Logo Loading

Kosova Anayasasıyla İlgili Haklar Belirleniyor

Kosova Anayasasıyla İlgili Haklar Belirleniyor

KDTP Genel Başkanı Mahir Yağcılar, Kosova Anayasa Çalışma Grubu üyesi sıfatıyla USAID aracığıyla Kosova incelemelerinde bulunan anayasa uzmanı, ABD Anayasa Komisyonu üyesi John R. Tunheim, ABD Priştine ofisi siyasi müdürü Heidi-Hakone L. Barrachina ve USAID hukuk danışmanı Gresa Caka ile görüştü.

Yeni Kosova Anayasası konusunda yapılan çalışmalardan bilgi veren Mahir Yağcılar, özellikle yönettiği Topluluklar Hakları Alt Komisyon’un çalışmaları üzerinde durdu. Yağcılar görüşmede bugüne kadar toplulukların Topluluklar Danışma Kurulu çerçevesinde yaptıkları çalışmalar ve sonuçlarından, özellikle de Antalya toplantısında alınan kararların yürürlüğe geçmesi için yapılan çabalardan bilgi verdi.

Son Ahtisaari evrakında yapılan değişikliklerin, diğer topluluklar ve özelikle Türk topluluğu açısından önemli olduğunu söyleyen Mahir Yağcılar, Ahtisaari önerisine olumlu not verilmesinde bunun önemli bir unsuru teşkil ettiğini belirtti.

Ahtisaari önerisinin, Sırp topluluğunun Kosova’da kalıcı olması için gereken hukuki düzenlemelerin mecburi yapılması, diğer topluluklar için minimum garantilerin verilmesi, çoğunluk ve azınlık topluluklar arasında ilişkilerin kurulmasına dair bir evrak olarak olduğu ortak görüşte uzlaşıldı. Kosova’da hukuk ve demokrasinin tam anlamıyla hayata geçmesinin ancak Anayasa ile sağlanabileceği görüşmede belirtildi.

Toplantıda yeni Kosova Anayasası’nın, Ahtisaari önerisini gözü önüne alarak ve ona dayanarak Kosova devletinin temelini oluşturmalıdır denilirken Ahtisaari önerisinin minimum hakları ve prensiplerini içerdiği, Anayasa ile tüm hakların ve prensiplerin belirtmesi düşüncesi ortaya atıldı. Bu çerçevede, Türklerin ve diğer toplulukların dil, eğitim, kültür, temsil edilme ve diğer alanlardaki haklarının düzenlemesinin beklenildiği de vurgulandı.

Anayasa Uzmanı J. Tunheim, anayasa kurallarından, örneklerinden ve tecrübelerinden bahsederken özellikle topluluk hakları, toplukların katılımı ve anayasa mahkemesi konusunda düşüncelerini aktardı. Tunheim, topluluk, dil ve temsil haklarının anayasa ile sağlanılması gerekliliğini vurgularken, gelecek dönemde ve Anayasa kabulü sürecinde her yönlü desteğe açık olduklarını bildirdi.

ABD Anayasa uzmanları hafta içerisinde Anayasa Çalışma Grubu ve üyeleri ile görüşmeler gerçekleştirecektir.

Gelecek dönemde Kosova’nın yeni anayasasının yazılması sürecinde çok sayıda uluslararası temsilcileri tarafından ziyaret ve desteklerin yapılması beklenilmektedir.

Bu çerçevede KDTP’nin istemi üzere, Türk Eşgüdüm bürosu ve TIKA desteğiyle Nisan ayının ilk haftasında ünlü anayasa uzmanı ve T.C. eski Dışişleri Bakanı Prof. Dr. Mümtaz Soysal’ın Kosova’ya gelmesi beklenilmektedir.