Logo Loading

KDTP, Startları Görüşüyor

Uluslararası toplum tarafından Kosova için belirlenen startlar, Kosova Demokratik Türk Partisi tarafından da titizlikle incelenmeye başlı.

KDTP Genel Başkanı Mahir Yağcılar başkanlığında 28 Ocak günü Prizren’de düzenlenen genişletilmiş toplantıda, birkaç parti yöneticisinin yanı sıra, Kosova Türk toplumundan hukukçular, Meclis, Başbakanlık, Bakanlıklar ve Prizren Belediyesinden Kosovalı Türk görevlilerinin bir bölümü yer aldı.

“Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kosova Özel Temsilcisi Hari Holkeri tarafından 10 Aralık 2003 tarihinde Priştine’de açıklanan startlarda Kosova Türk toplumunun konumu”nun ele alındığı toplantıda, ileride yapılacak çalışmalar ile ilgili görüşler ortaya atıldı.

Kosova için Startlar metninin Türk dilinde de yayımlanmasının olumlu bir adım olarak değerlendirildiği toplantıda, esas meselenin cümlelere sıkıştırılan anlamların, somut olarak yasal zeminlere oturması ve uygulamayla ilgili daha somut adımların atılması olduğu vurgulı.

Genel Başkan Mahir Yağcılar, UNMIK yetkililerinden startların gerçekleşmesi sürecinde Kosova Türk toplumundan beklenenlerle ilgili yanıt istediğini, bu konuda yazdığı bir mektubun UNMIK yöneticisi Hari Holkeri’ye iletildiğini bildirdi. Yağcılar ayrıca, Türk dilinin kullanımıyla ilgili de kurumsal düzeyde girişimlerinin devam ettiğini belirtti.

Toplantıda, ileride yapılacak çalışmalarda özellikle Türk dilinin resmi kullanımı, kurumlarda temsil edilme ve kültür gibi konuların üzerinde yoğunlaşılması görüşü hakimdi. Startların etkili bir şekilde gerçekleşmesi için Kosova Türk toplumunun elinden gelen çabayı göstereceğinin altı çizildi. KDTP çatısı altında düzenlenecek toplantılardan daha verimli sonuçlar alabilmek için bir çalışma stratejisi belirlenmesi kararlaştırıldı.. İki hafta sonra yapılması planlanan toplantıda, çalışma usulü netlik kazanacak.

Toplantıda, çalışmaları destekleyecek görüşlerin alınması ve katılımın daha geniş bir çerçevede olması için, startlar metninin, Kosova Türk dernek ve kuruluşlarına da gönderilmesi uygun görüldü.

Belirlenecek çalışma takvimi doğrultusunda hazırlanacak stratejik belgeler, UNMIK, Parlamento, Bakanlar Kurulu ve diğer yetkili mercilere gönderilecek.