Logo Loading

KDTP MYK Üyelerinden 5. Madde Memnuniyetsizliği

Kosova Demokratik Türk Partisi
13.04.2008 / Priştine

13. Nisan 2008 tarihinde KDTP Merkez Yönetim Kurulu’nun yaptığı toplantıda Kosova Cumhuriyeti Anayasası 5. Madde dışında olumlu değerlendirildi. KDTP MYK, parti içi seçimleri hazırlıklarını da görüştüğünü açıklıyor.

Konu: KDTP MYK Toplantısı

KDTP Merkez Yönetim Kurulu’nun 13 Nisan 2008 tarihinde Priştine’de gerçekleştirdiği toplantıda güncel siyasi gelişmeler ve Parti seçim hazırlıkları görüşüldü.

Güncel gelişmelerden Kosova bağımsızlık ilanı, Ahtisaari planın öngördüğü şekilde çıkan yasalar, belediye tüzükleri ve Kosova Anayasası ele alındı.

Başkan Ahtisaari’nin Genel Kapsamlı Kosova Statüsü Anlaşma Önergesine göre getirilen Anayasa ve diğer temel yasalar, tüm toplulukların varlığı, kültürü, eğitimi ve diğer ulusal niteliklerinin korunması için gereken teminatı sağladığı unsuru olumlu karşılandı. Ayrıca, yeni Kosova Cumhuriyeti Anayasası varolan siyasi şartlar içerisinde tüm toplulukların geleceğine dair sağlam temelleri teşkil ettiği belirtildi. Ancak, Anayasa’nın 5 Maddesi’nde Türk Topluluğu tarafından verilen önerilere göre değişiklik yapılmaması, KDTP Merkez Yönetim Kurulu üyeleri tarafından memnuniyetsizlikle karşılanmıştır.

Toplantının devamında KDTP Tüzüğüne bağlı seçimlerin gerçekleştirilmesi kararı alındı. Seçimleri yürütecek Merkez Seçim Komisyonun kurulması ve bu komisyonun bir ay içerisinde seçimler yönetmenliğini, takvimini ve gereken diğer işlemleri tamamlaması istenildi.Seçimlerin demokratik, şeffaf ve geniş katılımlı olması nedeniyle şubeler ve merkez arasında iletişim ve koordinasyonun kurulması ve tüm üyelerin seçim süreci hakkında bilgilendirilmesi talep edildi.

Saygılarımızla,

KDTP Merkez Yönetim Kurulu