Logo Loading

Kosova Meclisinde “Toplulukların Danışma Kurulu” Toplantısı Gerçekleştirildi

7 Nisan 2006 tarihinde, Kosova Meclisinde “Toplulukların Danışma Kurulu” toplantılarının bir kısmı daha gerçekleştirildi. Toplantı; Veton Suroi başkanlığında ve diğer Toplum Temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda Başbakan yardımcısı Lutfi Haziri ve Sağlık Bakanı Sadik İdrizi’de yer aldılar. KDTP adına ise; Kosova Meclis Başkan vekili Mahir Yağcılar ve Prizren Belediye Başkan vekili Ercan Şpat katıldı.

Toplantının gündeminde Viyana da yapılan son görüşme raporlarının sunulması, RTK (Kosova Radyo Televizyonu) yöneticileriyle de; her Topluluğun kendi dillinde yayınların yapılması ve Toplulukların ortak Platform taslağının kabul edilmesi görüşüldü.

Viyana görüşmelerinin devamında; Kosova’nın Baş müzakerecileri tarafından gönderilen anketler ve Avrupa Yerel yönetim haritası yönünde çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Aynı zama Sırp tarafının, Belediyelerin merkezi idaresinden daha uzak olması ve özel yetkilerin verilmesiyle beraber; Belediyeler arası birliklerin, Belgrat yönetimiyle birebir temasta bulunması isteklerinin varolduğu belirtildi. Bu konular üzerinde ortak bir uzlaşmanın varolmadığı bildirilirken, önümüzdeki günlerde tekrar yapılması gereken toplantıda, başta aynı konular olmak üzere, farklı konular üzerinde de müzakerelerin devam edeceği bilgisi verildi. Her iki taraf arasında kavramsal farklılıkların varolduğu da ayrıca belirtildi. Ortaklaşa bir kararla bu tür raporların ileride de sunulmasının gerekliliği vurgulı.

Toplantıda ikinci bir nokta ise; Toplum açısından RTK’nın çalışmaları ele alındı. RTK yöneticileri tarafından sunulan raporda; RTK yayınlarının Kosova da kullanılan dilerde yapıldığı, azınlıkların sayısını da 15’lik bir sayıya ulaştırmaya çalıştıklarını, şu a ise tam 37 azınlık temsilcisinin çalıştığını belirtiler. Ayrıca yaptıkları yayınların Kosova’da 100’lük bir alanı kapsamaya çalıştıkları bilgisini de verildiler.İlerleyen süre içerisinde de teleteks ve diğer projelerden bilgiler sunuldu. Toplantıda bütün topluluk temsilcileri tarafından yayın zamanlarının artırılması, yayın içeriğinin daha kaliteli olması ve ikinci bir kanalın kurulmasının istenildiği belirtildi. Türk temsilcileri: RTK da Yapılan yayınların, özellikle de web sitelerinde Türk dilinin kullanılmasından çok memnun olduklarını ifade ederken; teşekkürlerini sunmayı da ihmal etmediler. Bunun yanı sıra Türk redaksiyonuna da gereken araçların temin edilmesi, çocuk yayınlarının yapılması, televizyonda sergilenen politik ve siyasi konuların Türk Dilinde altyazının yazılması, ana haberlerde topluluk siyasi temsilcilerinin etkinliklerinin de takip edilmesinin isteklerinden biri olduğunu düşünceleriyle ifade ettiler. Genel olarak medya: Toplukların entegrasyonunda önemli bir rolü olduğundan; Türk dilinde de yayın hacminin ve kalitenin artırılmasının önemli olduğu vurgulı.Toplantının sonunda toplumu ihtiyaçlarının farklı olmasından dolayı RTK yöneticilerinin ve Topluluk Temsilcilerinin sorunları çözümlemesi için ikili görüşmelerin devamının gelmesinin kararına varıldı.

Toplantıda ele alınan bir diğer konuda: Dures kentinde hazırlanan Toplulukların ortaklaşa olarak hazırladıkları platformun görüşmelere devam edildi. Taslak Platformu prensipte kabul edilerek, Platformda ki hususlar üzerinde çalışılması, yeni Anayasa ve yasama evraklarında bu hususlara dikkat edilmesi gerekliliği belirtildi. İlk olarak da Londra’da düzenlenecek olan konferansa, topluluklar adına: Mahir Yağcıların katılması kararına varıldı. Konferansta ise “Anayasa Taslağı Hazırlık” toplantısı yapılacaktır.