Mamuşa Şubesi ofisinde KDTP MYK (Merkez Yönetim Kurulu) toplantısı gerçekleştirilmiştir. Toplantının gündeminde Müzakereler süreci ve Türk toplumunun rolü, Parti seçimleri ve Eğitimde ki gelişmeler gibi konular yer almıştır.

Toplantıda Müzakereler süreci ile ilgili gelişmeler ele alındıktan ve varolan bilgiler aktarıldıktan sonra, KDTP temsilcilerinin bu süreç esnasında Türk toplumu tarafından kabul edilen Platformun üzerinde çalışmalarını devam etmesi ve bu süreç içerisinde Kosova nihai statüsünü belirleyecek dokümanlarda asıl Türk toplumunun istekleri, hakları ve koruma mekanizmaların belirlenmesi yönünde çalışmalarının devam etmesi bir daha vurgulı. Bu amaçlara ulaşmak için tüm yolların ve görüşmelerin en iyi biçimde istifade edilmesi ve kararlı davranılması gerekliliği vurgulı. Diğer taraftan da KDTP temsilcilerin İngiltere’de yapılacak Anayasa çalışmaları ilk raunduna katılacakları belirtilerek, Viyana görüşmelerinde de “Anayasa ve topluluk hakları” konulu bölümlerde yer verilmesi gerekliliği belirtildi.

Toplantının ikinci gündem noktası olan Parti seçimleri konusunda, KDTP Tüzüğü ve UNMİK 200016 yönetmenliğine bağlı olarak seçimlerin iki ay içerisinde tamamlanması, her Şube tarafından ortaklaşa karara varıldı. Seçimlerin şimdiye kadar, sıralı ve örgütlü gerçekleştirildiği gibi; bundan böyle de bu seçimlerin tüm KDTP üyelerinin yoğun bir katılımıyla yapılmasının önemli olacağı belirtildi. KDTP Şube Meclisleri ve Yönetim Kurullarına adaylığını göstermek isteyenlerle ilgili bilgiler, prensipte basın ve yayın organları tarafından, ayrıntılı bilgilerin ise şubeler tarafından bildirilmesi kararı alındı. Genel olarak KDTP tüzüğünün 35. maddesine ve UNMİK 200016 yönetmenliğine bağlı olan hükümlere dayalı, 31 Aralık 2005 tarihine kadar üyeliği olan her parti üyesinin seçme ve seçilme hakkına sahiptir. Aday olmak isteyen üyelerin, kendi Şubelerine şahsen yazılı başvurmaları gerekliliği ve adaylık başvurularının iki hafta içinde yapılması prensipleri ön şartlar olarak belirtildi.

Üçüncü nokta olarak da; eğitim sorunları ve eğitimde ki son gelişmeler ele alındı. KDTP, Öğretmenler derneği ve diğer yetkili makamlar arasında daha iyi ve sıkı bir işbirliğin kurulması, gelişmelerin devamlı takip edilmesinin önemi vurgulı. Türk toplumunun en önemli konularından biri olan Türkçe eğitimin gelişmesi ve her bölgede gerçekleştirilmesi için her tür olanağın araştırılması ve girişimlerin yapılmasının önemli ve yararlı olabileceği düşüncesi kabul edilirken , kararların alınmasında da ortaklaşa hareket edilmesi gerekliliği belirtildi.

Kosova ve bunun içerisinde Türk Toplumunun önemli ve tarihi bir dönemden geçtiğini, KDTP MYK demokratik ve hoşgörü ilkelerine dayalı, örnek bir siyasi parti olarak, tüm üyelerinin Parti seçimlerine katılmalarını ve seçimlerde kendi Parti yöneticilerini seçmelerine davet etmektedir.

Prizren, 05.04.2006