Logo Loading

KDTP Prizren Şubesi Seçim Toplantısını Yaptı

KDTP Prizren Şubesi Seçim Toplantısını Yaptı

Prizren’in “Xhemail Berisha” Kültür evi salonunda dün (29.06.2008) geniş katılımın sağlandığı Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Prizren Şubesi Seçim Toplantısı yapıldı. Oy veren 330 üye 27 kişilik meclis ve 17 kişilik yönetim kurulunu seçti.

Toplantının ilk bölümünde divan başkanlığı ve seçim komisyonu seçildikten sonra selamlama konuşmaları yapıldı.

KDTP Genel Başkanı Mahir Yağcılar, seçim toplantısını selamlarken partiyi yönlendirme amacıyla yapılanlar ve yapılmayanların tartışılmasını istedi. Türk toplumunun konumunun iyi olduğunu fakat gaflete düşülmemesi gereğine işaret eden Mahir Yağcılar, Türk dili eşitliği mücadelesi konusunu canlı tutmak istenirse Anayasa ve kanunlarca öngörülen hakların kullanılması gerektiğini belirtti. Eğitim konusunda kaliteye ve öğrenci sayısının artırılmasına önem vermek gerektiğini söyleyen Yağcılar, kültür ve geleneklerimize önem vererek kimliğin korunacağını belirtti.

KDTP Genel Başkanı Mahir Yağcılar ve selamlama konuşmalarını yapan KDTP Priştine Şubesi Başkanı Nevzat Hüdaverdi ve KDTP Mamuşa Şubesi Başkanı Rifat Krasniç, demokratik ve başarılı seçimler diledi.

KDTP Prizren Şubesi Başkanı Ercan Şpat sunduğu iki yıllık çalışma raporunda öncelik verilen konulardan biri olarak Türk dili ve yazısının konumu ve kullanımı olduğunu vurguladı. Kosova Anayasasının parti ve Türk toplumunu tatmin etmediğini belirten Ercan Şpat, dil eşitliği konusunda kazanılmış hakların altına gidildiğini ifade etti. Şpat, Kosova Anayasasının Türk dilinde yükseköğrenim imkanı tanımadığını belirtirken mücadelenin devamını ve var olan hakların kullanılması ısrarı çağrısını yaptı.

KDTP Prizren Şubesi Başkanı Ercan Şpat, son seçimlerde bazı parti adaylarının davranışlarını eleştirirken parti şubesinin son seçim değerlendirmesinin “her şeye rağmen olumlu” olduğunu belirtti. Yapılan koalisyon anlaşmalarının uygulanmasında sorunların yaşandığını söyleyen Ercan Şpat konuşmasının büyük bir bölümünü eğitime ve karşılaşılan sorunlara ayırdı. Ercan Şpat, sivil toplum kuruluşlar ile ilişkileri olumlu olarak değerlendirirken Türkiye’nin her alanda desteği için teşekkürlerini ifade etti.

Çalışma raporu üzerinde açılan tartışmalara 20’ye yakın üye katıldı. Bunların büyük bir çoğunluğu çalışma raporundan çok şahsi meselelerini ve KDTP yöneticileri ile kişisel anlaşmazlıklarını ortaya attı.

Tartışma bölümünde en fazla Anayasanın KDTP Genel Başkanı tarafından kabul edilmesi eleştirildi.

Ferhat Derviş, Türkçenin Anayasada yer alması için bir komisyonun kurulmasını önerdi.

Günay Sipahi, KDTP’de otorite boşluğu ve liderlik zaafları olduğunu ve haklarımızın alınmadığını temsilciler tarafından verildiğini belirtti.

Milletvekili Enis Kervan, Anayasa kabulü sırasında Milletvekili Müferra Şinik ile birlikte tüm baskılara rağmen ret oyu kullandıklarını söyledi.

Erol Şişko, KDTP’nin 2003’te koalisyon anlaşmasının üyelere açıklanmadığı ve anlaşmanın uygulanmadığını söyledi ve Brod ve Resteliça’da KDTP Şubelerin açılması çalışmalarının yönetim tarafından engellendiğini vurguladı.

Cemil Luma, son 2 yılın önemine işaret etti, bu dönemde Türk toplumunun kendisini hissettiremediğini ve itibarının zedelendiğini vurguladı. KDTP’nin tek parti kalması amaçlı çalışmaların yapıldığını belirten Luma, parti kapıların açık olması ve kaliteli üyelerin davet edilmesi gereğini belirtti.

Orhan Lopar, Türkleri Arnavutlardan sadece dilin ayırdığına işaret ederken çalışma raporunda dil konusuna az yer verildiğini söyledi.

Tartışmaların son bölümünde KDTP Prizren Şubesi Başkanı Ercan Şpat, çalışma raporu ile ilgili tartışmaların yapılmaması ve seviyesiz yaklaşım için üzüntülerini ifade ederken Prizren Şubesinin KDTP içinde öneminin altını çizerek oy kullanılması sırasında dikkatli olunmasını istedi.

KDTP çalışmalarıyla Kosova’da Türklerin varlığının ispatlandığını söyleyen KDTP Genel Başkanı Mahir Yağcılar çalışmalarını “yeterli değil ama o kadar da kötü değil” sözleriyle değerlendirdi. Yağcılar konuşmasında KDTP’nin başarılarına ve yapılması gerekenlere geniş yer verirken bazı iddiaları da yanıtladı. Anayasada topluluklara yüksek öğrenim hakkının topluluklar bölümünde bir madde ile imkan sağlandığını söyleyen Mahir Yağcılar, Kosova Anayasası kabulünde ikinci resmi oylamada Türk milletvekillerinin evet oyu kullandığı ve bunun meclis tutanaklarına geçtiğini belirtti.

KDTP Prizren Şubesi Seçim Toplantısının ikinci seçim ve oyların sayılması bölümü saat 21.00’e kadar sürdü. Seçim Komisyonu Başkanı Mehmet Bütüç komisyonun 330 oy listesinden 4’nün geçersiz olarak kabul ettiğini bildirdi, oy dağılımını ve seçilen meclis ve yönetim kurulu üyelerini açıkladı.

KDTP Prizren Şubesi Yönetim Kuruluna oy sıralamasına göre şu 17 kişi seçildi:

Cemil Luma, Enis Kervan, Mahir Yağcılar, Orhan Lopar, Fikrim Damka, Ergin Kala, Güner Ureya, Özcan Micalar, Bülent Kırle, Ercan Şpat, Varol Bekteş, Levent Buş, Sencar Karamuço, Müfera Şinik, Cengiz Çesko, Halil Lika, Engin Tokay veya Erol Şişko (her ikisinin aynı oyu 57 oyu olduğu için KDTP Prizren Şubesi Meclisinin yönetim kuruluna kimin seçileceği karar vermesi gerekiyor)

KDTP Prizren Şubesi Meclis üyeliğine ise yönetim kurulu dışında şu üyeler seçildi:

Cengiz Kovaç, Bengi Muzbeg, Ferhat Derviş, Fidan Jılta, Günay Spahi, Cemali Koro, Enis Subi, Arzu Vırşevca, Adnan Yağcılar veya Aşim Şaçir ( son ikisinin de 40 oyu olduğu için karar KDTP Prizren Şubesi Meclis toplantısında alınacak)

KDTP Prizren Şubesi Meclis Adayları

1.Bengi Muzbeg – 54 oy
2.Bülent Kırle – 77 oy
3.Cemali Koro – 47 oy
4.Cemil Luma – 125 oy
5.Cengiz Curciali – 34 oy
6.Cengiz Çesko – 61 oy
7.Cengiz Kovaç – 55 oy
8.Durmiş Şinik – 36 oy
9.Engin Tokay – 57 oy
10.Enis Kervan – 120 oy
11.Enis Subi – 43 oy
12.Ercan Şpat – 77 oy
13.Ergin Kala – 82 oy
14.Erol Şişko – 57 oy
15.Etem Kazaz – 28 oy
16.Ethem Baymak – 19 oy
17.Ferhat Derviş – 53 oy
18.Feridun Kaan – 22 oy
19.Fetnan Derviş – 29 oy
20.Feyzullah Fuşa – 9 oy
21.Fidan Jılta – 50 oy
22.Fikrim Damka – 90 oy
23.Filiz Lika – 28 oy
24.Gani Çüçin – 8 oy
25.Güler Peroli-Lika – 12 oy
26.Günay Spahi – 50 oy
27.Güner Ureya – 79 oy
28.Halil Lika – 59 oy
29.Hanımşa Kaymakçi – 32 oy
30.Levent Buş – 69 oy
31.Liriye Dişo – 9 oy
32.Mahir Yağcılar – 109 oy
33.Mediha Bilurdagi – 27 oy
34.Müfera Şinik – 65 oy
35.Müveddet Bako – 38 oy
36.Nadi Taç – 15 oy
37.Nail Cibo – 17 oy
38.Naser Vaganci – 5 oy
39.Nuran Malta – 25 oy
40.Orhan Lopar – 91 oy
41.Özcan Micalar – 78 oy
42.Ramadan Rahte – 21 oy
43.Sencar Karamuço – 68 oy
44.Şükran Keçeli-Arap – 10 oy
45.Turhan Kazaz – 7 oy
46.Ümran Bakiç – 15 oy
47.Varol Bekteş – 70 oy
48.Veli Tabak – 10 oy
49.Zeynel Beksaç – 29 oy
50.Zümrüt Kukiş – 3 oy
51.Adnan Yağcılar – 40 oy
52.Agim Rifat – 37 oy
53.Alifat Karahoda – 5 oy
54.Arzu Vırşevca – 42 oy
55.Aşim Şaçir – 40 oy
56.Aydaner Kovaç – 6 oy