Logo Loading

KDTP, Öğretmenleri Misafir Etti

Kosova Türk Öğretmenler Derneği Yönetim Kurulu üyeleri dernek Başkanı Ferhat Aşıkferki öncülüğünde 24 Ağustos Salı akşamı Kosova Demokratik Türk Partisi Prizren Şubesi Yönetim kuruluna seçim sonrası kutlama ve ramazan ziyareti gerçekleştirmiştir.

KDTP Şube Başkanı Cemil Luma ve Yönetim Kurulu üyelerinin hazır bulunduğu görüşmede Ramazan ayının dayanışma ve birlik beraberlik paydası dikkate alınarak, parti ile Öğretmenler Derneği arasında yürütülebilecek ortak noktalar görüşülmüştür.

Bir toplumun geleceğinin en önemli yapı taşının eğitim olduğuna dikkat çekildiği görüşmede günümüzde toplumumların gelişmişlik düzeyinin ülkedeki eğitim oranına göre hesaplandığına vurgu yapılmıştır. Bundan dolayı da Türk toplumunun geleceği ve gelişimi için üzerinde durulması gereken temel konunun eğitim olduğu fikri savunulmuştur.

Parti olarak, Türk Toplumunu temsil eden bütün sivil toplum kuruluşlarıyla hedefin sıkı iş birliği olduğu vurgusu yapılarak, şube çalışma programında sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliğinin önemli bir noktayı oluşturduğu ifade edilmilştir. Türk Toplumunun önemli bir süreçten geçtiğine vurgu yapan parti yetkilileri, bu süreçte sivil toplum algısının ve faaliyetlerinin büyük rol oynadığının altı çizilmiştir. Toplumsal olaylarda partinin yanı sıra sivil toplumuma da büyük görev ve sorumluluk düştüğünün belirtildiği görüşmede özellikle de eğitimde var olan sorunların aşılması ve eğitim kalitesinin artırılması için Öğrertmenler Derneğine önemli görev ve sorumluluklar düştüğünün altı çizilmiştir. Partinin çalışma stratejisinde eğitimin önemli bir yapı taşınına denk düştüğünü ifade eden parti yetkilileri, eğitimde var olan sorunların çözümü ve eğitimin kalitelileiştirilmesi için gerekli özverinin gösterileceğinin sözünü vermiştir. Şube yönetiminin yeni dönem içerisinde öğretmenler ve öğrencilerle daha sık bir araya gelineceğinin altını çizen parti yetkilileri, yeni eğitim döneminin başlamasıyla Türkçe eğitim verilen bütün dersliklerin ziyaret edileceği ifade edilmiştir.

Eğitimde çok sayıda sorunun varlığından bilgi veren dernek yetkilileri, özellikle kitap, öğrenci sayısında azalma, kadro sorunu, araç ve gereçlerin temini olduğu ifade edilmiştir. Özellikle de kitap sorununun önemli bir eksiklik olduğunun üzerinde durulduğu görüşmede bu konuda partinin siyasi gücünü kullanması gerekliliğine vurgu yapılmıştır. 2011 yılının Kosova’da kesintisiz eğitimin 60’ncı yılı olduğuna vurgu yapan dernek temsilcileri, eğitimdeki yıldönümünün kutlanması için partiden destek talebinde bulunulmuşturlar.

2011 yılında nufüs sayımının da yapılacağına dikkat çeken parti yetkilileri eğitimdeki yldönümü kutlamasını da dikkate aldığımız zaman 2011 yılının Kosova Türkleri için sınav niteliği taşıdığına vurgu yapılmıştır. Partinin eğitimdeki sorunların çözümü adına üzerine düşen görevi yerine getirmeye hazır olduğunu belirten parti yetkilileri öğretmenler derneğiyle eğitimdeki sorunların çözümü için işibirliği içinde olunacağı belirtilmiştir.

Kosova Demokratik Türk Partisi
Prizren Şube Başkanlığı