Logo Loading

KDTP Prizren Şubesi Meclis ve Yönetim Kurulu Seçimleri Düzenlendi

Kosova Demokratik Türk Partisi Prizren Şubesi 14 Mart 04 tarihinde Şube Meclisi ve Yönetim Kurulu üyeleri için seçimleri gerçekleştirdi.

Seçimler Prizren Kültür Evi salonunda gerçekleşti. Şube seçiminde, 315 parti üyesi oyunu kullanıp yeni yönetimi seçti.

Şube seçim toplantısına KDTP Genel Başkanı, diğer şubeler temsilcileri dışında Kosova Türk Eşgüdüm Bürosu şefi Metin Kılıç, AGİT Prizren ofisi Demokratikleşme bölümü yöneticisi Joerg Heinrih Lehman, NDI Temsilcileri katıldı.

Divan başkanlığı seçildikten sonra ve iki seçim toplantısı arasında vefat eden üyelerin anısına gerçekleşen saygı duruşundan sonra , Divan Başkanı İsmet Luma tarafından gündem önerilmiş ve üyeler tarafından oybirliği ile kabul edilmiştir.

Adaylar listesinin tespit edilmesi ardından Şube Başkanı Ercan Şpat, KDTP Prizren Şubesi’nin iki yıllık çalışma raporunu okudu.

Sayın Genel Başkanım, sayın divan başkanlığı, sayın misafirler değerli KDTP Prizren Şubesi üyeleri, bayanlar ve baylar.

KDTP Prizren Şubesinin iki yıllık çalışma raporunu sunmama izin buyurun.

KDTP Prizren şubesi son seçim toplantısını 26.05.2002 yılında Prizren Kültür evi salonunda 300 kadar üyenin katılımıyla gerçekleşmiştir. Toplantında Şube Meclisi ve Yönetim kurulu üyeleri seçilmiştir. Parti içi seçimlerin tamamlanmasından ve Parti merkezi organlarının kuruluşundan sonra beklenilen belediye seçimleri için stratejilerin belirlenmesine başlanmıştır. Meclis tarafından hemen seçim komisyonu kurulup belediyemizde etkinliklerini sürdüren bütün Türk dernekleriyle temaslar kurulup, belediye seçimleri için aday listesi belirlenmiştir.Bu aday listesinde Prizren ve Mamuşa’dan 38 üyemiz yer almıştır. Aynı zama seçim kampanyası planlaması da yapılıp bütün dernekler ziyaret edilip kendilerinin destekleri isteminde bulunuldu. Hemen vurgulamak istiyoruz ki kampanyamıza bütün dernekler tam destek vermiş ve KDTP kendi şarkısı ve şiirleriyle kampanyayı gerçekleştiren beklide tek partiydi.KDTP meclisi bu dönemde tam anlamında yirmi dört saatlik nöbet sağlayıp üçü kültür evi biride spor merkezinde büyük seçim kampanyası toplantıları gerçekleştirmiştir.Bu çalışmalarımızda sonsuz desteğini gördüğümüz Yeni Dönem Kosova Türk medyasına da anmadan edemeyeceğiz. Bu toplantılarla seçmenimizin morali tutuldu ve yaklaşık yüzde onluk oy sayısıyla doğrusu 5844 oy ile Prizren belediyesinde üçüncü parti konumuna geldik.Bu başarımızın en önemli etkenlerinden seçim komisyonlarının ve gözlemci olarak görevlerini başarıyla gerçekleştiren aktif üyelerimize bir daha teşekkürü borç biliyorum.

Seçim neticeleri şubemiz ve merkez yetkili organları tarafından çok başarılı olara değerlendirilmiştir.Resmi seçim sonuçlarının bildirilmesi KDTP Prizren şubesi için asıl sorumlulukların başlangıç dönemi oldu.Partimiz Prizren seçim tablosunda kilit parti durumundaydı ve büyük Arnavut partilerinden koalisyon teklifleri çok ağırlıklıydı.Bizim yerel iktidarla ilgili getireceğimiz kararlar yalnız şehrimizde değil çok geniş çapta etkisi ve yankısı olacaktı.

Uzun ve yoğun görüşmelerden sonra KDTP ve LDK arasında, Belediye seviyesinde ortaklık ve koalisyonu kurulmuştur. Bu ortaklık aynı zama diğer belediyelerde ki Şubelerimize de olumlu yansımıştır.

KDTP bu anlaşmayla Prizren Belediye Meclis Başkan vekili, İmar ve Planlama müdürü, Yeniden yapılanma ve kalkınma müdürü, Bütçe müdürü, Kültür-gençlik-spor müdürü, Kamu avukatı yardımcısı makamlarını sağlamıştır.

-Koalisyon yönetimin kuruluşundan sonra Prizren Belediyesinde bambaşka hava yaratılmaya başlamıştır. Türkçe’nin resmi kullanışı her seviyede kullanılmaya başlamıştır.

o Bu dönemde seçimlerin gerçekleştirilmesine ve yerel iktidar sorumluluğunu taşımamıza rağmen parti içi etkinliklerde göz ardı edilmedi. Kosova genelinde toplumsal hayata katkılar sağlı, Kosova meclisinde o dönemde tartışılan çeşitli kanun taslaklarıyla ilgili tartışmalar örgütlendi, tutumlar alındı ve tutumlar yönünde etkinlikler gerçekleştirildi.O dönemde kabul edilen ilk ve orta eğitim yasasının hazırlanmasında hukuk komisyonumuz, hukukçularımız ve genel başkanımızın büyük çabası ve emeği geçmiştir.Bu emeğin ürünlerini almaktayız ve ilerde de daha fazlasını alacağımıza inanıyoruz.Bu ürünler arasında kayda değer olan Prizren belediyesinde yeni sınıfların açılması,Ortakol semti anaokulu ve Yagleniça semti ilkokulunda karma sınıfların açılması gibi. Yine bu çabanın ürünü olarak iki ilkokul ve bir lisede müdür yardımcılarının toplumumuzdan atanmasıdır. Ayrıca ilk okullardan mezun olan bütün öğrencilerimize liselerde kontenjan sağlanmıştır.Belediye bütçesinden Priştine üniversitesinde okuyan öğrencilerimize burs sağlanmıştır.Bu yönde Türk öğrencilerine birinci sınıftan başlayarak burs alma fırsatı verilmiştir ki bu toplumumuza yapılan pozitif bir ayrımcılıktır.Bu karar bu yıl ve ileriki dönemlerde de geçerli olacaktır.

-Partimizin ısrarlı çalışmaları neticesinde Prizren’de Priştine Üniversitesi Eğitim fakültesine bağlı Sınıf Öğretmenliği Bölümünün açılması gerçekleştirilmiştir. Devamında yine büyük ısrar ve çalışmalarla aynı bölüme öğretim görevlilerinin sağlanması da başarılarımızın arasındadır.

-Partimiz hiçbir zaman var olmayan çalışma şartlarına ulaşma fırsatını yakalamıştır.Şehrimizin merkezinde belediye mülkü olan, hem merkezin hem de şubemizin bütün kollarının her koşullarda rahat çalışabileceği mekan sağlanmıştır.

-Gerçekleştirilen başarılı projelerimizden Mamuşa köyüne içme suyu ve artık suları tesisleri gerçekleşmektedir.En yakın tarihte yol yapımıda gerçekleşeceği beklentilerindeyiz.

-Şehir içinde maddi katkılarını sunma imkanları olmayan ve toplumumuzun yoğunlukta yaşadığı Mustafa Baki caddesi, Kaçamaklar, Kasımbeg, Dukla, Sezair Suroy gibi caddelerin yapılması belediye bütçesinden gerçekleşmektedir.

-Toplumumuzun ekonomik sıkıntıları bilinciyle yirmi kadar maddi durumu iyi olmayan aileye kış malzemeleri temin edilmiştir.

-Partimizin çalışma programında öngörülen kültür ve sanata destek gerçekleşmektedir.Anmaya değer sanat faaliyetlerinden “ Sanatla Uyanmak “ adlı bir aylık sanat faaliyetleri gerçekleştirilmiş ve bu faaliyetlerin geleneksel hale getirilmesi yolunda bütün işlemler yapılmıştır.Bu faaliyetler hem sanatımıza destek hem de mekan olarak seçilen tarihi Mehmet Paşa hamamını gündemde tutup korunmasını sağlayacaktır.

-Kültür alanında belediye tarafından partimizin istemi üzerine Türk Kültür Merkezi için arsa temin edilmiştir.İleriki dönemde her yetkili kurum ve kuruluşların görevini yerine getirip bu projenin gerçekleşmesini beklemekteyiz.

-Derneklerimize destek yönünde nafiz Gürciali Prizren Türk tiyatrosunun 2002 ve 2003 yılı Türkiye ziyaretleri desteklenmiş ve yol masrafları karşılanmıştır.

-Doğru Yol Türk kültür Sanat Derneğinin Türkiye Yalova ziyaretine desteklenmiştir.

-Aynı kapsamda Filizler Türk Kültür Sanat Derneğinin Romanya da festivale katılmalıda desteklenmiştir.

-Mamuşa Aşık Ferki Türk Kültür Sanat Derneğinin İstanbul Türk Dünyası Folklor festivaline katılmaları sağlanmış ayrıca desteklenmiştir.Maalesef evrak sorunlarından çocuklarımız bu festivale katılamamıştır.

-Belediye desteğiyle sayın Altay Suroyun Prizren Çeşmeleri adlı kitabı basılmıştır.

-Belediye meclisinin bütün komite ve komisyonlarında var olan üyelerimiz toplumumuzun bireysel ve toplumsal haklarını savunma yönünde başarılı çalışmalar gerçekleştirilmiş ve bu yönde değerli başarılar kaydedilmiştir.

-Toplum olarak bizler için en önemli olan ve olan parti programımızın temel ilkelerinden olan Türkçe’mizin kullanımında çok önemli başarılar kaydedilmiştir.Bugün belediyemizde bütün mühürler Türkçeyi kapsamaktadır,vataşımızın talep ettiği her evrak Türkçe sunulmaktadır.Belediye binası başta olmak üzere levha ve işaretlerde Türkçe’de eşit ağırlıkta kullanılmaktadır.Biz parti olarak başarılanla memnun olmayıp dilimizin kurumlaşması yönünde çeşitli girişimlerde bulunmaktayız.Kesinlikle inanıyoruz ki en yakın tarihte bu beklentilerimiz de gerçekleştirilecektir. Bugün yerel ve merkezi bültenler, broşürler, bildiriler dilimizde de yayımlanmaktadır.

-KDTP Prizren şubesi merkezi yönetimin çalışmalarını desteklemiş ve örgütlenmesinde en büyük katkıda bulunmuştur. Çeşitli makamlardan ve ülkelerden en yüksek seviyede misafirler ağarlanmış, derneklerimizin de desteğiyle partimiz ve toplumumuzu en iyi bir şekilde tanıtmış, geleneksel misafir sergilemişiz.

-Güncel olan ve toplumumuzu yakından ilgilendiren çeşitli konularda danışmalar, toplantılar ve paneller örgütlenmiştir.Bu etkinlikler toplumsal olduğu kadar bireysel sorunlarında çözülmesinde gerçekleşmiş ve sayısız olumlu neticeler elde edilmiştir.

-KDTP Prizren şubesi parti içi örgütlemeyi de hiçbir zaman göz ardı etmemiştir.Geleneksel Pazartesi günleri gerçekleşen olağan toplantılarında ki bunların sayısı kırkın üzerindedir, kendi örgütlenmesini gündeme almış çeşitli komisyonlar kurup bunların çalışmalarını inceleyip değerlendirmiştir.Birçok toplantı genişletilmiş yönetim kurulu yada meclis toplantısı olarak örgütlenmiştir.

-Örgütlemede kaydedilen en büyük başarılar ilk defa Prizren Şubesi Kadınlar Kolunun kurulması, aynı zama çeşitli nedenlerden dağılan gençlerimiz örgütlenmiş ve bugün çok daha büyük partilerin gıpta ettiği Şube Gençlik Kolu kurulup etkinliklerine devam etmektedir. Etkinlikler derken kollarımızın kaydettiği bir dizi başarılım projeden yalnız birkaçını saymayı uygun görüyorum.

-KDTP Prizren Şubesi Kadınlar Kolu faaliyetleri çerçevesinde seçim kampanyamıza ev ziyaretleri, mahalli toplantılar, hasta ziyaretleri örgütleyip çok değerli başarılar kaydetmiştir. Seçimlerden sonra kadınlara yönelik faaliyetlerinde çeşitli hastalıklarla ilgili ahaliyi bilgilendirme toplantıları, dini sohbet geceleri, kadın haklarıyla ilgili seminerler,iletişim çağında ayak uydurmaya yönelik bilgisayar kursları, dil kursları, diğer topluluklarla işbirliği ve hoşgörü yönünde birçok parti kadın kolları ve bayan milletvekilleriyle işbirliği kurmuş,ziyaretler gerçekleştirmiş, misafirler ağarlanmıştır. Kadın günleriyle ilgili eğlenceler düzenlemiş ve daha birçok başarıya imza atmıştır.

-KDTP Prizren şubesi Gençlik Kolu faaliyetleri çerçevesinde seçim kampanyamıza öncülük yapmış bütün olumsuz şartlara rağmen afiş asma, semt semt broşür ve seçim malzemelerini dağıtıp seçim konvoylarının örgütlenmesi, kampanya çerçevesinde gençlere yönelik başarılı eğlence geceleri düzenlemiştir.Türk dili konusunda tutum ve tepkilerimizi belirtmek amacıyla Merkez KFOR tarafından Türk dilinde yayımlanmayan FOR YOU adlı gençlik dergisine yönelik Kosova çapında gerçekleştirilen imza kampanyası hem gençlerimiz hem toplum hem de medya tarafından büyük ilgi görmüş yankı uyırmıştır.Gençlerimizin Arnavutça eksikliğini gidermek yolunda dil kursları düzenlemektedir.Prizren lise son sınıf öğrencilerinin Türkiye Cumhuriyeti Üniversitelerinde eğitimlerine devam etmelerine yönelik bilgilendirme amaçlı toplantılar ve anketler örgütlemiştir. Çeşitli parti ve dernek gençlik kollarıyla temaslar kurulmuş görüşmeler gerçekleştirilmiştir.Dini bayramlar vesilesiyle çeşitli toplantılar,iftar yemekleri,dini sohbet geceleri düzenlemiştir. Ayrıca çeşitli kutlamalar vesilesiyle büyük ilgi gören eğlence geceleri örgütlenmiştir. Gençlik Kolu başkanımızın Kosova Gençlik Parlamentosuna dahil edilmesi bu etkinliklerin en büyük göstergesi ve mükafatıdır.

-Partimizin temel esaslarından olan partiler arası ilişkilere büyük önem verilmiştir.Bugün KDTP Prizren şubesi her partiyle en yüksek seviyede ilişkiler kurmuş çok yönlü işbirlikleri sağlanmıştır.Şubemizin otoritesi merkezi ve yerel seviyede sağlnmış Kosova dışı partilerle temaslar kurulmuştur.Bu temaslar yönünde yurt dışı ve yurt içi ziyaretler bir devamlılık halini almıştır.

-Değerli parti üyelerimiz Kosova toplumunu bu sene yeni bi seçim beklemektedir. Ekim ayında gerçekleşmesi beklenen ikinci parlamento seçimleri Kosova Türk toplumu için hayati önem taşımaktadır.Daha güçlü bir Türk toplumuna doğru bugün gerçekleşecek olan seçimle ilk adımı atmış olmalıyız.KDTP üyesine inancımız sonsuzdur ve ne istediğini bildiğinden emin olup bu başarıya ulaşacağına eminiz.

Saygıdeğer misafir ve üyelerimiz size sunduğum raporumla her etkinliği ve konuyu kapsayamadığımın bilincindeyim .Sizlerin bu konuları konuşmalarınızda gündeme getireceğiniz beklentisiyle hepinize saygı ve selamlarımı sunuyor özellikle bu dönemde beraber çalıştığım arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunmaya borç biliyorum.

Çalışma raporun okunmasının ardından, aday tespit komisyonu raporunu sundu. Raporda, şube seçimi için 33 adayın başvurduğu, bunlardan ikisinin koşulları yerine getirmediği gerekçesiyle adaylık başvurularının reddedildiği bildirildi.

Raporların okunmasından sonra oy verme işlemlerine geçildi ve aynı zama raporla ilgili tartışma bölümüne geçildi.Tartışmalara Fevzi Karamuço, Erol Şişko, Rıfat Krasniç, Mahir Yağcılar ve Ercan Şpat katıldı.

Oylamada 315 üyenin oy kullığı seçimde oy sayısına göre şu tablo ortaya çıkmıştır.

1.Mahir YAĞCILAR:279
2.Ercan ŞPAT :272
3.Recep RADA :235
4.İbiş ÇAKAL :225
5.Enis KERVAN :208
6.Hamit BOYNİK :203
7.İsmail KOVAÇ :195
8.Adnan YAĞCILAR:194
9.Nuran MALTA :191
10.Filiz LİKA :186
11.Alaydin DAMKA:176
12.Orhan VOLKAN :173
13.Arzu VIRŞEVSA:169
14.Yusuf SAGDAN :164
15.Bülent KIRLE :154
16.Enis SUBİ :154
17.Kadri LESKOVÇALİ:153
18.Fevzi KARAMUÇO:136
19.Durmuş ŞİNİK :130
20.İsmet KİTO :125
21.İsmet LUMA :114
22.Erol ŞİŞKO :112
23.Neki JILTA :104
24.Kemal KEMAL :99
25.Şarik CİBO :92
26.Alifat KARAHODA:88
27.İsmet SPAHİ :88
28.Halil LİKA :86
29.Türkan KALA :81
30.Enver PALA :67
31.Muhamed SÜRDÜLİ:63

İlk 21 Meclisi, ilk 17 ise Prizren Şubesi Yönetim Kurulunu teşkil etmektedir.